PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 18 (XVIII) | nr 20 (1) | 153--162
Tytuł artykułu

The World Trends in Eco-Innovation Assessment

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Światowe trendy w ocenie ekoinnowacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule poddano analizie wyniki oceny ekoinnowacji. Ekoinnowacje traktowane są jako rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko w stopniu większym niż ich dotychczasowe odpowiedniki. Z tego względu do ekoinnowacji zalicza się przede wszystkim: technologie zapobiegania zanieczyszczeniom, technologie kontroli zanieczyszczeń, technologie oczyszczające, czystsze technologie, środowiskowo ulepszone produkty, zamknięty obieg, systemy zarządzania środowiskowego, zarządzanie odpadami, środowiskową optymalizację łańcucha produktowego, innowację systemową. Duża liczba zróżnicowanych wskaźników sprawia, że podejmowanie decyzji w zarządzaniu strategicznym jest utrudnione, choć konieczne. Badania własne miały na celu identyfikację wiodących trendów w ocenie ekoinnowacji oraz skali zainteresowania nimi wśród światowych przedsiębiorstw. Analiza literatury w zakresie wyników uzyskanych po zastosowaniu wskaźników ekoinnowacji dostarcza istotnej wiedzy na temat międzynarodowych trendów badawczych. Przedmiotem niniejszej pracy jest 18 artykułów naukowych opublikowanych po udanej realizacji ekoinnowacyjnych projektów. Przeanalizowano je w kontekście 34 kluczowych wyników badań. Wśród zidentyfikowanych i uwzględnionych w analizie kryteriów oceny zainteresowania ekoinnowacjami znalazły się: ekoinnowacje technologiczne, ekoinnowacje systemowe/ze sfery zarządzania, ekoinnowacje procesowe, rola zewnętrznych interesariuszy we wsparciu ekoinnowacji, przewaga konkurencyjna jako korzyść posiadania ekoinnowacji. Wyniki przeprowadzonych w niniejszym artykule badań wskazują, że największym zainteresowaniem światowych przedsiębiorstw cieszą się technologie ekoinnowacyjne. W związku z tym obecne trendy wskazują na rosnącą rolę rozwiązań technologicznych w zestawieniu z ekoinnowacjami systemowymi (także w obszarze zarządzania) lub procesowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the results of eco-innovation assessment were analyzed. Eco-innovations are considered as a solutions to minimize the negative impact on the environment to a greater degree than their previous counterparts. For this reason, the eco-innovations include in particular: pollution prevention, pollution control, cleaning technology, cleaner technology, environmentally improved products, loop closing, environmental management systems, waste management, environmental optimisation of production chain, system innovation. The big number of different indicators makes the decision-making in strategic management is difficult but needed. The own researches aimed at identification of leading trends in eco-innovation assessment and interest revealed by world companies. The own literature study on the results generated after application of eco-innovation indicators delivers significant knowledge on the international research trends. The subject of this work are 18 scientific papers published after the successful realization of eco-innovation projects. They have been analyzed in the context of 34 key findings. Among the identified and included into the analysis of criterion on assessment of interest in eco-innovations are: technological eco-innovations, management/system eco-innovation, process eco-innovation, external stakeholders role in supporting eco-innovation, competitive advantage as a benefit from eco-innovations. The results of researches realized in this paper show that eco- innovative technologies have the biggest importance for the world companies. Thus the present trends show increasing role of technological solutions when comparing with management/system and process solutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
153--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Cheng C.C., Shiu E.C., Validation of a proposed instrument for measuring eco-innovation: An implementation perspective, "Technovation" 2012/32, p. 329-344
 • European Environment Agency, Eco-innovation indicators, Copenhagen 2006, (on-line: http://technologies.ewindows.eu.org/resources/case_studies/conferences/innovation_indicator_29_09_05/ei_study.pdf, accessed on February 2007), p. 4
 • Horbach J., Indicator Systems for Sustainable Innovation, Physica, Heidelberg, New York 2005
 • Horbach J., Methodological aspects of an indicator system for sustainable innovation, [in:] Indicator Systems for Sustainable Innovation, ed. J. Horbach, Physica-Verlag, Heidelberg, New York 2005, p. 1-20, p. 5
 • Horbach J., Rennings K., Deliverables -5, (Panel-) Survey Analysis of Eco-Innovation: Possibilities and Propositions, July 2007 (on-line http://www.merit.unu.edu/MEI/index.php?pi=proposal, accessed 19.10.2012), p. 6
 • Jones E., Stanton N.A., Harrison D., Applying structured methods to Eco-innovation. An evaluation of the Product Ideas Tree diagram, "Design Studies" 22/6 (2001), p. 519-542
 • Kemp R., Environmental innovations and economic success of firms - a rejoinder, [in:] Green Roads to Growth, Proceedings of Expert and Policy Maker Forums, ed. H. Saxe, C. Rasmussen, Copenhagen 1-2 March, 2006, Environmental Assessment Institute, Kabenhavn, p. 243-273
 • OECD, Sustainable Manufacturing and eco-innovation, Framework, Practices and Measurement, Synthesis Report, OECD 2009, p. 23-24
 • Pontoglio S., Kemp R., Workshop conclusions about ways for combining different measures of eco-innovation for meeting policy needs and research challenges, Coming from final WORKSHOP ECO-INNOVATION of the MEI & ECODRIVE PROJECTS, Brussels 7 & 8 February 2008
 • Reid A., Miedzinski M., Eco-Innovation Final Report for Sectoral Innovation Watch, Systematic Eco-Innovation 70 Report, Technopolis group 2008, (www.technopolisgroup.com/resources/downloads/661_report_final.pdf), p. 52
 • Rennings K., Zwick T., The employment Impact of Cleaner Production on the Firm Level: Empirical Evidence from a Survey in Five European Countries, ZEW-discussion paper No. 01-08, Mannheim 2001
 • Ziółkowski B., Kierunki ewolucji w obszarze ekoinnowacji, [in:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, ed. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2012/260, p. 607-617.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.