PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 332 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 200--210
Tytuł artykułu

Pozycja transgraniczna Jeleniej Góry: korzyści i bariery dla rozwoju

Warianty tytułu
Transborder Positions of Jelenia Góra: Benefits and Barriers to the Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań rozwojowych wynikających z położenia transgranicznego Jeleniej Góry. Praca odnosi się do obowiązującej polityki europejskiej, Strategii Rozwoju Kraju, Strategii Województwa Dolnośląskiego 2020 i strategii miasta. Jelenia Góra jako główne miasto subregionu jeleniogórskiego powinna się stać głównym ośrodkiem kreującym nowe rozwiązania, które w ostatnich latach postawiły na spójność regionalną i rozwój obszarów transgranicznych, oraz być beneficjentem potencjalnych projektów i rozwiązań instytucjonalnych. Dzięki integracji terytorialnej w ramach transgranicznych i międzynarodowych regionów funkcjonalnych Jelenia Góra może poprawić swą konkurencyjność. Tą drogą takie potencjały, jak dziedzictwo naturalne, krajobrazowe i kulturalne, sieci urbanistyczne i rynki pracy, przedzielone granicami, mogą być lepiej wykorzystane. Jelenia Góra ma do wypełnienia lukę w kreowaniu ośrodków zdolnych do dostarczania innowacji dla rozwoju gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present development opportunities of cross-border position of Jelenia Góra. The work refers to the current European policies , the National Development Strategy, Lower Silesia strategic outline for 2020 and municipal strategy. Jelenia Góra should become the main center of creating the new solutions, which in recent years have set the regional cohesion and the development of cross-border areas to be the beneficiary of potential projects and institutional arrangements. With the territorial integration of crossborder and international regions Jelenia Góra can improve its competitiveness. Advantages such as natural heritage, landscape and cultural networks and urban labor markets on shared borders can be better used and leveraged. Jelenia Góra has to cover the gap in the creation of centers capable to provide innovation for the economic development.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, http://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/ Strony/EUWT.aspx [dostęp 15.03.2013].
 • Fic M., Elementy metodologii obszarów przygranicznych, "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 11.
 • Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 • Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu oraz obszarów problemowych w Województwie Dolnośląskim, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Wrocław 2012.
 • Kowerski M., Matkowski S., Gospodarka polsko-ukraińskiego regionu transgranicznego, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 2.
 • Kuciński K., Współpraca transgraniczna jako przesłanka konkurencyjności regionów, [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - próba syntezy, red. J. Kitowski, Wydział Ekonomiczny Filii UMCS, Rzeszów 1998.
 • Strategia rozwoju kraju 2020, dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/Strategia_ Rozwoju_Kraju_2020.pdf [dostęp 15.03.2013].
 • Strategia rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/ user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf [dostęp 15.03.2013].
 • Strategia rozwoju Jeleniej Góry na lata 2004-2015, www.bip.umjeleniagora.dolnyslask.pl/plik.php ?id=11042 [dostęp 20.03.2013].
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra (zmiana studium na podstawie Uchwały nr 218/XXX/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 czerwca 2008 r., uchwalona Uchwałą nr 625/LXXII/2010 z dnia 28 września 2010 r.), www.bip.um-jeleniagora. dolnyslask.pl/plik.php?id=8091 [dostęp 20.03.2013].
 • Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions, http://www.eu2011.hu/ document/territorial-agenda-european-union-2020-towards-inclusive-smart-and-sustainable-europe- diver [dostęp 09.04.2013].
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie dolnośląskim w 2010 r., Wyd. WUS, Wrocław 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.