PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 5 | nr 2 | 233--241
Tytuł artykułu

Knowledge as a Factor of Development of Human Resources in Post-State Agricultural Farm Areas

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wiedza jako czynnik rozwoju zasobów ludzkich na terenach popegeerowskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badań było uzyskanie informacji na temat, jak kształtują się pokłady wiedzy mieszkańców terenów popegeerowskich i jaki jest wpływ wiedzy na rozwój zasobów ludzkich na tych obszarach. Poziom zaangażowania pracownika w poszerzanie wiedzy decyduje często o przetrwaniu organizacji na rynku i jej rozwoju. Badania przeprowadzono wśród mieszkańców terenów popegeerowskich województwa pomorskiego w sierpniu 2009 roku. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Do 185 badanych w różnym wieku skierowano ankietę składającą się z trzydziestu pytań. Ankieta składała się z części merytorycznej (24 pytania) i metryczki (6 pytań). W badaniach uczestniczyły osoby zamieszkujące 5 popegeerowskich wsi województwa pomorskiego. Wśród ankietowanych przeważały kobiety (55,1%). Wiek ankietowanych kształtował się w przedziale 18 - 60 lat. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że istnieje wysoka zależność między wiekiem badanych a poziomem ich wykształcenia. Osoby do 35 roku życia legitymowały się znacznie wyższym wykształceniem niż ankietowani w przedziale wiekowym 36-60 lat. Wskazuje to na wzrost znaczenia posiadanego wykształcenia. Osoby z wykształceniem wyższym magisterskim i wyższym zawodowym utrzymują się przede wszystkim ze stałej pracy lub pracują na umowę zlecenie. Mieszkańcy terenów popegeerowskich o niższym poziomie wykształcenia mają problemy ze znalezieniem pracy. Część z nich uczęszcza na kursy kwalifikacyjne organizowane przez urzędy pracy. Wyczerpali już oni wszelkie zasiłki im przysługujące i wreszcie zrozumieli, że bez nowych kwalifikacji i poszerzania horyzontów swojej wiedzy nie znajdą zatrudnienia. Także osoby młode przyznały, że warto uczestniczyć w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Największym zainteresowaniem cieszą się kursy i szkolenia, które organizowane są metodami aktywizującymi i w formie warsztatów. Pozwalają one zaprezentować się uczestnikom w praktyce. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji sprzyja rozwojowi zasobów ludzkich na wsi. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to gain information on the structure of the knowledge deposit among residents of post-SAF areas. It is the level of the engagement of the worker in broadening his own knowledge that frequently determines the survival of the organization on the market and its development. The research was carried out among residents of post-SAF areas in Pomorskie province, in August 2009. The method employed was a diagnostic survey. Thirty questions were asked to 185 interviewees of various age. The survey included 24 subject questions and 6 personal questions. The participants of the survey were residents of 5 post-SAF villages in Pomorskie province. The majority of the interviewees were women (55.1%). The age of the interviewees - 18-60 years old. The results of the survey show that there is a high dependence between the age of the surveyed and the level of their education. Persons under 35 had much higher education than those between 36 and 60 years old. This shows an increase in the significance of possessed education. Persons with university degrees usually have a steady source of income or regular odd jobs. Those residents with a lower level of education have problems finding jobs. Some of them attend qualification courses organized by local Job Offices. They have exhausted all due unemployment benefits and finally understood that without new skills and deepening their knowledge they have serious problems finding jobs. Also, young persons admitted that it was worth attending courses and trainings, which are organized with the use of activating methods or as workshops. They allow the participants to present themselves in practice. Continuous improvement in competence and qualifications is conducive to the development of human resources in rural areas.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
233--241
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Adamowicz M., Nowak A., (2004), The Meaning of Knowledge and Education for Rural Ho-useholds, [in:] M. Adamowicz, Rural Households in the Face of Issues of Tranformation, Integration and Globalization, SGGW Publishing House, Warsaw.
  • Bartkowiak G., (2005), Knowledge Management and Psychomanipulation in Polish and French Companies [in:] A. Pocztowski Work and Human Capital Management in Euro-pean Perspective, Oficyna Ekonomiczna, Cracow.
  • Causes of Increase in Significance of Knowledge,www.google.pl/search?client=firefox-a&rls=org. (legal state on 21.09.2009).
  • Harasimiuk Z., Rodzoś J., (2004), Geography of Poland, UMCS, Lublin.
  • Kwieciński Z., Śliwerski B., (2004), Pedagogics. The Academic Handbook, PWN, Warsaw.
  • Liniewski J., (2006), Lexicon of HR, Warsaw 2006.
  • Matejuk J., (2005), Of Knowledge Management, "Economics and Company Organization" No. 11.
  • Panasiewicz L., (2005), Sources of Knowledge and Information, "Economics and Organization of Enterprises" No. 9.
  • Sawicki J., (2003), Knowledge Application in Marketing, "Marketing and Market" No.11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.