PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 1 | 9--14
Tytuł artykułu

Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Posługiwanie się pojęciem "ekonomii społecznej" jest dyskusyjne. Nie próbuję jednak rewidować tej kwestii. Tak się utarło i tak pewnie już zostanie, że w Polsce używamy tego bezrefleksyjnego tłumaczenia. Trzeba jednak stale pamiętać, że w przypadku "ekonomii społecznej" nie tyle idzie o jakieś nowe podejście do ekonomii czy jej odrębną gałąź, ile o określony segment działalności gospodarczej ulokowany w trójkącie, którego boki wyznaczają: gospodarka rynkowa, społeczeństwo obywatelskie i państwo demokratyczne. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Andalusian [2002], Andalusian Pact for Social Economy, Andalusian Business Confederation of Social Economy, mimeo.
 • Balon K. [2006], Gospodarka społeczna w Niemczech - wybrane aspekty, [on line], [w:] Raport otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej", FISE, Warszawa, dostępny w: wiadomo- sci.ngo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Raport_Otwarcia/Ba- lon_GospSpol_Niemcy.pdf [07.03.2008].
 • Bibby A. [2006], Climbing the Ladder. Step by Step Finance for Social Enterprise, Social Enterprise, London.
 • Balon K. [2006], Gospodarka społeczna w Niemczech - wybrane aspekty, [w:] Raport Otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, FISE, Warszawa.
 • Defourny J., Develtere P. [2006], Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor, [w:] Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora - wybór tekstów, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Warszawa.
 • Defourny J., Michel S., Sophie A. [2002], The Co-Operative Movement in Belgium: perspectives and Prospects, Editions Luc Pire.
 • Ekonomia [2005], Ekonomia społeczna Kraków2004, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Warszawa.
 • Forin A., Misztal-Kowalska M. [2006], Rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES) - metody wsparcia, [on line], [w:] Raport otwarcia..., dz. cyt., dostępny w: wiadomosci.ngo.pl/files/ekonomiaspo- leczna.pl/public/Raport_Otwarcia/Forin_Misztak_Rozwoj_PES.pdf [07.03.2008].
 • Guć M. [2006], Ekonomia społeczna - szanse i zagrożenia rozwoju z perspektywy Samorządu, [on line], [w:] Raport otwarcia..., dz. cyt., dostępny w: wiadomosci.ngo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Ra- port_Otwarcia/Guc_Szanse_i_zagrozenia.pdf [07.03.2008].
 • Guene C. [2003], [w:] A. v. Rienen: Social Banking in Europe. Final Thesis, Faculty of Economics and Business Administration, University of Maastricht.
 • Iłowiecka-Tańska I. [2006], Pieniądze a tożsamość społeczników, [on line], [w:] Raport otwarcia..., dz. cyt., dostępny w: wiadomosci.ngo.pl/ files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Raport_Otwarcia/Tanska_Pienia- dze_a_Tozsamosc.pdf [07.03.2008].
 • Izdebski H., Monika M. [2005], Formy prawne podejmowania i prowadzenia działalności służącej realizacji celów społecznie użytecznych poza sektorem finansów publicznych, w szczególności w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, w świetle idei ekonomii społecznej i obowiązującego stanu prawnego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Jachimowicz A. (2006], Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe - partnerzy w rozwoju ekonomii społecznej? [on line], [w:] Raport otwarcia., dz. cyt., dostępny w: wiadomosci.ngo.pl/files/ekonomia- spoleczna.pl/public/Raport_Otwarcia/Jachimowicz_Samorzad_tery- torialny.pdf [07.03.2008].
 • Królikowska A. [2005], Finansowanie instytucji ekonomii społecznej, "Trzeci Sektor", nr 2.
 • Królikowska A. (red.) [2006], Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce, [on line], [w:] Raport otwarcia., dz. cyt., dostępny w: wiadomosci.ngo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Raport_Ot- warcia/BISE_v2.pdf [07.03.2008].
 • Kwaśnicki W. [2005], Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej,"Trzeci Sektor", nr 2.
 • Leadbeater C. [1997], The Rise of the Social Entrepreneur, Demos, London.
 • Leś E. [2005], Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, "Trzeci Sektor", nr 2.
 • Mazur S., Pacut A. [2006], Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne, [on line], [w:] Raport otwarcia., dz. cyt., dostępny w: www. ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Raport_ Otwarcia/Pacut_Mazur_Wartosci.pdf [07.03.2008].
 • Miżejewski C. [2006], Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej, [on line], [w:] Raport otwarcia., dz. cyt., dostępny w: wiado- mosci.ngo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Raport_Otwarcia/ Mizejewski_Polityka_Spoleczna.pdf [07.03.2008].
 • Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski [2003], www.mps.gov.pl
 • Pestoff V. A. [1996], Social Enterprises and Civil Democracy in Sweden: Enriching Work Environment and Empowering Citizens as Co-Producers, Stockholm University School of Business, Stockholm.
 • Roelants B. [2002], Defining the Social Economy?, [w:] Preparotary Dossier to the First European Social Economy Conferece in the EU Candidate Countries, Praha.
 • Rymsza M. [2005], Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich,"Trzeci Sektor".
 • Sadowski T. [2005], Ekonomia społeczna w Polsce - nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, [on line], dostępny w: ces.net.pl/images/stories/files/ekonomia%20spoleczna%20w%20pol sce.pdf [09.03.2008].
 • Sienicka A. [2006], Nowi przedsiębiorcy?, [on line], [w:] Raport otwarcia., dz. cyt., dostępny w: wiadomosci.ngo.pl/files/ekonomiaspo- leczna.pl/public/Raport_Otwarcia/Sienicka_Nowi_przedsiebiorcy.pdf [07.03.2008].
 • Social Enterprise. A Strategy for Success [2006], [on line], Department of Trade and Industry, London, dostępny w: www.cabinetoffice. gov.uk/upload/assets/www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/se_ strategy_2002.pdf [07.03.2008]. www.dti.gov.uk/socialenterprise/strategy. htm
 • Spear R. [2006], Ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstwa społecznego: wyzwania dla Polski i innych nowych krajów członkowskich, [on line], [w:] Raport otwarcia., dz. cyt., dostępny w: wiadomosci.ngo.pl/files/ ekonomiaspoleczna.pl/public/Raport_Otwarcia/Spear_przedsiebior- stwo_spoleczne.pdf [07.03.2008].
 • Towalski R. [2004], Rozwój sektora gospodarki społecznej w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, mimeo.
 • Wolkowinski P. [2006], Dobre rządzenie - wspólnym zarządzaniem?, [w:] Raport Otwarcia, dz. cyt.
 • Woolcock M. [1998], Social Capital and Economic Development: Towards a Theoretical Synthesis and Policy Framework, "Theory and Society", vol. 27.
 • Wygnański J.J., Frączak P. [2006], Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, [on line], [w:] Raport otwarcia., dz. cyt., dostępny w: ekonomiaspoleczna.pl/files/ ekonomiaspoleczna.pl/public/Raport_Otwarcia/Wygnanski_ES.pdf [07.03.2008].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.