PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 7 | 1--7
Tytuł artykułu

Usługi społeczne jako przedmiot badań (pojęcie, cechy, rodzaje i funkcje)

Warianty tytułu
Social Services as a Research Subject (Notion, Characteristics, Types and Functions)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje definicje usług społecznych, odwołując się głównie do przedstawicieli nauk ekonomicznych, polityki społecznej i socjologii. W tekście wskazano ujęcie tej kategorii badawczej na płaszczyźnie administracji publicznej (samorządu terytorialnego). Poprzez zaprezentowany bogaty aparat pojęciowy i różne nurty definicyjne autor dokonał próby własnego zdefiniowania tych usług. (abstrakt oryginalny)
EN
Summarising issues discussed in this article, one shall acknowledge that social services encompassing health care, education, culture and leisure are a particular area of scientific research and constitute a complex subject to be analysed. It is connected with features of social services around which there are much controversy mainly over the inability to differentiate services (activities) from their intangible effect, service substitution and different effects of social services and tools for rendering the services. There are some difficulties concerning the specification of features of social services and in reference books it is mainly connected with defining public goods and different criteria of distinguishing. Social services take a significant place in the service classification, both in the one on the basis of different theoretical and scientific criteria as well as statistical identification. Social services are aimed at intellectual and cultural development as well as health improvement of the human being. In the modern economy and society one shall indicate the consumption of social services, their function and meaning in the creation of human resources which determine proper development processes. This article is an attempt to define social services as "purposeful and organized activities of institutions of social policy which aim to satisfy needs of the local community in the range of education, health care and culture financed from public funds with support of income of the society depending on the social policy of the state". (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1--7
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Brewiński M. (2009), Wieloaspektowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa.
 • Bywalec Cz. (1993), Ekonomiczne i kulturotwórcze aspekty konsumpcji usług społecznych, w: Problemy teorii wymiany, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Bywalec Cz. (1994), Usługi społeczne. Od kopciuszka do królowej. Cz. I, "Życie Gospodarcze", nr 15.
 • Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Chłoń-Domińczak A., Hausner J., Kwiecińska D., Pacut A. (2009), Polityka społeczna w Unii Europejskiej, w: Europejski modei społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. nauk. D.K. Rosati, PWE, Warszawa.
 • Daszkowska M. (1982), Ekonomika i organizacja usług, PWN, Warszawa.
 • Dobrzański K. (1992), Zatrudnienie w usługach społecznych, Zeszyty Naukowe Seria II, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Dobska M., Dobski P. (1999), Marketing usług medycznych, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne IN FOR, Warszawa.
 • Dziarski G., Kłosowski W. (2003), Usługi publiczne w tym usługi komunalne, Program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 • Filipiak B. (2004), Drugi i trzeci sektor w realizacji zadań publicznych. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, Szczecin.
 • Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (2005), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2004), Dostępność świadczeń medycznych jako warunek poprawy funkcjonowania rodzin, w: Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności pod red. P. Błędowskiego, SGH, Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M., red. (2000), Polityka społeczna w okresie transformacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Golinowska S. (1994), Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, PWN, Warszawa.
 • Gruz M. (1997), Kontrowersje wokół współczesnych problemów edukacji, ochrony zdrowia, kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Hereźniak G. (2001), Marketing usług medycznych, w: Ekonomika i zarządzanie w opiece zdrowotnej, praca zbiorowa pod red. J. Nosko, Szkoła Zdrowia Publicznego, Łódź.
 • Jakubowicz E. (1993), Podstawy metodologiczne geografii usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Janoś-Kresło M. (2002), Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, SGH, Monografie i Opracowania nr 512, Warszawa.
 • Janoś-Kresło M. (2008), Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, SGH, Monografie i Opracowania nr 554, Warszawa.
 • Kalina-Prasznic U., red. (2003), Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Kamiński S. (2011), Usługi społeczne a ich odbiorcy, w: Usługi społeczne wobec rodziny, pod red. A. Kubowa i J. Szczepaniak, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kietlińska K. (1995), Finansowanie kultury. Dylematy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kowalczyk L. (1997), Zarządzanie usługami społecznymi w skali lokalnej (jako przedmiot badań i kształcenia), Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 755.
 • Kubów A. (1997), Zmiany zaspokajania potrzeb w zakresie usług społecznych w latach 90., w. Zagrożenia społeczne - miejsce polityki społecznej w systemie nauk, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
 • Kubów A. (2011), Usługi społeczne w gospodarce rynkowej, w: Usługi społeczne wobec rodziny, pod red. A. Kubowa i J. Szczepaniak, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Okulus M. (1998), Usługi jako czynnik aktywizujący długofalowy rozwój gospodarki, Raporty, IRiSS, Warszawa.
 • Owsiak S. (2004), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Payne A. (1997), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 • Piotrowska-Marczak K., Szrajber W. (1990), Metodologiczne problemy badania roli indywidualnych dochodów ludności w finansowaniu sfery niematerialnej, Folia Oeconomica Nr 106, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Pisz Z., red. (2002), Zadania społeczne, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ratajczak M. (1999), Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Rogoziński K. (2000), Nowy marketing usług, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Rogoziński K. (2002), Spór o istnienie usług, "Wiadomości Statystyczne", nr 2.
 • Savas E.E. (1992), Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa.
 • Słupik S. (2003), Rola infrastruktury społecznej w procesie zaspakajania potrzeb ludności województwa śląskiego, w: Bezpieczeństwo socjalne, praca zbiorowa pod red. L. Frąckiewicz, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
 • Sochacka-Krysiak H., Małkowska R. (2003), Usługi społeczne w gminie, w: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, praca zbiorowa pod red. H. Sochackiej-Krysiak, Oficyna Wydawnicza SGH, SGH, Warszawa.
 • Szarfenberg R. (2011), Polityka społeczna i usługi społeczne, w: Przeobrażania sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, red. M. Grewiński, B. Więckowska, WSP TWP, Warszawa.
 • Szrejder D. (2011), Animacyjna funkcja usług społecznych na rzecz rodziny, w: Usługi społeczne wobec rodziny pod red. A. Kubowa i J. Szczepaniak, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Tokarz A. (2003), Ekonomika usług. Przewodnik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.