PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 10 (CD) | 440--445
Tytuł artykułu

Znaczenie samorządu lokalnego w modelu potrójnej helisy (Triple Helix Model) na przykładzie poznańskiegoobszaru metropolitalnego

Warianty tytułu
The Importance of Local Government in the Triple Helix Model on the Base of Poznań Metropolitan Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest określenie znaczenia działań samorządów lokalnych na rzecz tworzenia powiązań nauka - biznes. Powiązania takie są niezbędne dla podnoszenia roli danej jednostki samorządu terytorialnego w globalnej gospodarce i tworzenia trwale rozwijających się obszarów metropolitalnych. W artykule omówiono główne cechy modelu potrójnej helisy oraz wskazano na fakultatywny charakter działań władz samorządowych chcących wspierać powiązania na styku nauka - biznes, co w marketingu terytorialnym oznacza wspieranie eksportu lokalnych przedsiębiorstw. Ponadto omówiono wybrane przykłady wsparcia udzielanego przez władze samorządowe w zakresie edukacji, tworzenia infrastruktury i określaniu kierunków rozwoju strategicznego. Na końcu sformułowano zalecenia dla przedstawicieli każdego z trzech typów podmiotów działających w modelu potrójnej helisy(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of a paper is to determine the importance of local activities to create relations between science and business representatives. The relations are essential for raising the role of territorial units in the global economy and the creation of permanently growing metropolitan areas. The main features of the triple helix model are described in the paper as well as identification of the optional nature of the local authorities activities wishing to promote relations at the interface of science and business, which means in place marketing support of local business export activities. Furthermore, some examples of support provided by local authorities are presented in education, infrastructure development and determining the trends and courses of strategic development. At the end, some recommendations for representatives of each of the three types of entities operating in the triple helix model are formulated(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
440--445
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • P. Churski, 2011, Spójność a przestrzeń - dylematy polityki regionalnej, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 15/2011, s. 99-108
 • G. Gorzelak, 2004, Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni, Studia Regionalne i Lokalne nr 4(18)/2004, s. 34- 72
 • J. Hausner, 2001, Modele polityki regionalnej w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne nr 1(5)/2001, 5-24
 • D. Murzyn, 2010, Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • R. Romanowski, 2014, Znaczenie migracji w marketingu terytorialnym, w: Marketing terytorialny: migracje w ośrodkach akademickich, pr. zb. pod red. R. Romanowskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 6.
 • H. Etzkowitz, and L. Leydesdorff (1995), The Triple Helix - University - Industry - Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development, EASST Review 14, p. 14-19.
 • J. Watson, F. Crick (1953), A structure for Deoxyribose Nucleic Acid, Nature 171 (25 April), p. 737-738
 • R. Romanowski, , 2013, Relacyjne przesłanki tworzenia megaproduktu terytorialnego, w: W. Ciechomski, R. Romanowski, (red.) Marketing terytorialny oparty na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 34-37
 • M. Hereźniak, , 2011, Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, PWE, Warszawa, rozdział 4
 • R. Romanowski, M. Urbaniak, 2010, Logika funkcjonowania Wielkopolskiego Systemu Innowacji i rola Regionalnej Strategii Innowacji, w: Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami, A. Pabian, (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 436.
 • J. Fazlagić, 2013, Uzupełnianie się kompetencji w gospodarce opartej na wiedzy, w: W. Ciechomski, R. Romanowski, (red.), Marketing oparty na wiedzy w świetle procesów decyzyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 42-45
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.