PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 9 | 46--63
Tytuł artykułu

Bancassurance : związki bankowo-ubezpieczeniowe

Warianty tytułu
Bancassurance : Banking and Insseurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie stanowiło kontynuację badań prowadzonych przeze mnie w ramach projektu Nr 614538/2013. Główną przesłanką zajęcia się tym problemem były zmiany zachodzące w otoczeniu rynku finansowego, w tym pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce. Głównym cele niniejszego opracowania była analiza skutków prawnych i ekonomicznych dla rozwoju rynku bancassurance przy uwzględnieniu opinii organów państwowych w zakresie dystrybucji produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych będących zabezpieczeniem kredytów w bankach. W artykule wykorzystano opinie w zakresie dystrybucji tychże produktów. Autor w niniejszym opracowaniu koncentruje się w szczególności na przyszłości kanału bancassurance pod względem ekonomicznym, jak też analizie rekomendacji przygotowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.(abstrakt autora)
EN
This work is follows on the research conducted for the Project No 614538/2013. The main reason to deal with this problem were changes around the financial market, including insurance intermediary operations in Poland. The main aim of this work was to analyse legal and economic effects of bancassurance one market development, taking into consideration the opinions of state organs on the distribution of investment securities and insurance products which are credit in banks. The article includes opinions on these products distribution. In this work the Author concentrates, in particular, on the future of the bancassurance channel in terms of economics, as well as on the analysis of the recommendations prepared by the Polish Financial Supervision Authority. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
46--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; European Business Club Association; Castel Oedheim, FRG; Institute of Management
 • European Business Club Association; Castel Oedheim, FRG; Institute of Management
Bibliografia
 • 1. Benoist G., 2002, Bancassurance: The new challenges, The Geneva Papers on Risk and Insurance 27(3), s. 295-303.
 • 2. Bergendahl G., 1995, The profitability of bancassurance for European banks, International Journal of Bank Marketing, Vol. 13 Iss: 1, pp.17-28.
 • 3. Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń: 3/2009; 3/2010; 3/2011.
 • 4. Boyd J.H., Graham S.L., Hewitt R.S., 1993, Bank holding companies mergers with nonbank financial firms: effect of the risk of failure, Journal of Banking and Finance 17:1, p. 43-63.
 • 5. Chang P., Peng J., Ku Fan Ch., 2011, A Comparison of Bancassurance and Traditional, The Geneva Papers, s.76 - 93
 • 6. Carów K.A., 2001, The wealth effects of allowing bank entry into the insurance industry, The Journal of Risk and Insurance 68(1), s. 129-150.
 • 7. Cummins, D., Tennyson, S., Weiss, M.A., 1999, Consolidation and efficiency in the US life insurance industry, Journal of Banking and Finance 23, s. 325-357.
 • 8. European Insurance in Figures, 2010-2013: www.insuranceeurope.eu/publications.
 • 9. Felgren S., 1985, Banks as insurance agencies: Local constraints and competitive advances, New England Economic Review 5(September/October), s. 34-39.
 • 10. Fenn P., Vencappa D. Diacon, S. Klumpes, P. O'Brien O, 2008, Market structure and theefficiency of European insurance companies: A stochastic frontier analysis, Journal of Banking and Finance 32:1, 86-100.
 • 11. Genetay N., Molyneux Ph., 1998, Bancassurance, MacmiUan Press LTD, London, p. 8-10.
 • 12. Gebauer J., Schober F. 2006, Information system flexibility and the cost efficiency of business process, Journal of the Association for Information Systems 7(3), s. 122-146.
 • 13. Insurer Sales Channels, 1993, Bancassurance, Chartered Building Societies Instiute Journal No. 3, p. 2-3.
