PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 332 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 100--111
Tytuł artykułu

Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w procesach decyzyjnych - analiza decyzji o warunkach zabudowy w gminie Zawidz

Warianty tytułu
Use of GIS in Decision-making Process - Analysis of Planning Permissions in Zawidz Commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej w analizach z zakresu planowania przestrzennego. Szczególnie istotne znaczenie tego typu narzędzi widoczne jest w ocenie potrzeb tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z presją inwestycyjną pojawiającą się na obszarach gmin. Ważne okazuje się wykorzystanie narzędzi analitycznych związanych z poszukiwaniem zależności przestrzennych, które dotyczą również planowania przestrzennego. Artykuł prezentuje cztery metody pozwalające na ocenę rozkładu decyzji o warunkach zabudowy na obszarze gminy, co pozwala na identyfikację obszarów, które cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów. Analizy takie mogą stać się podstawą podejmowania szeregu decyzji w sferze planowania przestrzennego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the possibilities of using GIS in the analysis of spatial planning. Particular importance of GIS tools is evident in assessing the needs of creating local special development plans due to the pressure appearing in communes' areas. Analytical tools of GIS are important in the exploration of spatial relationships. These relations are related to spatial planning. The paper presents four methods of analysis of decisions on land development. These methods allow to identify areas that are of most interest to investors. The results of the analysis might be a basis for making a series of decisions in the field of spatial planning.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Albaredes G., A new approach: user oriented GIS, Proceedings of EGIS '92, EGIS Foundation, Munich 1992.
 • Bojanowski E., Żukowski K., Leksykon prawa administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Litwin L., Myrda G., Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Helion, Warszawa 2005.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, DzU 2004, nr 130, poz. 1385.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M., Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2007.
 • Śleszyński P., Górczyńska M., Deręgowska A., Zielińska B., Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2011 roku (etap I), Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2012.
 • Tomlinson R., Thinking about GIS: Geographic Information System Planning for Managers, Third Edition, ESRI Press, New York 2007.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80 poz. 717, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 1994, nr 89, poz. 415, z późn. zm.
 • Ziobrowski Z., Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy, [w:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Biuletyn KPZK PAN, z. 245, red. J. Chmielewski, G. Węcławowicz, Warszawa 2010.
 • http://mapy.geoportal.gov.pl/mwms/mwms/EwidencjaKIIP.
 • WMS Service OSM-WMS Uni Heidelberg: http://129.206.228.72/cached/osm?
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.