PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 12 | 113--124
Tytuł artykułu

Rola i znaczenie informacji w postępowaniu upadłościowym

Warianty tytułu
The Role and Importance of Information Bankruptcy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ogłoszenie upadłości wobec jednostki prowadzącej rachunkowość nie zwalnia upadłego z obowiązku dalszego jej prowadzenia w czasie postępowania wykonawczego. Prawo upadłościowe i naprawcze wskazuje na ogromną rolę informacji tworzonych w rachunkowości, w procesie upadłości przedsiębiorstwa. Już na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa istnieje potrzeba opracowania, na podstawie danych tworzonych w rachunkowości odpowiednich materiałów, sprawozdań i innych informacji. Minimalizacja strat powstałych w wyniku upadłości przedsiębiorstwa nie jest możliwa bez wiarygodnej, rzetelnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Wymaga to przygotowania odpowiedniej bazy informacyjnej przez osoby zaangażowane w przebieg procesu. W jej zakres wchodzą również sprawozdania finansowe. Od momentu wystąpienia zagrożenia bankructwem aż do chwili zakończenia postępowania upadłościowego kierownik przedsiębiorstwa odpowiada za ich sporządzenie, właściwe wykorzystanie oraz terminowe przedłożenie w sądzie. Dane pochodzące z rachunkowości są głównym źródłem informacji umożliwiających sprawny przebieg procesu upadłościowego przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Bankruptcy of the leading accounting to not release the bankrupt from the continuation of the proceedings at the time of the executive. Bankruptcy and Restructuring Law indicates the important role of accounting information created in the process of bankruptcy. Already at the stage of submission of the application for a declaration of bankruptcy need to be developed on the basis of data generated in the accounting of materials, reports and other information. Minimizing losses resulting from bankruptcy is not possible without a credible, reliable information about the financial position of the company. This requires the preparation of an appropriate knowledge base for those involved in the process. The range also includes the financial statements. From the moment of risk of bankruptcy until the end of the bankruptcy proceedings company manager responsible for their preparation, proper use and timely submission to the court. Data from accounting is the main source of information to enable the smooth running of the process of bankruptcy companies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Bauer K., Sprawozdawczość finansowa a możliwości zabezpieczenia stron postępowania upadłościowego. W: Świderska G.K., Wpływ zakresu ujawnionych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych. Warszawa: SGH, 2011. ISBN 978-83-7378-633-2.
 • Bauer K., Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania rachunkowości przez podmioty w stanie upadłości prowadzącej do likwidacji majątku. W: Rachunkowość w teorii i praktyce. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2011.
 • Bauer K., Wiarygodność informacji tworzonych przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej. W: Problemy współczesnej rachunkowości. Warszawa: SGH, 2009. ISBN 978-83-7378-437-6.
 • Bauer K., Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009. ISBN 978-83-233-2606-9.
 • Boniecki M., Rachunkowość przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości, Problemy Rachunkowości lipiec-wrzesień 2006. ISSN 1641-1536.
 • Gos W., Założenie kontynuacji działalności (głos w dyskusji). Rachunkowość 2012, nr 12.
 • Hendriksen E.A., van Breda M. F., Teoria rachunkowości. Warszawa: PWN, 2002. ISBN 83-01-13623-5.
 • Hołda A., Micherda B., Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością. Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. ISBN 0209-1674.
 • Krzywda D., Rewizja sprawozdań finansowych. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2005. ISBN 83-7228-166-1.
 • Kusz D., O ocenie możliwości kontynuacji działalności przez przedsiębiorstwo - raz jeszcze. Rachunkowość 2012, nr 2.
 • Sawicki K., Wybrane problemy zarządzania w przedsiębiorstwach działających warunkach ryzyka a rachunkowość. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Warszawa : Stow. Księg. w Polsce, 2005, nr 27 (83). ISSN 1641-4381.
 • Świderska G. K., Informacja zarządcza jako czynnik ograniczający ryzyko. W: Zagrożenie w działalności gospodarczej a prawo bilansowe. Warszawa: PTE- SK w Polsce, 2010. ISBN 978-83-7228-247-7.
 • Świderska M., Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla identyfikacji ryzyka działalności gospodarczej. W: Mączyńska E., Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: SGH, 2005. ISSN 0239-9512.
 • Świderska M., Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla oceny efektów działalności gospodarczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Warszawa : Stow. Księg. w Polsce, 2006, tom 29 (85). ISSN 1641-4381.
 • Tokarski A., Czynności syndyka dotyczące rachunkowości przedsiębiorstw w upadłości. W: Kiziukiewicz T., Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2011.
 • Tokarski A., Rola rachunkowości w postępowaniu upadłościowym. W: Kiziukiewicz T., Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2009.
 • Tokarski A., Zasada kontynuacji działalności jednostki w regulacjach rachunkowości. W: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 2012, nr 11. ISSN 1643-8175.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U nr 76, poz. 694).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.