PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 2 | 453--464
Tytuł artykułu

Ujawnianie i prezentacja informacji sprawozdawczej - analiza sprawozdania zarządu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Disclosure and Presentation of Information Reporting - Analysis of the Board's Report
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym to samoocena dokonywana przez kadrę menedżerską, przy czym istotą, a zarazem celami tego sprawozdania są ujawnianie i prezentacja informacji zarówno finansowej, jak i nie finansowej. Ujawnianie i prezentacja informacji sprawozdawczej w sprawozdaniu z działalności zarządu w roku obrotowym, w prawdzie zgodnie z regulacjami prawnymi, to możliwość manipulacji informacjami, czyli ujawnianie nie rzetelne - kreowanie sytuacji finansowej - wybór tych informacji, które są przydatne dla zarządu. Ujawnianie nierzetelne to ujawnianie informacji, które nie posiadają cechy neutralności. Są to dylematy sprawozdania finansowego, które "uwidacznia" obecny kryzys finansowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Report on the activities during the financial year are self-made by the management staff, while being, at the same time the purpose of this report is to disclosure and presentation of information, both financial and non-financial. Recognition and reporting of information in the reporting on the activities of the Board during the financial year, although according to the regulations the possibility of manipulation information, the disclosure of inaccurate. This ability to create financial situation - the choice of the information that is useful for management. Disclosure unreliable - that the disclosure of information that do not have the characteristics of neutrality, these are the dilemmas of the financial statements, which "exposes" the current financial crisis, owls. (original abstract)
Rocznik
Strony
453--464
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002),Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • Kamela Sowińska A.(2003), Skąd się wzięła sprawa "Enronu", "Rachunkowość", nr 4.
 • Kamela SowińskaA.(2005), Kreatywna księgowość, czyli jak "wpadł Enron",[w:] Prace Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, red. P. Banaszyk, J. Czerny, Poznań.
 • Kwiecień M.,Hasik W.(2007), Ujawnianie i prezentacja informacji sprawozdawczej, [w:] Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej, red. M. Kwiecień, Prace Naukowe im. Oskara Langegowe Wrocławiu, nr 1158, Wrocław.
 • Kwiecień M. (2008), Czym jest sprawozdanie z działalności w roku obrotowym, [w:] Aksjomaty i paradygmaty rachunkowości w roku obrotowym, Prace Naukowe AE im. Oskara Langegowe Wrocławiu, nr 1199, Wrocław.
 • Kwiecień M. (2008), Funkcja informacyjna rachunkowości a rachunkowość behawioralna, [w:] Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, red. A. Dyhdalewicz, G. Klamecka Roszkowska, J. Sikorski, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Mućko P. (2012), Atrybuty sprawozdania z działalności na tle sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66, nr 122.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr209,poz.1744).
 • Sawicki K. (2002), Kontynuacja działalności jednostki a opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t.10, nr 6.
 • Sawicki K. (2005), Wybrane problemy zarządzania w przedsiębiorstwach działających warunkach ryzyka a rachunkowość, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t.83, nr27.
 • Sojak S. (2003), Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń.
 • Świderska G.K. (2005), Jakość i źródła informacji o zagrożeniach upadłością, [w:] Zagrożenie upadłością, E. Mączyńska (red.), SGH, Warszawa.
 • Świderska G.K. (2010a), Informacja zarządcza jako czynnik ograniczający ryzyko, [w:] Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, red. E. Mączyńska, Z. Messner, PTESK w Polsce, Warszawa.
 • Świderska G.K.(2010b), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, SGH, Warszawa.
 • Świderska M. (2005a),Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla identyfikacji ryzyka działalności gospodarczej, [w:] Zagrożenie upadłością, red. K. Kuciński, E. Mączyńska, SGH, Warszawa.
 • Świderska M. (2005b), Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla oceny efektów działalności gospodarczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t.29, nr 85.
 • Świderska M. (2008), Luka raportowania jako zagrożenie w działalności gospodarczej, [w:] Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, red. E. Mączyńska, SGH, Warszawa.
 • Tokarski A. (2011), Wykorzystanie informacji pochodzących ze sprawozdawczości finansowej do wykrywania objawów zagrożeń finansowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, [w:] Nauki o finansach, red. M. Łyszczak, t.8, nr3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.