PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 10 (CD) | 372--380
Tytuł artykułu

Znaczenie produktów regionalnych w kształtowaniu konkurencyjności regionów (na przykładzie woj. podkarpackiego)

Warianty tytułu
The Importance of Regional Products in the Regional Competitiveness (Example Podkarpackie Voivodship)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie ukazuje produkty regionalne, jako kategorię, która może być uznawana, za istotny choć nie najważniejszy czynnik konkurencyjności turystycznej regionu. Na tle rozważań teoretycznych odnoszących się do produktów regionalnych i konkurencyjności regionów, autorzy przedstawili wyniki badań ankietowych, dotyczących produktów regionalnych ocenianych z perspektywy detalistów i konsumentów. Oczekiwania turystów, będących jednocześnie konsumentami, stwarzają szansę dla lokalnych wytwórców na zyskowną działalność. Rezultaty badań pozwalają na stwierdzenie, że atrybuty samych produktów regionalnych stwarzają dla nich silną podstawę do konkurowania z substytutami, a jako wyróżniki współtworzą wizerunek regionu i są elementem jego pozycji, co jest dostrzegane zarówno przez przedsiębiorców jak i samorząd lokalny(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the regional products, as a category that can be considered as an important but not the most important regional touristic competitiveness factor. On the background of theoretical considerations relating to regional products and the competitiveness of regions, the authors presented the results of research on regional products evaluated from the perspective of retailers and consumers. The expectations of tourists, who are also consumers, provide an opportunity for local manufacturers on profitable activities. Research results lead to the conclusion that the attributes of the regional products create for them a strong base to compete with substitutes, and as differentiators create the image of the region and also provide its position, which is recognized by both the business and local government.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
372--380
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • P. Góralski, M. Lazarek, Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 50, Warszawa 2009, s. 313.
 • D. R. Kamerschen, R.B. McKenzie,C. Nardinelli, Ekonomia, Gdańsk 1991, s. 47.
 • J. Hausner, T. Kudłacz, J. Szlachta, Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski, Biuletyn KPZK PAN, z.185, Warszawa 1998, s. 36.
 • B. Winiarski, Konkurencyjność regionów a cele polityki i kierunki strategii rozwoju regionalnego, Wrocław 1997, s. 22.
 • M. Piotrowska-Trybuł, Istota i czynniki konkurencyjności regionu, [w:] Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, WUMK, Toruń 2004, s. 23.
 • B. Tatańska-Hus, S. Minta, Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 23, s. 230.
 • M. Gąsiorowski., O produktach tradycyjnych i regionalnych.. Możliwości a polskie realia, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 4.
 • 1A. Dereń, Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w UE, [w:] M. Dudek (red.), Ekonomiczne relacje w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008
 • M. Gąsiorowski, Produkty lokalne, tradycyjne, regionalne, Biuletyn "FAOW" 2007, nr 3, s. 5.
 • P. Bryła, Charakterystyka marketingu regionalnych produktów żywnościowych we Francji - wyniki badania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 23, Szczecin 2012, s. 158
 • H. Mruk, Nowe trendy w zachowaniach konsumentów szansą rozwoju regionu, Handel Wewnętrzny, styczeń-luty 2011, s.52.
 • S. Makarski, Skłonność do konsumpcji produktów regionalnych szansą rozwoju lokalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług", nr 75, Szczecin 2011, s. 387-388.
 • W. Kuźniar, Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 138-140.
 • J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 28-29.
 • B. Reformat, Budowa przewagi konkurencyjnej dzięki asortymentowi bazującemu na produktach lokalnych oferowanych przez krajowe sieci handlu detalicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 2012, nr 237, s. 265-272
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294167

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.