PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 962--971
Tytuł artykułu

Edukacyjne oczekiwania studentów w zakresie nauk o zarządzaniu

Warianty tytułu
Educational Needs of Students in the Field of Management Science
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Malejąca liczba kandydatów na studia zmusza uczelnie do przebudowy swoich programów nauczania, aby w większym zakresie sprostać oczekiwaniom studentów, a tym samym zapewnić sobie względnie trwałą pozycję na rynku. W artykule prezentowane są wyniki badań oczekiwań edukacyjnych studentów w zakresie nauk o zarządzaniu w trzech polskich uczelniach: Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Badania pokazują, że wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania są bardzo istotne dla studentów, ale, niestety, występuje pewna rozbieżność pomiędzy ich oczekiwaniami, a obecną ofertą uczelni. Wśród głównych mankamentów wskazuje się na niedostateczną ilość przekazywanej wiedzy praktycznej, stosunkowo małą liczbę zajęć z zakresu zarządzania własnym przedsiębiorstwem, niewielki udział przedmiotów wykorzystujących nowoczesne narzędzia IT w zarządzaniu oraz brak efektywnych praktyk. Sposobem na poprawę sytuacji może być większa aktywność uczelni w zakresie kształtowania autorskich kierunków bazujących na obecnie zidentyfikowanych oczekiwaniach studentów i pracodawców, przy dużym zaangażowaniu w proces dydaktyczny tych ostatnich. (abstrakt oryginalny)
EN
The decreasing number of candidates forces universities to rebuild their curricula to better meet the needs of the range of students, and thus provide a relatively stable position on the market. The article presents the results of educational expectations of students in the field of management science at three Polish universities: the School of Economics in Warsaw, Warsaw University of Technology and the University of Economics in Poznan. Studies show that the knowledge and management skills are very important for students, but unfortunately there is some discrepancy between their expectations and the current offer of the university. Major shortcomings point to insufficient amount of transferred know-how, a relatively small number of studies on managing your own business, a small proportion of subjects using modern IT tools in the management and the lack of effective practices. One way to improve the situation is to be more active in shaping the university copyright based on identified trends, current expectations of students and employers, with a strong involvement in the teaching process of the latter. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
962--971
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Badanie rynku na potrzeby projektu Od diagnozy do prognozy - potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim, Raport cząstkowy z III etapu: t. 5, Określenie stanu kompetencji i potrzeb rozwojowych/kompetencyjnych studentów ostatnich kierunków uczelni i szkół wyższych w regionie, Konsorcjum profile - ARC Rynek i Opinia, czerwiec 2010.
 • 2. Konarzewska-Gubała E., Romanowska M., Banaszyk P., Przykładowy zbiór efektów kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku zarządzanie, http://ue.poznan.pl/data/upload/articles_download/2007/20131010/ [dostęp: styczeń 2014].
 • 3. Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, Deloitte, kwiecień 2011.
 • 4. Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ISBN: 978-83-921765-5-8.
 • 5. Raport Badanie studentów, IV edycja 2012, Conquest Consulting, http://www.badaniestudentow.pl/wyniki/ [dostęp: styczeń 2014].
 • 6. Szlosek F. (1995), Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, Wydawnictwo ITE, Radom.
 • 7. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2011, nr 84, poz. 455.
 • 8. Walczak W. (2013), Kształcenie z zakresu nauk o zarządzaniu - uwarunkowania i specyfika kierunku studiów, E-mentor, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.