PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 3 | 12--15
Tytuł artykułu

Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost znaczenia wiedzy jako czynnika rozwoju gospodarczego zmienia rolę ośrodków naukowych i akademickich - "producentów" wiedzy i nowoczesnych technologii - w gospodarce regionalnej i krajowej. Konieczny staje się coraz bliższy kontakt uczelni z biznesem, coraz bardziej złożone formy przybiera podejmowana przez uczelnie współpraca z podmiotami działającymi w ich otoczeniu. Wydaje się, że rozwój przedsiębiorczości akademickiej stanowi obecnie jedną z kluczowych składowych procesu budowania międzynarodowej innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania zagadnienia przedsiębiorczości akademickiej oraz zaprezentowano główne instytucjonalne formy jej wspierania wykorzystywane przez polskie uczelnie. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
12--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 25 czerwca 2008 r.: Najpierw myśl na małą skalę - program Small Business Act dla Europy, COM (2008) 0394; dokument roboczy służb Komisji na temat oceny skutków SEC (2008) 2102.
 • Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej: Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek Strategii Lizbońskiej, COM (2005) 24 końcowy, Bruksela 02.02.2005.
 • Matusiak K.(red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2009, PARP, Warszawa, Łódź 2009.
 • Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce, Raport końcowy, Public Profits sp. z o.o., Poznań 2006.
 • Sudoł S., Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, "Problemy zarządzania" 2008, nr 2 (20).
 • Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z dnia 29 sierpnia 2003 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1537.
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższych z dnia 27 lipca 2005 r., Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 ze zm.
 • Agencja Rozwoju Pomorza SA, http://www.arp.gda.pl/index.php?strona=116
 • Fundacja Polska Przedsiębiorcza, http://www.polskaprzedsiebiorcza.pl.
 • Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/cip/index_pl.htm.
 • Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej z dnia 18 listopada 2008 r., http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/ED3609C2-1747-4125-98B1 C23D09115D94/49494/KrajowyProgramReformnalata20082011.pdf.
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, http://www.kpk.gov.pl/7pr/podstawy/cele_i_budzet.html.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, maj 2007, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/2BD5B9B6-767E-473C-B198-496FDEC4DFED/31941/NSRO_maj2007.pdf.
 • S. Pangsy-Kania, Przedsiębiorczość akademicka jako kluczowy element narodowej polityki innowacyjnej na przykładzie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim, http://www.innopomorze.pl/przedsiebiorczoc-akademicka.html.
 • Program Innopomorze, http://www.innopomorze.pl.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie programu Small Business Act A6-0074/2009, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0074&language=PL.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.