PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 779--785
Tytuł artykułu

Rola przywódcy w uczelni a zmiany otoczenia

Autorzy
Warianty tytułu
The Role of a Leader in University Environmental Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyraźna zmiana orientacji strategicznej polskich uczelni, wymuszonej także przez zmiany demograficzne, wymaga odpowiedniego przywództwa. Poszukiwanie nowego modelu funkcjonowania, istotnej poprawy jakości i pozycji w światowych rankingach stawia pytanie o oczekiwany model przywództwa. Zarządzanie zmianami o fundamentalnym znaczeniu - związanym z umiędzynarodowieniem uczelni czy rzeczywistym otwarciem na współpracę z sektorem przedsiębiorstw - poszerzają problem o umiejętne zarządzanie tymi zmianami. A zatem pytanie o sylwetkę przywódcy polskiej uczelni przyszłości jest w zasadzie pytaniem o jakość i pozycję całego obszaru krajowego szkolnictwa wyższego. Pomocny będzie zbiór właściwych cech i umiejętności, a także odpowiednie umocowanie zarządzającego w środowisku, które oczekuje nie tylko odpowiedzi na najważniejsze pytania, lecz przede wszystkim skuteczności - zarówno w wytyczaniu celów strategicznych, jak i w ich realizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
A clear change in the strategic orientation of Polish universities, enforced also by demographic changes require appropriate leadership. The search for a new model of operation, a significant improvement in the quality and position in the world rankings raise the question of the expected model of leadership. Managing changes of fundamental importance - associated with the internationalization of the university or the real opening for cooperation with business expanding issue of proper management of these changes. Thus, the question of silhouette future leaders of the Polish universities is basically a question of the quality and position of the entire area of the national higher education. From the right qualities and skills as well as the proper attachment of the management environment is expected not only to answer the most important questions but mainly effectiveness - both in setting strategic goals and in their implementation. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
779--785
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Academic Ranking of World Universities 2013 (2013), http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html [dostęp: 9.03.2014].
 • 2. Alalfy H.R., Al-Aodah I.S., Ahalaby E.A. (2013), Leadership Skills in Higher Education, Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 4, no. 2, May.
 • 3. Austin A.E., Sorcinelli M.D. (2013), The Future of Faculty Development: Where Are We Going?, New Directions for Teaching and Learning, no. 133, spring.
 • 4. Banaszyk P. (2012), Kształcenie ekonomiczne w szkolnictwie wyższym w perspektywie najbliższych dekad, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 240.
 • 5. Buckland R. (2009), Private and Public Sector Models for Strategies in Universities, British Journal of Management, vol. 20.
 • 6. Changing Patterns of Governance in Higher Education (2003), Education Policy Analysis, OECD, Paris.
 • 7. Chmielecka E., Marciniak Z., Kraśniewski A. (2010), Krajowe ramy kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego, w: Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • 8. Drew G. (2010), Issues and Challenges in Higher Education Leadership: Engaging for Change, The Australian Educational Researcher, vol. 37, no. 3, December.
 • 9. Geryk M. (2011), Uczelnie niepubliczne - dzieci gorszego Boga? Dlaczego fundusze europejskie nierówno wspierają polskie uczelnie?, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2 (38).
 • 10. Goolnik G. (2012), Change Management Strategies When Undertaking eLearning Initiatives in Higher Education, Journal of Organizational Learning and Leadership, vol. 10, no. 2, fall and winter.
 • 11. Jameson J. (2012), Leadership Values, Trust and Negative Capacity: Managing the Uncertainties of Future English Higher Education, Higher Education Quarterly, vol. 66, no. 4, October.
 • 12. Major A., Bell-Haynes J., Walton E. (2013), Transforming Leadership in Collegiate Admissions, Journal of Business & Economic Research, vol. 11, no. 3, March.
 • 13. Meyer L.H. (2007), Collegial Participation in University Governance: A Case Study of Institutional Change, Studies in Higher Education, vol. 32, no. 2, April.
 • 14. Młodzi 2011 (2011), red. nauk. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • 15. Modele zarządzania uczelniami w Polsce. Raport końcowy (2011), Badania pod kierunkiem M. du Valla, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 16. "Partnerstwo dla wiedzy". Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym (2009), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • 17. Persichitte K.A. (2013), Leadership for Education Technology Contexts in Tumultuous Higher Education Seas, TechTrends, vol. 57, no. 5, September/October.
 • 18. Romanowska M. (2010), Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, zeszyt naukowy nr 98, Warszawa.
 • 19. Shoham S., Perry M. (2009), Knowledge Management as a Mechanism for Technological and Organizational Change Management in Israeli Universities, High Educ, no. 57.
 • 20. Statystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/statystyki [dostęp: 9.03.2014].
 • 21. Szkolnictwo wyższe w Polsce (2013), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • 22. Thomas H., Lorange P., Sheth J. (2014), Dynamic Capabilities & The Business School of The Future, EFMD Global Focus, vol. 8, iss. 1.
 • 23. Times World Universities Ranking 2012-2013, The, http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking [dostęp: 9.03.2014].
 • 24. Wawak T., Raport z badań przeprowadzonych wśród studentów, w ramach tematu badawczego Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym, www.tadeusz.wawak.pl [dostęp: 9.03.2014].
 • 25. Yu Sing Ong W. (2012), Complexities of Multiple Paradigms in Higher Education Leadership Today, Journal of Global Management, vol. 4, no. 1, July.
 • 26. Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie. Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka (2009), Komisja Europejska, polska edycja Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • 27. Zintegrowany Model Zarządzania Uniwersytetem Gdańskim, http://www.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/1946/files/zalacznik_do_uchwaly_nr_3_u_12.pdf [dostęp: 9.03.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.