PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008 | 193--203
Tytuł artykułu

Stabilność ryzyka systematycznego FIO akcji w latach 2001-2004 oraz 2005-2007

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnące zainteresowanie alternatywnymi wobec depozytów bankowych formami lokowania oszczędności pobudziło zainteresowanie ofertami funduszy inwestycyjnych, przede wszystkim otwartych. Od 2000 r. aktywa funduszy wzrosły kilkunastokrotnie, stanowiąc coraz większy odsetek lokat sektora niefinansowego. Z punktu widzenia klientów funduszy problemem staje się wybór właściwej oferty, uwzględniającej ich skłonności do ponoszenia ryzyka oraz zdolność do efektywnego wykorzystywania koniunktury rynkowej przez zarządzających portfelami funduszy. Pierwszy aspekt skutkuje lokowaniem oszczędności w jednostkach funduszy deklarujących określony skład swojego portfela - od akcyjnych, poprzez zrównoważone, kończąc na funduszach pieniężnych. Przedmiotem zainteresowania autorów niniejszej pracy jest przede wszystkim drugi aspekt, dlatego podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Czy zarządzający funduszami akcji potrafią aktywnie zarządzać aktywami, to znaczy czy podczas tendencji spadkowej panującej na rynku akcji starają się wybierać aktywa zyskowne, a podczas tendencji wzrostowej osiągają wyniki znacząco lepsze niż oferuje rynek? Warto zauważyć, że podstawowym kryterium wyboru funduszy, lansowanym przez prasę finansową oraz przez fundusze, jest procentowa zamiana jednostek uczestnictwa w różnych okresach. Najczęściej bierze się pod uwagę okres od kilku miesięcy do roku, jednak parametr ten nie odzwierciedla efektywności zarządzania, a już na pewno nie daje podstaw do przypuszczeń, jak będą się kształtować wartości jednostek uczestnictwa w czasach, gdy koniunktura na rynku zmieni się. Prezentowana praca jest próbą oceny jakości zarządzania aktywami funduszy akcyjnych z punktu widzenia dostosowywania ryzyka systematycznego funduszy do okresów wzrostu i spadku rynku. Badania dotyczyły dwóch okresów: lat 2001-2004 oraz lat 2005-2007. W pierwszym z nich mieliśmy do czynienia z rodzącą się hossą, a w drugim z jej schyłkiem.(fragment tekstu)
Twórcy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Politechnika Białostocka
Bibliografia
  • Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
  • Brzeszczański J., Kelm R., Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 2002
  • Chow G., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
  • Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG-Press, Warszawa 2000
  • Gruszczyński M., Podgórska M., Ekonometria, SGH, Warszawa 2000
  • Karpio A., Koc M., Zastosowanie modelu jednowskaźnikowego do oceny efektywności inwestycyjnej OFI akcji, (w:) Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, (red.) W. Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004
  • Sarnowski K., Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych za .pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji, (w:) Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, (red.) K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, AE, Wrocław 2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.