PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 2 | 417--429
Tytuł artykułu

Opłacalność obniżania stawek amortyzacji w przedsiębiorstwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Advantages of Depreciation Rate Reduction in Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odpisy amortyzacyjne stanowią istotny element polityki kosztowej przedsiębiorstwa. Amortyzacja podatkowa jest narzędziem optymalizacji podatkowej, ponieważ umożliwia kształtowanie kosztów na pożądanym przez podatnika poziomie. Metody amortyzacji, a także możliwości podwyższania i obniżania stawek powinny stanowić instrument zarządzania podatkami. Mając do wyboru cztery metody, podatnik powinien wybrać tę, która gwarantuje mu ponoszenie najniższych kosztów podatkowych. Wykazując relatywnie wysokie dochody, podatnik powinien dążyć do ich zminimalizowania przez przyśpieszenie amortyzacji, np. wybierając jednorazowy odpis albo metodę degresywną. Przedsiębiorstwa nierentowne, posiadające nierozliczone straty, powinny wykorzystywać instrumenty spowalniające odpisy amortyzacje (amortyzację liniową, obniżenie stawek amortyzacyjnych) po to, aby mieć wystarczający dochód pokrywający nierozliczoną stratę. Celem rozważań prowadzonych w niniejszym artykule jest analiza funkcji kosztowej amortyzacji, w wyniku której autorka podejmie próbę wykazania, że obniżanie stawek amortyzacji wpływa na minimalizację obciążeń z tytułu podatku dochodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Depreciation write-off is a significant element of cost policy in enterprises. Tax depreciation is a tool of tax optimization because it enables shaping costs on the desired level. Deprecation methods as well as decrease and increase of depreciation rate should constitute a tool of the tax management. Having four methods of depreciation, tax-payer should choose this one which ensures the lowest tax costs. High income justifies accelerated depreciation. On the other hand, unprofitable business with tax losses justifies extending depreciation period (e.g. depreciation rates decrease). The aim of the article is an analysis of cost function of depreciation. The authoress tries to prove that decrease of depreciation rates is advantageous taking into consideration tax minimization. (original abstract)
Rocznik
Strony
417--429
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ickiewicz J. (2009), Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Interpretacja indywidualna z 11 lipca 2008 r., ILPB3/423-226/08-2/EK.
 • Interpretacja indywidualna z 23 lutego 2009 r., IPPB5/423-234/08-2/MŚ.
 • Interpretacja indywidualna z 10 sierpnia 2010 r., IBPBI/1/415-537/10/AP.
 • Interpretacja indywidualna z 4 listopada 2010 r., IPPB1/415-680/10-4/ES.
 • Interpretacja indywidualna z 9 sierpnia 2011 r., ITPB3/423-224a/11/PST.
 • Interpretacja indywidualna z 2 listopada 2011 r., IBPBI/1/423-37/11/ZK.
 • Jamroży M., Kudert S. (2013), Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Mazur Ł. (red.) (2012), Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Pacyna M. (2007), Amortyzacja Podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, (Dz. U. Nr 219 poz. 1836 ze zm.).
 • Szyszko L., Szczepański J. (red.) (2003), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. Nr 201, poz. 1541 ze zm.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.
 • Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 201, poz. 1541 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 102, poz. 585.
 • Wojtasik P. (2007), Amortyzacja podatkowa środków trwałych, ODDK, Gdańsk.
 • Wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2001 r., III SA 856/00.
 • Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2003 r., I SA/Łd 235/03.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.