PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 2 | 405--416
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce - ujęcie porównawcze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Safety of Agricultural Companies in Poland - Comparable Presentation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celami badań są analiza i ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw rolniczych. Badaniu poddano przedsiębiorstwa objęte statystyką publiczną GUS. Dla zrealizowania założonego celu dokonano analizy wybranych relacji kapitałowo-majątkowych, wskaźników płynności oraz sprawności działania, a także poziomu kapitału obrotowego netto przedsiębiorstw rolniczych oraz przedsiębiorstw ogółem w Polsce w latach 2006-2011. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the research is to analyse and assess the financial safety of agricultural companies. The research covers the companies which are subject to public statistics of Central Statistical Office. To realize the goal there were analysed: chosen capital-property relations, liquidity and efficiency of operation rates, working net capital level of agricultural companies and altogether companies in 2006-2011. (original abstract)
Rocznik
Strony
405--416
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Bieniasz A., Gołaś Z. (2007), Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym, Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Bieniasz A., Gołaś Z. (2008), Czynniki kształtujące płynność finansową gospodarstw rolnych, "Journal of Agribusiness and Rural Development" vol. 3, no. 9.
 • Bierlen R., Barry P.J., Dixon B.L., Ahrendsen B.L. (1998), Credit contstraints, farm characteristics and the arm economy: differential impactson feeder cattle and beef cow inventories, "The American Journal of Agricultural Economics", no. 80.
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) roku, GUS, Warszawa 2007 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
 • Franc-Dąbrowska J. (2006), Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych, Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, t. 93, z. 1, s. 121.
 • Franc-Dąbrowska J. (2008), Jak kształtowano płynność szybką i natychmiastową w przedsiębiorstwach rolniczych? [w:] ZN SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Goraj L., Mańko S. (2009), Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Kagan A. (2009), Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych po integracji z Unią Europejską, IERGiŻ, Warszawa.
 • Kata R. (2008), Relacje rolników z instytucjami w aspekcie finansowania gospodarstw ze źródeł zewnętrznych, [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo US, Szczecin.
 • Latruffe L. (2005), The impact of credit market imperfections on farm investment in Poland, "Post-Communist Economies", vol. 17, no. 3.
 • Ma J., Tian G. (2006), Risks, financing constraints, and high savings ratio in the rural economy of China: a model incorporating precautionary savings and liquidity constraints, "Frontiers of Economics in China", vol. 1, no. 1.
 • Mańko S. , Sobczyński T., Sass R. (2008), Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989- -2005, [w:] ZN SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Petrick M. (2002), Farm investment, credit rationing, and public credit policy in Poland: a microeconometric analysis, discussion paper, no. 43, Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Wędzki D. (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stefko O., Łącka I. (2009), Inwestycje w ogrodnictwie i metody oceny ich efektywności, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Strzelecka A. (2011), Zmiany w strukturze majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2004-2009, [w:] Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, PN UE we Wrocławiu, nr 166, Wrocław.
 • Strzelecka A. (2012), Struktura finansowania majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. J. Buko, ZN US, nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 80, Szczecin.
 • Szczecińska B. (2010), Ocena bezpieczeństwa finansowego wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinesnsis, Oeconomica, t. 284, nr 61, Szczecin.
 • Wasilewski M. (2004), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Wasilewski M., Gałecka A. (2010), Płynność finansowa gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim, [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 82, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Wędzki D. (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Zawadzka D. (2012), Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Finanse przedsiębiorstw, red. H. Zadora, G. Łukasik, Studia Ekonomiczne, ZN WUE w Katowicach, nr 107, Katowice 2012.
 • Zhixiong D. (2004), Credit demand of rural enterprise and loan supply in china, report on data processing results of two surveys, "The Chinese Economy", vol. 37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.