PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (1) | 25--34
Tytuł artykułu

Ryzyko odpowiedzialności cywilnej w działalności gospodarczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Risk of Liability in Business Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu omówiono istotę i znaczenie poszczególnych rodzajów ryzyka w działalności współczesnych przedsiębiorstw. Podjęto próbę diagnozy wpływu realizacji wybranych ich obszarów na efektywność prowadzonej działalności. Jednocześnie zaprezentowano przykładowe, zmienne w czasie źródła ich występowania mające wpływ na ewolucję analizowanego pojęcia oraz znaczenia, jakie mu historycznie przypisywano. Pozwoliło to na stwierdzenie, że ryzyko nie jest czymś jednorodnym i wobec czego nie jest możliwe sformułowanie uniwersalnej i jednoznacznej jego definicji uwzględniającej wszystkie kryteria podlegające ocenie. Każda z nich może być poprawna w pewnym obszarze, jednak dopiero ich suma może stanowić pełny obraz będącego przedmiotem analizy pojęcia. Z punktu widzenia praktyki gospodarczej istotna jest zatem próba identyfikacji kluczowych obszarów ryzyka, z którymi spotykają się osoby zarządzające we współczesnych przedsiębiorstwach oraz zagrożeń, z jakimi mają one do czynienia. Zwrócono uwagę na rosnące znaczenie tego obszaru w procesach zarządczych. W analizowanym obszarze zaprezentowano występujące w Polsce różnice w postrzeganiu tego zjawiska przy jednoczesnym odniesieniu ich do innych gospodarek o dłuższej historii rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono charakterystyce i analizie ryzyka odpowiedzialności cywilnej. Znaczenie tego obszaru występowania ryzyka charakteryzuje ponadprzeciętny wzrost. Główna przyczyna tego zjawiska to nieustannie postępujący wzrost świadomości społeczeństw w zakresie konsekwencji realizacji ryzyka oraz możliwości dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych. Szeroki katalog rodzajów ryzyka związanych z odpowiedzialnością cywilną pozwolił na identyfikację, diagnozę oraz zaprezentowanie poszczególnych jej rodzajów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper there were discussed the nature and significance of the various types of risk in the modern enterprises. At the same time there were presented the examples, the variables at the time of their sources affecting the evolution of the analyzed concepts and the importance of what has historically been attributed to it. This allowed to conclude that the risk is not something homogeneous, and therefore it is not possible to formulate a universal and unambiguous definition which will take into account all the criteria to be assessed. From the point of view of economic practice it is important, therefore, to try to identify key areas of risk faced by managers in today's enterprises and the risks they are dealing with. The attention was paid to the growing importance of this area in the management processes. In the analyzed area there are presented the differences in the perception of this phenomenon occurring in Poland at the same time respect to other economies of the long history of development. Particular attention was paid to the characteristics and analysis of liability risks. The importance of this area is characterized by the occurrence of the risk of above-average growth. The main reason for this phenomenon is continually progressive increase of the awareness on the consequences of the risks and opportunities for redress for victims. The wide range of risks associated with civil liability allowed for the identification, diagnosis and presentation of individual types. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
25--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bernstein P.L., Risk as a History of Ideas, "Financial Analysis Jurnal" 1955/1.
 • Duś E., Risk management jako skuteczna metoda zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w warunkach ryzyka, [w:] Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, red. E. Tomkiewicz, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej" 2006/65.
 • Gasińska M., Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, [w:] Podstawy ubezpieczeń. t, II: Produkty, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2001.
 • Hadyniak B., O niepewności, potrzebach i ryzykach, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Handschke J., Lisowski J., Charakterystyka wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Serwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODDK, Gdańsk 1999.
 • Kęszycka B., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 • Kowalewski E., Co psychologia behawioralna dać może teorii ryzyka ubezpieczeniowego, [w:] Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Serwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Nowakowski L., Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Poltext, Warszawa 2004.
 • Podstawy ubezpieczeń, t. I, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
 • Popławski W., Kędziela P., Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, red. B.R. Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Ronka-Chmielowiec W., Ubezpieczenia - rynek i ryzyko, PWE, Warszawa 2002.
 • Schumpeter J., History of Economics Abalisis, G. Allen, London 1955.
 • Słobosz J., Ziomko R., Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce, Raport Aon Polska, Aon Risk Services, Warszawa 2009.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989, s. 155-156.
 • Tepman L.N., Riski v Ekonomike, Unity-Dana, Moskwa 2002.
 • Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), red. T. Sangowski, Saga Printing, Poznań 1998.
 • ] Willet A.H., The Economic Theory of Risk Insurance, The University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1951.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294541

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.