PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 332 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 112--120
Tytuł artykułu

O gospodarowaniu odpadami na poziomie lokalnym

Warianty tytułu
About Waste Management at the Local Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Biorąc pod uwagę aspekt historyczny, odkąd ludzkość wybrała osiadły tryb życia, śmieci zawsze stanowiły ważny problem jakości jej życia. W Europie, a zwłaszcza na obszarach dzisiejszego Dolnego Śląska, podstawy mechanizmów regulujących gospodarkę odpadami zostały wypracowane jeszcze w okresie średniowiecza. Naturalnie system ten ewoluował, w efekcie czego współcześnie oparty jest na selektywnej segregacji, której wdrożenie określono "rewolucją śmieciową". Ze strony samorządów lokalnych ustawa, która "rewolucję" tę wywołała, stała się jednak przedmiotem niezwykle ostrej krytyki i po zaledwie dwóch miesiącach funkcjonowania trafiła do poprawy.(abstrakt oryginalny)
EN
Taking into consideration historical aspect, waste has always been an important problem since people have chosen a settled way of life. In Europe, and especially in the areas of present Lower Silesia, the basis of mechanisms regulating waste management were worked out in the Middle Ages. Of course the system has evolved as a result of which it is based on selective segregation now, which implementation is called "waste revolution". Local authorities severely criticized the act that led to the "revolution" and only after two months of its functioning it had to be improved.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Gmina Marciszów
Bibliografia
 • Buśko C., Zaplecze gospodarcze kamienicy mieszczańskiej. Urządzenia wodno-kanalizacyjne, [w:] J. Rozpędowski (red.), Architektura Wrocławia. Dom, Wydawnictwo "Werk", Wrocław 1995.
 • Cembrzyński P., Zaopatrzenie w wodę i usuwanie nieczystości w miastach stref bałtyckiej i sudecko- -karpackiej w XIII-XVI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 • Janka W., Historia gospodarki odpadami, http://www.forum-dyrektorow.pl/dokumenty/ArtPdfFiles/ C20_Historia_gospodarki_odpadami.pdf [dostęp: 11.09.2013].
 • Kolonko A., Historia rozwoju wodociągów i kanalizacji od starożytności do końca XIX w., "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" 2000, nr 8.
 • Kozłowski J.K., Łowcy mamutów w strefie peryglacjalnej północnej Eurazji, "Biuletyn Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie" 2006, vol. XIII.
 • Piekalski J., Elementy infrastruktury średniowiecznego Wrocławia, [w:] J. Piekalski, K. Wachowski (red.), Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Materialne przejawy życia codziennego, "Wratislavia" 2004, nr 6.
 • Polacy w przeddzień rewolucji śmieciowej. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, czerwiec 2013.
 • Sowina U., Zanieczyszczenie wód w miastach średniowiecznych i wczesnonowożytnych, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 2005, nr 3-4.
 • Urządzenia wodno-kanalizacyjne w domach wrocławskich w XVII i XVIII w., "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 2005, nr 3-4.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DzU 1996, nr 132, poz. 622, z póź. zm.).
 • Wladarz M., Gospodarka odpadami, PARP, Warszawa 2003.
 • http://alehistoria.blox.pl/2011/04/krotka-historia8230-smieci.html [dostęp: 06.09.2013].
 • http://dekoeko.com/2013/07/06/nowa-ustawa-smieciowa-zlo-konieczne-czy-pierwszy- -krok-na-drodze-do-recyklingowego-eldorado/ [dostęp: 09.09.2013].
 • http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/729711,ustawa_smieciowa_wystarczyly_ 2_miesiace_przepisy_do_zmiany.html [dostęp: 11.09.2013].
 • http://www.samorzad.pap.pl/depesze/rewolucja_smieciowa/127534/czysto-w-kieszeni- -wzrost-oplat-za-wywoz-smieci-byl-przyczyna-lipcowej-inflacji [dostęp: 11.09.2013].
 • http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_instance=samorzad_nowy.pap.pl&_pageid= 2&s=depesza&dep=128095 [dostęp: 11.09.2013].
 • http://www.youtube.com/watch?v=td0jwxph7dw [dostęp: 11.09.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293397

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.