PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 10 | 11--18
Tytuł artykułu

Wymiary nowych mediów a reinterpretacja pojęcia konsumenta w teoriach marketingowych

Warianty tytułu
New Media Dimensions and a Reinterpretation of the Notion of a Consumer in Marketing Theories
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule w charakterze założenia przyjmuje się, iż sposób postrzegania rzeczywistości w znacznej mierze determinowany jest przez rodzaj zapośredniczającego ją medium. Owa myśl, wyrażona po raz pierwszy przez M. McLuhana w słowach "środek przekazu sam jest przekazem", stanowi punkt wyjścia dla rozważań nad wpływem, jaki istota nowych mediów, a zwłaszcza Internetu wywiera na zachowania konsumentów i w konsekwencji na sposób, w jaki pojęcie konsumenta jest konstruowane w ramach współczesnych teorii marketingowych. Celem artykułu jest zaproponowanie spójnej charakterystyki współczesnych konsumentów, "symetrycznej" względem listy wymiarów nowych mediów stworzonej przez D. McQuaila, oraz wskazanie, w jaki sposób owa reinterpretacja pojęcia konsumenta wpływa na rozwój teorii marketingowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The premise of this paper is that the way we experience reality is hugely influenced by mediating technology. This concept, expressed by M. McLuhan in his famous words "medium is the message" serves as a starting point for examination of the influence, that the new media, especially the Internet, exercise on consumer behavior and, in consequence, on the way, that the notion of consumer has been constructed within contemporary marketing theories. The purpose of this paper is to propose a coherent characteristic of contemporary consumers, "symmetrical" to the list of dimensions of new media, as proposed by D. McQuail, and to explain how this reinterpretation of the notion of consumer influences the evolution of marketing theories. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Arnold, S. i Fischer, E. (1994). Hermeneutics and Consumer Research. Journal of Consumer Research, 21 (1), 55-70.
 • Arnould, E.J. i Wallendorf, M. (1994). Market-Oriented Ethnography: Interpretation Building and Marketing Strategy Formulation. Journal of Marketing Research, 31 (11), 484-504.
 • Baudrillard, J. (1994). Simulacra and Simulation. University of Michigan Press.
 • Benway, J.P. i Lane, D.M. (1998). Banner Blindness: Web Searchers Often Miss 'Obvious' Links. Internetworking ITG Newsletter, (1.3).
 • Bruner, J. (1986). Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge: Harvard University Press.
 • Christopher, M., Payne, A. i Ballantyne, D. (1991). Relationship Marketing: Bringing Quality, Customer Service and Marketing Together. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Cova, B. i Cova, C. (2012). On the Road to Prosumption: Marketing Discourse and the Development of Consumer Competencies. Consumption Markets & Culture, 15 (2), 149-168.
 • Cova, B. i Cova, V. (2002). Tribal Marketing: The Tribalisation of Society and Its Impact on the Conduct of Marketing. European Journal of Marketing, 36 (5), 595-620.
 • Cova, B. i Salle, R. (2006). Questioning the BtoB/BtoC Dichotomy. The Contribution of the Consumer Culture Theory. Referat wygłoszony na: The 22nd IMP-Conference. Milan.
 • Daft, R.L. i Lengel, R.H. (1986). Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design. Management Science, 32 (5), 554-571.
 • Firat, A. i Venkatesh, A. (1995). Liberatory Postmodernism and the Re-enchantment of Consumption. Journal of Consumer Research, 22 (3), 239-267.
 • Grönroos, C. (1994). From Marketing-mix to Relationship Marketing: A Paradigm Shift in Marketing. Management Decisions, 32 (2), 4-20.
 • Hakansson, H. (red.) (1982). International Marketing and Purchasing of Industrial Goods. An Interaction Approach. Chichester: John Wiley & Sons.
 • Humphreys, A. i Grayson, K. (2008). The Intersecting Roles of Consumer and Producer. A Critical Perspective on Co-production, Co-creation and Prosumption. Sociology Compass, 2 (3), 963-980.
 • Ilnicki, R. (2011). Dziecinnienie języka. Dewastacja logosu w elektronicznych dyskursach. Studia Kulturoznawcze, (1), 59-67.
 • Kerckhove, de, D. (1997). Connected Intelligence: The Arrival of the Web Society, Toronto: Somerville House.
 • Kotler, P., Kartajaya, H. i Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. From Products to Customers to the Human Spirit. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Kotler, P. i Levy, S.J. (1969). Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing, 33 (1), 10-15.
 • Kozinets, R.V. (2002). The Field Behind the Screen. Using Netnography for Marketing Research in Online Communities. Journal of Marketing Research, 39 (2), 61-72.
 • Le Bon, G. (1896). The Crowd. A Study of the Popular Mind. New York: Macmillan.
 • Lievrouw, L.A. i Livingstone, S. (2002). Introduction. W: L.A. Lievrouw i S. Livingstone (red.), Handbook of New Media: The Social Shaping and Consequences of ICTs. London: Sage.
 • Logan, R.K. (2010). Understanding New Media: Extending Marshall McLuhan. New York: Peter Lang Publishing.
 • Maffesoli, M. (1996). The Time of Tribes. Sage: Thousand Oaks.
 • Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge: MIT Press.
 • McKenna, R. (1991). Relationship Marketing. Successful Strategies for the Age of the Customer. Reading: Addison-Wesley.
 • McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill.
 • McQuail, D. (2007). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pine, J.B. i Gilmore, J.H. (1999). The Experience Economy: Work Is Theatre and Every Business a Stage. Boston: HBS Press.
 • Rayna, T. (2008). Understanding the Challenges of the Digital Economy. The Nature of Digital Goods. Communications & Strategies, 71, 13-16.
 • Rice, R. (1993). Media Appropriateness: Using Social Presence Theory to Compare Traditional and New Organizational Media. Human Communication Research, 19 (4), 451-484.
 • Short, J., Williams, E. i Christie, B. (1976). The Social Psychology of Telecommunications. London: John Wiley & Sons.
 • Tarkowski, A. (2004). Radosna rewolucja, wolna kultura. Obieg, 2 (70). Pozyskano z: http://www.obieg.pl/teksty/5845 (12.05.2014).
 • Thompson, C., Locander, W. i Pollio, H. (1990). The Lived Meaning of Free Choice. An Existential-Phenomenological Description of Everyday Consumer Experiences of Contemporary Married Women. Journal of Consumer Research, 17 (3), 346-361.
 • Tkaczyk, P. (2012). Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych. Gliwice: Helion.
 • Toffler, A. (1980). The Third Wave. New York: Bantam Books.
 • Urban, G.L. (2006). Customer Advocacy: A New Paradigm for Marketing? W: J.N. Seth i R.S. Sisodia (red.), Does Marketing Need Reform? (s. 119-126). Armonk: Sharpe.
 • Walther, J.B. (1992). Interpersonal Effects in Computer-mediated Interaction. A Relational Perspective. Communication Research, 19 (1), 52-90.
 • Watson, N. (1997). Why We Argue about Virtual Community. A Case Study of the phish.net Fan Community. W: S.G. Jones (red.), Virtual Culture: Identity and Communication in Cybersociety (102-132), London: Sage.
 • Wieczerzycki, M. (2013a). Istota mediów społecznościowych a zachowania współczesnych konsumentów. Logistyka, (4).
 • Wieczerzycki, M. (2013b). Reinterpretacja dychotomii marketingu B2B i B2C w świetle współczesnych teorii marketingowych. Marketing i Rynek, (7), 9-16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.