PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 10 (CD) | 362--371
Tytuł artykułu

Determinanty podnoszenia konkurencyjności regionu i kreowania jego wizerunku

Warianty tytułu
Factors of Raising Regional Competitiveness and Creating its Image
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z konkurencyjnością regionów, które stanowią bardzo interesujący i aktualny przedmiot badań. W tekście zdefiniowano pojęcie konkurencyjności regionu, a także opisano czynniki o niej decydujące. O tym, że dany region jest atrakcyjny dla mieszkańców, turystów i inwestorów decydują między innymi takie atuty jak zasoby naturalne, infrastruktura techniczna, rynek pracy, ulgi dla inwestorów i inne determinanty. W celu budowania przewagi konkurencyjnej wykorzystuje się również aktywnie działania marketingowe, a wśród nich reklamę w Internecie i innych mediach, public relations, sponsoring oraz pozostałe formy promocji wizerunku regionu. W końcowej części artykułu scharakteryzowano ranking regionów ilustrujący miejsca polskich województw w rankingu europejskich regionów(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays regional competitiveness is becoming a very important subject of social-economics research. Different factors have an influence on regional competitiveness in the regions. That is why the level of development and competitiveness in the regions is not the same. Natural resources, technical infrastructure, the labour market, concessions for investors and other determinants decide whether the region is attractive for residents, tourists and investors. Marketing is also used, and in order to build the competitive advantage by regions for example advertisement on the Internet and other media, public relations, the sponsorship and other forms of the image promotion of the region. In the final part of the article a ranking of regions illustrating places of Polish provinces in the ranking of European regions was characterised.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
362--371
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • W. Gaczek, Z. Rykiel, Konkurencyjność regionów a ich adaptacyjność, [w:] S.Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalnoprzestrzennych., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 113
 • A. Formalczyk, Strategie konkurencyjne przedsiębiorstw i ochrona rynku przed skutkami dominacji rynkowej, Referat na konferencję Konkurencja we współczesnej gospodarce, Materiały konferencyjne UAM Poznań, 6-7 listopada 2006, s. 1.
 • K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWN, Warszawa 2002, s. 117
 • Zarządzanie marketingowe we współczesnym handlu, Redakcja naukowa H. Bronakowski, E. Hościłowicz, U. Widelska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, s. 80.
 • E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004, s. 272.
 • E. Zeman-Miszewska, Konkurencja i konkurencyjność regionów, [w:] L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), Marketing - koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa 2002, s. 321.
 • M. Piotrowska-Trybuł, Istota i czynniki konkurencyjności regionu, [w:] Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, s. 23.
 • I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000, s. 213.
 • R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 23. 11 J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007, s. 41
 • M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk, Słownik rozwoju regionalnego, PARR, Warszawa 2000, s. 76
 • I. Figurska, E. Wiśniewski, Konkurencyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] L. Kozioł (red.), Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 1, Gospodarka - Finanse - Pedagogika, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Nr 2 (13)/2009, Tarnów 2009, s. 132
 • D. Stawasz, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 203.
 • K. Ertmańska, L. Worobjow, Źródła przewagi konkurencyjnej regionów, [w:] M. Adamowicz (red.) Studia Ekonomiczne i Regionalne Nr 2 (V) 2012, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2012, s. 14
 • T. Stryjakiewicz, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999, s. 38.
 • S. Makarski, W. Kuźniar, Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną na przykładzie województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 47.
 • T. Markowski, Przedmiotowa i podmiotowa konkurencyjność regionów, [w:] T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 2005, s. 219.
 • P. Góralski, M. Lazarek, Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów [w:] M. Adamowicz (red.), Polityki europejskie, finanse i marketing. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, Nr 1 (50), s. 309.
 • Z. Przygodzki, Procesy terytorializacji przedsiębiorstw - w poszukiwaniu zasobów specyficznych w regionie łódzkim, [w:] A. Klasik (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, Biuletyn KPZK nr 218, Warszawa 2005, s. 174
 • W. Kosiedowski, Konkurencyjność regionów Europy Środkowo-wschodniej w procesie integracji z Unią Europejską, [w:] M. Runiewicz (red.), Konkurencyjność regionów. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2006, s. 38.
 • Przykłady szeregu działań w zakresie podnoszenia infrastrukturalnej konkurencyjności regionu kompleksowo opisano w pracy B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 283
 • K. Ertmańska, L. Worobjow, Źródła przewagi konkurencyjnej regionów, op. cit. s. 16.
 • J. Adamczyk, Promocja jako narzędzie kreowania wizerunku miasta na przykładzie Rzeszowa, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Marketing przyszłości, Trendy. Strategie. Instrumenty, Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Szczecin 2011, s. 11.
 • S. Kotylak, Oddziaływanie mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Marketing przyszłości, Trendy. Strategie. Instrumenty, Partnerstwo i komunikacja w regionie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 596, Szczecin 2010, s. 139
 • W. Ciechomski, Możliwości wykorzystania Internetu w promocji jednostek terytorialnych, [w:] W. Ciechomski, R. Romanowski (red.), Marketing terytorialny oparty na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 102, cyt. za T. Popławski, K. Modzelewska, Promocja jako istotny element strategii rozwoju powiatu i planu rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu łomżyńskiego, [w:] A. Kopczuk, M. Proniewski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2005, s. 501.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.