 • 14. Jędrzejczyk, I., Przybytniowski, J.W., 2009, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, w: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 2 (51 - TM), Warszawa, s. 173-183.
 • 15. Kowalewski O., 1999, Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: strategie tworzenia, efektywność, Materiał i Studia NBP, nr 95, Warszawa, s. 93.
 • 16. Kubasiński R., 1998, Holding Finansowy banku z ubezpieczycielem na życie. Warszawa, s. 78.
 • 17. List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do podmiotów objętych nadzorem w sprawie sprzedaży produktów inwestycyjnych, Warszawa, 26.09.2012Komunikat informacyjny z XXI posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2007 r., Warszawa, s. 1.
 • 18. List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do Prezesów Zarządów Banków i Zakładów Ubezpieczeń, Warszawa, 21.02.2012, s. 1-2.
 • 19. Messyasz- HandschkeA., 2002, Bancassurance - współpraca czy konkurencja ?, Bank i Kredyt, kwiecień 2002, Warszawa, s. 51.
 • 20. Mrozowska B., 2012, Bancassurance-regulacje prawne i samoregulacja rynku, PrawoAsekuracyjne, 3/2012(72), s. 30-34.
 • 21. Opodatkowanie poliso-lokat w projekcie ustawy, Dziennik Ubezpieczeniowy, nr 40 (3190), 26.02.2013
 • 22. Orłowski, O, 2011, Konsumenci bancassurance, Gazeta Bankowa, Nr 12/1128, Warszawa, s. 41-44.
 • 23. Pajewska, R., 2000, Sojusze bankowo-ubezpieczeniowe, w: Monkiewicz, J., (red), Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa, s. 306-308
 • 24. Pelc. P, 2012, Bancassurance oczyma KNF, Gazeta Ubezpieczeniowa, 13.03.2012, s. 8.
 • 25. Polski Rynek Bancassurance III Q 2012, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, s. 5-11.
 • 26. Przybytniowski, J.W, 2009, Rozwój ubezpieczeń gospodarczych w procesie integracji europejskiej, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s. 290.
 • 27. Przybytniowski, J.W., 2006, Bancassurance a rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Studia i Materiały w: (red.) Zb. Olesiński, A. Predygier, Kreowanie Konkurencyjności Regionu. Grona przemysłowe w regionie, Wydział Zarządzania i Administracji Akademia Świętokrzyska im Jana Kochanowskiego w Kielcach Rok 10, Nr 1 1/2006, Kielce, s. 385-396.
 • 28. Raport PIU, 2012, http://www.piu.org.pl/raport-roczny-piu.
 • 29. Roller W., 1986, Versicherungen und Banken - Partner, Kunden, Konkurrenten, w: Henn R., Schickinger W. F. Sfaaf WirtschaftAssekuranz und Wissenschaft, Festschrift fur Robert Schwebler, Karlsruhe, s. 792.
 • 30. Romanowska M., 1997, Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, s. 12, 14.
 • 31. Sawach-Lech, M. 2008, Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, CeDeWu.pl, Warszawa, s. 12.
 • 32. Schulz H., 1990, Vertrieb von Bankprodukten durch einem Versicherungsaussen Dienst, Die Bank Nr2, s.100.
 • 33. Szczepankowski P.J., 2000, Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa, s. 20.
 • 34. Śliperski, M. 2002, Bancassurance. Zawiązki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa, s. 22.
 • 35. Śliperski M., 2001, Związki banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi. Wybrane aspekty przedmiotowe bancassurance, Materiały i Studia, nr 120, s. 1.
 • 36. Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 16.07.2003 r. Nr 124, poz. 1154 z późń. zm.).
 • 37. Ustawa z 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 marca 2005 (Dz.U. Nr 48, poz. 447).
 • 38. Wierzbicka, E. (red), 1997, Holdingi finansowe odpowiedzią na wyzwania przyszłości (Allfinanz), Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa, s. 19.
 • 39. www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Danekwartalne
 • 40. www.lse.co.uk/financeglossary.asp?searchTerm=&iArticlelD=370&definition=bancassurance
 • 41. www.investopedia.com/terms/b/bancassurance.asp.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294233

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.