PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '07 | 283--293
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza instrumentów polityki strukturalnej Unii Europejskiej w dwóch okresach programowania

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawione w niniejszym artykule porównanie funduszy europejskich w dwóch okresach budżetowych UE stanowi próbę systemowego zobrazowania całości wsparcia Wspólnoty w ramach jej 3 głównych polityk, angażujacych znaczącą część budżetu. W latach 2007-2013 Polska będzie największym beneficjentem głównej polityki Wspólnoty - tj. polityki spójności (ponad 19% alokacji przewidywanej dla wszystkich krajów członkowskich), jak również największym beneficjentem, Wspólnej Polityki Rolnej (w części dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich - ok. 15% alokacji). Skala dostępnych środków finansowych jest znacząco większa od tej w okresie 2004-2006 (średnioroczna pula środków pomocowych w ciągu 3 lat okresu 2004-2006 wynosiła około 4,3 mld euro, podczas gdy na rok perspektywy budżetowej 2007-2013 przypada pula około 12,2 mld euro). Wsparcie, którego Unia Europejska udzieli Polsce w tym okresie, to najwięksi pomoc, jaką do tej pory otrzymał jakikolwiek kraj członkowski z unijnego budżetu, chociaż potrzeby rozwojowe kraju są znacznie większe. Jednocześnie jest wielce prawdopodobne, że po roku 2013 nasz kraj nie otrzyma już tak znaczących środków. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant
Bibliografia
 • Bemaś B. (red.) (2005): Finanse Unii Europejskiej. AE, Wrocław.
 • Community Support Framework. Promoting Economic Growth and an Environment jot Job Creation (2003). Brussels-Warsaw.
 • Grosse T.G. (red.) (2005): Analiza możliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007-2013. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Magryś W., Helbig H. (2007): Instrumenty Polityki Strukturalnej w Polsce w latach 2007-2013, kompendium informacji dla samorządów lokalnych. Śląski Związek Gmin i Powiatów, Katowice.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006): Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Warszawa, listopad.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006): Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa strategia spójności. Warszawa.
 • Podręcznik tematów europejskich dla samorządów lokalnych (2002). Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice. Oprac. na podstawie U. Roth, R. Derenbach (1 I): Podręcznik tematów europejskich dla polityków komunalnych i mediów lokalnych. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Republice Federalnej Niemiec.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz.U., L 210 z 31 lipca 2006).
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U., L 210 z 5 lipca 2006).
 • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U., L 210 z 5 lipca 2006).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności (Dz.U., L 210 z 11 lipca 2006).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (Dz.U., L210z 11 lipca 2006).
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U., nr 116, poz. 1206).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171293949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.