PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 333 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce | 71--80
Tytuł artykułu

Ocena wykorzystania dotacji unijnych na podnoszenie i aktualizację kwalifikacji zawodowych osób pracujących w województwie pomorskim

Warianty tytułu
The Evaluation of the Use of EU Grants for Improving and Updating Qualifications of Employees in the Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena możliwości pozyskania i wykorzystania środków na podnoszenie i aktualizację umiejętności zawodowych osób pracujących w województwie pomorskim w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz próba określenia efektywności finansowanych projektów. Badaniem objęto dwie grupy: wnioskodawców i uczestników projektów (przedsiębiorstwa i ich pracowników). W analizie wykorzystano dane udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Wyniki analizy potwierdziły wysoką jakość dotowanych szkoleń i potrzebę ich współfinansowania, wskazując jednocześnie na konieczność większego dopasowania ich zakresu do potrzeb ostatecznych beneficjentów. Na korzyści, które z dotacji udzielonych w ramach Poddziałanie 8.1.1 POKL czerpie region, składa się z jednej strony podniesienie kwalifikacji osób pracujących, z drugiej wsparcie finansowe lokalnych podmiotów prowadzących działalność szkoleniową.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse possibilities to obtain and use the grants from the sub-measure 8.1.1 of Human Capital Operational Programme to improve the quality of human capital in Pomeranian region and to determine the effectiveness of financed projects. There are two groups of beneficiaries included in the analysis: applicants and final beneficiaries (firms and their employees). In the analysis we use the data from the Marshall Office of the Pomeranian Voivodeship. The results of the analysis confirmed high quality of granted training and the need of co-financing, suggesting the necessity of better adjustment of its scope to the needs of final beneficiaries. The region benefits from the sub-measure 8.1.1 in two ways. Firstly, the grants contribute to the improvement of human capital quality, secondly, they financially support local training entities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
autor
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Block D., Kurniewicz A., Sprawozdanie z realizacji priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS, Gdańsk 2010.
 • Block D., Leszczyńska A., Sprawozdanie z realizacji priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS, Gdańsk 2011.
 • Block D., Leszczyńska A., Sprawozdanie z realizacji priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS, Gdańsk 2012.
 • Golejewska A., Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej (Human capital, innovations and institutions versus the competitiveness of regions in Central and Eastern Europe), "Zeszyty Natolińskie" 2013, nr 49, s. 1-161.
 • Kilanowska A., Sprawozdanie z realizacji priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS, Gdańsk 2007.
 • Leszczyńska A., Sprawozdanie z realizacji priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS, Gdańsk 2009.
 • Lucas P. E., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1988, no. 22 (1), s. 3-42.
 • MillwardBrown, Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego. Raport z badania zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Warszawa 2010.
 • Niechoćko A., Sprawozdanie z realizacji priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS, Gdańsk 2008.
 • Romer P.M., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, no. 98, s. 71-102.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2010.
 • Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.