PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 808--814
Tytuł artykułu

Rozwój systemów zarządzania jakością w administracji publicznej

Warianty tytułu
Development of Quality Management Systems in Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wielu krajach Europy i na świecie, na przełomie ostatnich trzydziestu lat, zarządzanie w sektorze publicznym uległo radykalnej zmianie. Doświadczenia administracji poszczególnych państw opisywane w literaturze pokazują, że organizacje działające w tym obszarze mają istotny wpływ na rozwój gospodarek, przejmując coraz więcej obowiązków z zakresu rozwiązywania wielu złożonych problemów natury społeczno-ekonomicznej. żeby zadania jednostek publicznych były skutecznie wykonywane i odpowiadały społecznym oczekiwaniom, konieczne staje się wdrażanie do ich struktur narzędzi zarządzania, a zwłaszcza standardów jakości. Przesłanki związane z zastosowaniem w praktyce rozwiązań z zakresu zarządzania jakością związane były z koncepcjami tzw. nowego zarządzania publicznego (new public management - NPM). Elementem wyróżniającym NPM od wcześniejszego podejścia do zarządzania administracją publiczną było wprowadzenie orientacji na jakość. Efektami wdrożenia rozwiązań z zakresu zarządzania jakością są ustanawianie standardów organizacyjnych, bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz wzrost satysfakcji obywateli z pracy instytucji publicznych. Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy i syntezy podejść do poprawy jakości w administracjach różnych krajów na świecie, a także w Polsce. Autorka zaprezentowała w nim dobre praktyki z zakresu wdrażania narzędzi zarządzania jakością oraz przedstawiła krajowe doświadczenia instytucji z sektora publicznego w podnoszeniu jakości swoich działań. (abstrakt oryginalny)
EN
In many countries of Europe and the world, in the past several years, management in the public sector has been radically changed. The experience of the administration of each country reported in the literature show that organizations in this area have a significant impact on the economies, taking over more and more responsibilities in the field of solving many complex problems of socio-economic nature. To the task of public entities are effectively executed and correspond social expectations, it becomes necessary for their implementation structures of management tools, particularly quality standards. Conditions associated with the use of practical solutions in the field of quality management concepts were related to the new public management (NPM). A distinctive element of the NPM from earlier approaches to public management was the introduction of orientation on quality. The result of the implementation of solutions in the field of quality management is the establishment of organizational standards, more efficient use of resources , and increase citizen satisfaction with the work of public institutions. The aim of this study is to analyze and synthesis of approaches to improve the quality of the administrations of different countries in the world, as well as in Poland. The author presented the best practices on the implementation of quality management tools to work of public institutions, presented the national experience of the public sector to improve the quality. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
808--814
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • 1. Analiza instytucjonalna urzędu gminy. Przewodnik dla samorządów (2003), red. M. Zawicki, S. Mazur, Kraków.
 • 2. Bugdol M. (2001), Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • 3. Dawson S., Dargie Ch. (2001), New Public Management. An Assessment and Evaluation with Special Reference to UK Health, Public Management, no. 7&8.
 • 4. Development of Quality of Service Standards (1992), Cabinet Office, Office of Public Service and Science.
 • 5. Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej. Raport Programu Reformy Administracji Publicznej (2000), red. J. Zaleski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • 6. Gaster L., Squires A. (2003), Providing Quality in the Public Sector. A Practical Approach to Improving Public Services, Open University Press, Philadelphia.
 • 7. Jak doskonalą się samorządy. Ewaluacja pn. "Ocena projektów konkursowych zrealizowanych w ramach poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej PO KL 2007-2013", badanie dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Propublicum, grudzień 2012.
 • 8. Leading for Quality - Leadership and Management Development in Customer - Focused Organizations (1994), Cabinet Office, Office of Public Service and Science.
 • 9. Martin-Castilla J.I. (2007), Main challenges facing Spanish public Administration and principal quality management instruments of modernization, w: 12th World Congress for Total Quality Management, Edynburg.
 • 10. Matei L., Lazar C.G., (2011), Quality Management and the Reform of Public Sector in Several States in South-Eastern Europe. Comparative Analysis, Theoretical and Applied Economics, no. 4 (557).
 • 11. Measuring Quality Improvements (1996), Cabinet Office, Office of Public Service and Science.
 • 12. Opolski K., Modzelewski P. (2004), Zarządzanie jakością w administracji samorządowej - wnioski z doświadczeń międzynarodowych, Samorząd Terytorialny, nr 10.
 • 13. PRI (2013), Projekt Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach, http://www.pri.msap.pl/ [dostęp: 1.12.2013].
 • 14. Putting Quality on the Map: Measuring and Appraising Quality in the Public Services (1993), Audit Commision, London.
 • 15. Quality Initiatives Report (1997), The Local Government Management Board, London.
 • 16. Rogala P. (2002), Podstawowe narzędzia zarządzania jakością w jednostce samorządu terytorialnego, Problemy Jakości, nr 4.
 • 17. Scharitzer D., Korunka Ch. (2000), New Public Management: Evaluating the Success of Total Quality Management and Change Management Interventions in Public Services from the Employees and Customers Perspectives, Total Quality Management, no. 7.
 • 18. Staes P., Thijs N. (2005), Report on the State of Affairs of the Common Assessment Framework after Five Years, Eipascope, no. 3.
 • 19. Staes P., Thijs N., Stoffels A., Geldof S. (2005), Pięć lat CAF 2006: od dorastania do dojrzałości - i co dalej? Badanie zastosowania, wspierania i przyszłości Wspólnej Metody Oceny, EIPA, Maastricht.
 • 20. Stark A. (2002), What is the New Public Management, Journal of Public Administration Research and Theory, no. 12.
 • 21. Thijs N., Staes P. (2006), Quality Management as an Instrument for Buttom-up European Regulation, Paper for the Conference A Performing Public Sector: The Second Translatlantic Dialogue, Belgium, 1-3 June.
 • 22. Turowski B., Wysocki S. (2000), Jak poprawić jakość działania administracji publicznej?, Służba Cywilna, nr 2.
 • 23. Wańkowicz W. (2004), Wskaźniki realizacji usług publicznych, MSWiA, Warszawa.
 • 24. Wysocki S. (2000), Zarządzane jakością w administracji publicznej - warunki wprowadzania i rola rządu, w: Jakość w samorządzie terytorialnym: szanse, doświadczenia i perspektywy, Materiały konferencji zorganizowanej przez Project Umbrella, Warszawa.
 • 25. Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, (2005), red. W. Misiąg, IBnGR, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.