PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 831--837
Tytuł artykułu

Kultura organizacyjna a proces zarządzania zmianą

Autorzy
Warianty tytułu
Organizational Culture Vs. the Process of Change Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę określenia znaczenia kultury organizacyjnej w procesie zarządzania zmianą. Konceptualizacja kultury organizacyjnej z perspektywy podejścia zintegrowanego odnosi się do podstawowej kategorii definiującej, jaką jest znaczenie. Kultura organizacyjna, jako swoisty system znaczeń - zasób informacji, stanowi podstawę interpretacji praktyki organizacyjnej. Pełni ona funkcję swoistego filtru, który nadaje sens kierunkom zmian i sposobom ich wprowadzania, stanowiąc podstawę ich akceptacji. Kategoria znaczenia, wiąże podejmowaną problematykę wokół takich zagadnień, jak dynamika tworzenia się kultury, czynniki zmian jej treści i związki z przebiegiem procesu zmian w organizacji w kontekście adekwatności do celów. Zarządzania procesem zmian wymaga dopasowania kultury organizacyjnej do organizacji formalnej w celu przeciwdziałania zjawisku oporu wobec zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to determine the significance of organizational culture in the process of change management. The conceptualization of organizational culture from the perspective of an integrated approach refers to the basic defining category, which is the meaning. Organizational culture as a kind of system of meanings - a resource of information, is the basis for the interpretation of organizational practice. It functions as a kind of filter that gives meaning to the directions of change and ways of their implementation, providing a basis for their acceptance. The category of meaning concerns such issues as the dynamics of the formation of cultural factors, changes its content and relations with the course of the process of change in the organization in the context of adequacy for the purpose. Managing of change requires adjusting of organizational culture into a formal organization in order to counteract the phenomenon of resistance to change. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
831--837
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Aniszewska G. (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 2. Barabasz A., Bełz G. (2012), Ewolucja myślenia o systemach zarządzania, w: Systemy i procesy zmian w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 3. Cameron K. (2004), A Process for Changing Organizational Culture, ed. Michael Driver, The Handbook of Organizational Development.
 • 4. Czerska M. (2012), Uwarunkowania kulturowe zachowań w organizacji, w: Organizacja zachowań zespołowych, red. R. Rutka, P. Wróbel, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 5. Czubasiewicz H. (2012), Komunikacja społeczna - wpływ na zachowania w organizacji, w: Organizacja zachowań zespołowych, red. R. Rutka, P. Wróbel, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 6. Fortado B., Fadil P. (2012), The Four Faces of Organizational Culture, Competitiveness Review: an International Business Journal, vol. 22, no. 4.
 • 7. Konecki K. (2002), Kultura organizacyjna. Główne perspektywy analityczno-badawcze, w: Szkice z socjologii zarządzania, red. K. Konecki, P. Tobera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 8. Krzyworzeka P. (2011), Kultura organizacyjna - ślepa uliczka teorii organizacji, Management and Business Administration, no. 1.
 • 9. Majchrzak J. (2002), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 10. Martin J. (1992), Cultures in Organizations: Three Perspectives, Oxford University Press, New York.
 • 11. Masel M. (2011), Społeczna akceptacja koncepcji i metod zarządzania - studium przypadku, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 12. Masłyk-Musiał E. (2001), Społeczeństwo i organizacje: socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • 13. Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 14. Meyerson D., Martin J. (1987), Cultural Change: an Integration of Three Different Views, Journal of Management Studies, no. 24.
 • 15. Nowak W. (2013), Kultura organizacyjna a przebieg procesu zmiany organizacyjnej - przegląd badań, Zarządzanie i Finanse, t. 1, nr 2, Gdańsk.
 • 16. Osbert-Pociecha G. (2011), Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 17. Penc J. (2007), Decyzje i zmiany w organizacji, Difin, Warszawa.
 • 18. Purgał-Popiela J. (2009), Relacje między kulturą organizacyjną a kapitałem intelektualnym, w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer Polska, Kraków - Warszawa.
 • 19. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 20. Rokita J. (2003), Myślenie strategiczne, w: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. K. Zimniewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 21. Sitko-Lutek A., Chmielewska-Muciek D. (2011), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw informatycznych w Polsce, w: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 22. Strużyna J. (2010), Znaczenie rutyny dla innowacji, w: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego, red. T. Kraśnicka, H. Bieniok, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • 23. Ścibiorek Z. (2005), Ludzie podczas zmian w organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • 24. Wróbel P. (2012), Oczekiwania organizacji wobec jej pracowników, w: Organizacja zachowań zespołowych, red. R. Rutka, P. Wróbel, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 25. Zachariasz A.L. (2001), Kultura, jej status i poznanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.