PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 2 | 35--42
Tytuł artykułu

Dwie drogi przedsiębiorczości realizującej cel społeczny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest rozpoznanie przyczyn rozwoju przedsięwzięć społecznych i komercyjnych, realizujących cele społeczne w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Przede wszystkim chodzi jednak o scharakteryzowanie tych dwóch form przedsięwzięć oraz wskazanie na podstawowe między nimi różnice. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
35--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant
Bibliografia
 • Baranowska A. [2006], Czy śląskie firmy są zaangażowane społecznie? [on line], Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, dostępny w: dobrybiznes.info/storage/1158590154_raport_slask.pdf [03.01.2008].
 • Chodyra P., Trzeciecki A. [2007], Ustawa o spółdzielniach socjalnych, "Służba Pracownicza"[on line], nr 1, dostępny w: www.prawo.lex.pl/czasopisma/slp/spt_1_07.html [03.01.2008].
 • Defourny J. [2008], Gospodarka społeczna wychodzi z cienia, "Rzeczpospolita", nr 27.
 • European Governance: White Paper, [2001], [on line], Communication from the Commission Concerning Corporate Social Responsibility (2001) 428, Dokument Komisji Europejskiej z dnia 25 lipca 2001, Bruksela, dostępny w: lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/ com2001 [10.01.2008].
 • Filek J. [2006], Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej? [on line], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, dostępny w: boss.org.pl/media/images/ogolnopolscy/download/podr%EAcznik_ csr.pdf[03.01.2008].
 • Frączak P. [2006], Szkic do historii polskiej ekonomii społecznej, [on line], [w:] Raport otwarcia projektu: W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, FISE, Warszawa, dostępny w: wiadomosci.ngo.pl/ files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Raport_Otwarcia/Fraczak_Histo- ria.pdf [03.01.2008].
 • Green Paper on Corporate Social Responsibility Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility [2001], [on line], Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility (2001) 366, Dokument Komisji Europejskiej z dnia 18 lipca 2001, Bruksela, dostępny w: ec.europa.eu/enterprise/csr/official_doc. htm [10.01.2008].
 • Greszta M., Kozakiewicz M. [2007], Komunikacja społecznego zaangażowania firm poprzez Internet, [on line], Łódź, dostępny w: www.odpowiedzialnybiznes.pl/cms_a/upload/file/aktualnosci/RA- PORT_INDEKS_BI_NGO_2007.pdf [03.01.2008].
 • Gruszecki T. [2005], Istota i cele przedsiębiorstwa. [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawn. AE, Wrocław.
 • Gruszecki T. [2006], Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Hausner J., Izdebski H. [2007], Założenia do ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, [on line], dostępny w: www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ ekonomiaspoleczna.pl/public/zalozenia_do_ustawy.pdf [03.01.2008].
 • Hausner J., Laurisz N., Mazur S. [2007], Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja, [w:] Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, red. J. Hausner, MSAP UEK, Kraków.
 • Hausner J., Kwiecińska D. [2006], Europejski model społeczny, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 11.
 • Herbst J. [2007], Niekonomia społeczna,[on line], dostępny w: wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/260638.html [10.01.2008].
 • Herbst K. [2006], Tezy do ekspertyzy w zakresie wzmocnienia instytucji ekonomii społecznej.[on line], dostępny w: portal.engo.pl/files/fise.org.pl/public/Soceko/NPR/tezy_KrzysztofHerbst.doc [03.01.2008].
 • Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on CSR [2006], [on line], Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility (2006) 136, Dokument Komisji Europejskiej z dnia 22 marca 2006, Bruksela, dostępny w: ec.europa.eu/enterprise/csr/official_doc.htm [10.10.2008].
 • Jarré D. [2007], Europejski model społeczny i usługi socjalne użyteczności publicznej. Możliwości dla sektora gospodarki społecznej. [on line], [w:] Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, "Zeszyty Gospodarki Społecznej", t. 2: Przedsiębiorstw społeczne w rozwoju lokalnym, red. Leś E., Ołdak M., Collegium Civitas Press, Warszawa, dostępny w: www.tujestpraca.pl/download.php?id=272 [03.01.2008].
 • Juraszek-Kopacz B. [2006], Ekonomia społeczna a biznes - współistnienie, konkurencja, współpraca, [on line], [w:] Raport otwarcia..., dz.cyt., dostępny w: wiadomosci.ngo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/ Raport_Otwarcia/Juraszek_ES_a_biznes.pdf [15.01.2008].
 • Kaźmierczak T. [2007], Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść, [on line], [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, dostępny w: www.isp.org.pl/files/13971470990371594001186562096.pdf7PHPSE SSID=f184042b8b1c2d7baeb08978c9d7ce97 [01.03.2008].
 • Kwaśnicki W. [2005], Gospodarka społeczna z perspektywy teorii libe- ralnej,"Trzeci Sektor", nr 2.
 • Leś E. [2007], Państwo nie może umywać rąk, "Magazyn Obywatel", nr 4.
 • Leś E. [2004], Przedsiębiorczość społeczna, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 15.
 • Leś E. [2006], Przedsiębiorczość społeczna w poszerzonej Europie, [on line], dostępny w: ces.net.pl/mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/ plugins/filemanager/images/ext/ppt_small.gif [16.01.08].
 • Martin R. L, Osberg S. [2007], Definicja przedsiębiorstwa społecznego, [on line], dostępny w: www.ekonomiaspoleczna.pl/x/316024? [12.01.2008].
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie "Spójność społeczna: wypełnić treścią europejski model społeczny", Dz.U. UE C 309 z 16.12.2006), s. 119-125. [on line], dostępny w: eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ: C:2006:309:0119:0125:PL:PDF [10.01.08].
 • Rok B., Stolorz S., Stanny D. [2003], Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes, [on line], dostępny w: www.wolontariat.biz.pl/repository/ badania/raport500.pdf [03.01.2008].
 • Rymsza M. [2007], Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecznej, [on line], [w:] Kapitał..., dz.cyt., dostępny w: www.isp.org.pl/files/13971470990371594001186562096.pdf? PHPSESSID=f184042b8b1c2d7baeb08978c9d7ce97 [01.03.2008].
 • Sawicka A., Ptak A., Lepka J. [2003], Przedsiębiorca w krainie działań społecznych, [on line], Stowarzyszenie Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, dostępny w: dobrybiznes.info/storage/1149976306_Przed- siebiorca_w_krainie_dzialan_spolecznych.pdf [03.01.2008]. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz. U. 2003 nr 96 poz 873).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.