PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 4(26) | 31--37
Tytuł artykułu

Zatrudnienie cudzoziemców w woj. opolskim jako konsekwencja przemian następujących na regionalnym rynku pracy : stan obecny i perspektywy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employment of Foreigners in the Opole Voivodeship as a Consequence of Changes Following at the Regional Labour Market : Current State and Perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek pracy w województwie opolskim ulega przemianom. Wynikają one m.in. z trwającej już od szeregu lat emigracji zarobkowej, coraz bardziej zauważalnej dualizacji rynku pracy oraz postępujących przemian w wykształceniu społeczeństwa. Konsekwencją tych zmian są niedobory strukturalne na rynku pracy. W związku z tym w województwie opolskim obserwowane jest rosnące zainteresowanie zatrudnieniem cudzoziemców. Zdecydowano się więc przeprowadzić badania, które objęły pracodawców oraz cudzoziemskich pracowników, których celem było m.in. wskazanie czynników determinujących zatrudnienie obcokrajowców na Opolszczyźnie. Wprowadzono w nich podział rynku pracy zgodnie z teorią dualnego rynku pracy M. Piore. Badanych podzielono na reprezentujący rynek pierwotny (prace "lepsze") oraz wtórny rynek pracy (prace "gorsze"). Wynika z nich, że korzystanie z pracy obcokrajowców w pewnych branżach (przemysł i budownictwo) i zawodach jest koniecznością ze względu na brak rodzimych pracowników gotowych podjąć zatrudnienie. Ponadto ustalono, że cudzoziemcy podejmujący pracę w regionie wybrali województwo opolskie ze względu na zapotrzebowanie zgłoszone przez opolskich pracodawców. Badania wskazały także, że większości pracodawców z wtórnego rynku pracy zatrudnianie obcokrajowców umożliwia utrzymanie stabilności zatrudnienia i produkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The labour market of the Opolskie voivodeship is changing. It is connected with emigration from the region, more noticeable dualisation of the labour market and progressive changes in the education community. The consequence of these changes are structural deficiencies in the labour force. And that is why, in the Opolskie voivodeship, growing interest in the employment of foreigners is seen. So, in this case, it was decided to conduct a study which covered employers and foreign workers. The aim was to encompass the factors determining the employment of foreigners in the opolskie voivodeship. According to the dual labour market theory of M. Piore, the respondents were divided into groups representing the primary labour market ("better" work) and the secondary labour market ("worse" work). The study showed that the use of foreign labour in certain sectors (industry and construction) and occupations is a necessity due to the lack of native workers ready to take up employment. Moreover, the foreigners who take up employment in the Opolskie voivodeship have chosen the region because of the demands made by local employers. The study also showed that the majority of employers in the secondary labour market through the employment of aliens keeps employment and production stable. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
31--37
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Opolska
Bibliografia
  • Cudzoziemcy pracujący w Polsce - statystyki (2011): Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, [dostęp: 28.06.2011], [@:] http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-wpolsce-statystyki/.
  • Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (red.) (2010): Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji. Studia Migracyjne, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Górny A., Kaczmarczyk P. (2003): Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Prace Migracyjne, t. 49, Warszawa, Instytut Studiów Społecznych. Uniwersytet Warszawski.
  • Jończy R. (red.), Kubiciel S. (2010): Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim. Opole, "Pro Media".
  • Rynek pracy w województwie opolskim w 2005 r. (2006): Analizy statystyczne, Wrocław, Urząd Statystyczny w Opolu.
  • Rynek pracy w województwie opolskim w 2006 r. (2007): Analizy statystyczne, Wrocław, Urząd Statystyczny w Opolu.
  • Rynek pracy w województwie opolskim w 2007 r. (2008): Analizy statystyczne, Wrocław, Urząd Statystyczny w Opolu.
  • Rynek pracy w województwie opolskim w 2008 r. (2009): Analizy statystyczne, Wrocław, Urząd Statystyczny w Opolu.
  • Rynek pracy w województwie opolskim w 2009 r. (2010): Analizy statystyczne, Wrocław, Urząd Statystyczny w Opolu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.