PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 7 | 13--20
Tytuł artykułu

Architektura polityki walki z przemocą w rodzinie

Autorzy
Warianty tytułu
Architecture of Domestic Violence Eradication
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor analizuje strukturę polityki walki z przemocą w rodzinie, sposób jej formułowania oraz implementowania. Posługuje się klasycznymi metodami analizy znanymi z zakresu wiedzy o politykach publicznych. Stawia tezę, że nastąpiła silna instytucjonalizacja tej polityki w ostatnich latach, co odzwierciedla znaczenie problemu przemocy dla społeczeństwa. Wprowadzono dość kompleksową koncepcję struktury działań wobec przemocy. Jednocześnie pozostają istotne problemy i zagrożenia dla możliwości osiągania lepszych rezultatów w podejmowanych działaniach. Problemem jest choćby dobór narzędzi interwencji publicznej i wielkość zaangażowanych zasobów (finansowe, ludzie, instytucjonalne). W zakresie instrumentów działania przewagę mają narzędzia legislacyjne, tymczasem kluczem do powodzenia wydają się tzw. instrumenty "miękkie", które sprzyjają uzyskaniu większego efektu synergii w działaniach podejmowanych przez różne publiczne i społeczne podmioty, zwłaszcza w zespołach interdyscyplinarnych. Wyzwaniem jest także głębsze rozpoznanie złożoności problemu przemocy, w tym wypracowanie narzędzi analizy problemu i wskaźników obrazujących efektywność podejmowanych działań. (abstrakt oryginalny)
EN
The author analyzes the structure of the policy on domestic violence in Poland and the way it is being formulated and implemented. He employed the classical methods of analyzing which are specific to policy issues. He offers the thesis that what the Polish government does about it, has been strongly institutionalized within recent years. That reflects the importance of domestic violence to the Polish society. The complex structure of public action has been developed in relation to domestic violence. But at the same time the significant issues left to be resolved as well as dangers to achieve better results in this policy. The policy instruments and the available resources (financial, human, institutional) represents the real problem. When it comes to policy instruments, one can see that legislatives tools have prevailed over so called "soft" instrument which are essential to make a success in this policy. They provide with the chance to achieve the effect of synergy among various public and civic bodies engaged in policymaking (especially when it comes to interdisciplinary task forces). The challenge is to get a deeper understanding of the complexity of domestic violence issue and work out adequate instruments for analyzing this issue including indicators reflecting the effectiveness of public interventions in the field of domestic violence. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
13--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Collegium Civitas
Bibliografia
 • Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji Polski (2011), Raport z badania zrealizowanego dla MPiPS, MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa.
 • Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji Polski (2012), Raport z badania zrealizowanego dla MPiPS, MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa.
 • Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/grupy robocze (2012), Raport z badań zrealizowanych na zamówienie MPiPS, MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa.
 • Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i mężczyzn. Część I. Raport z badań ogólnopolskich (2010), Wyniki badań TNS OBOP dla MPiPS, listopad.
 • Focus on: Violent Crime and Sexual Offences, Statistical Bulletin, 2011/12, Office for National Statistics.
 • Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (2011), Warszawa.
 • Ingram H.M., Schneider A.L. (1997), Policy Design for Democracy, University Press of Kansas.
 • Kordas-Surowiec M. (2006), Przemoc w rodzinie w świetle statystyki policyjnej z lat 1999-2005, "Polityka Społeczna" nr 10.
 • Kington J., (1995) Agendas, Alternatives and Public Policies, HarperCollins, Nowy Jork.
 • Kobiety w Polsce w latach 90. (2000), Centrum Praw Kobiet, Warszawa.
 • Krajowy Program "Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2006-2008" (2006), dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 października 2006 r., MPiPS, Warszawa.
 • Krajowy Program Działań na rzecz Kobiet -1 etap wdrożeniowy do roku 2000 (2000), Warszawa.
 • Krajowy Program Działań na rzecz Kobiet - II etap wdrożeniowy na lata 2003-2005 (2003), Warszawa.
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (2006), MPiPS, Warszawa.
 • Michałowska E. (2001), Przemoc w rodzinie w warunkach zmiany społecznej wyzwaniem dla pomocy społecznej, w: W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), (Żyć)Na marginesie wielkiego miasta, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2008-2010. Analiza wyników monitoringu (2010), UM, Warszawa.
 • Mrozik A., Rutkowska E., Stefańczyk I. (2007), Kogo chronimy przed przemocą? Dwa lata ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Raport krytyczny, Fundacja Feminoteka, Warszawa.
 • Pierre J., Peters B. G. (2005), Governing complex societies: trajectories and scenarios, Palgrave Macmillan, Nowy Jork.
 • Połączone IV i V Sprawozdanie okresowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wykonania postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet obejmujące okres od 1 czerwca 1990 r.do31 maja 1998 r. (2013), Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Minister Spraw Zagranicznych, Warszawa, www.bip.ms.gov.pl [dostęp 29.10.2013].
 • "Przeciw przemocy - wyrównać szanse". Realizacja programu, Informacja Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Rodziny, http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/ archiwum/7810_7995.htm [dostęp 29.10.2013].
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administracje publiczną, (2013), NIK, Warszawa.
 • Przemoc w rodzinie a wymiar sprawiedliwości (2005), Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa.
 • Rysz-Kowalczyk B., red. (2011), Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach, IPS UW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Sajkowska M., Szymańczak J. (2009), Dzieci - ofiary przemocy. Skala i charakter zjawiska. Potrzeba interwencji, "Polityka Społeczna", nr 9.
 • Sprawozdanie z realizacji Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (2012), Warszawa.
 • Szarfenberg R. red. (2011), Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup - diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Warszawa.
 • Thompson G. (2010), Domestic violence statistics, House of Commons.
 • Travis A. (2012), Falling murder rate linked to decline in domestic violence, "Guardian", z 19 lipca.
 • Włodarczyk R. (1997), Przemoc w rodzinie: skala zjawiska, "Polityka Społeczna", nr 8.
 • Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2016 (2010), Samorząd województwa mazowieckiego, Warszawa.
 • Wyrwicka K. (2008), Przemoc w rodzinie - próba podsumowania, "Praca Socjalna", nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.