PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 7 | 23--28
Tytuł artykułu

Problemy zadłużeń ludności na Mazowszu

Warianty tytułu
Debt Problems of Population in Mazovia, Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono analizę terytorialnego zróżnicowania zadłużenia ludności w gminach województwa mazowieckiego. Wykorzystano dane biur informacji kredytowej BIK S.A. oraz Infomonitor S.A. dotyczące należności bankowych i rejestru dłużników według stanu z grudnia 2010 r. Wykazano duże różnice regionalne, w tym silne problemy zadłużenia ludności w peryferyjnych gminach północnego Mazowsza, w których nawet co trzecie gospodarstwo domowe ma problemy ze spłacaniem należności bankowych. Badania stanowią uzupełnienie analiz wykonanych w ramach jednego z subpropjektów projektu systemowego "Trendy Rozwojowe Mazowsza", realizowane dla samorządu województwa mazowieckiego w latach 2010-2011 w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an analysis of the territorial differentiation of the population economic debt in communes in Mazowieckie voivodship. In analyses used data of credit reference agencies (BIK SA and Infomonitor SA) on the bank accounts receivable and the register of debtors as of the December 2010. In the article demonstrated significant differences in the region, including a strong public debt problems in the peripheral municipalities of northern Mazovia, where even every third household has problems with repaying bank debts. Elaboration was based on analyzes carried out as part of one of the sub-project of the system project "Development Trends of Mazovia, performed for the Mazowieckie voivodship self-government in 2010-2011 at the Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
23--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Adamska M., red. (2008), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa.
 • Golinowska S., Morecka Z., Styrc M., Cukrowska E., Cukrowski J. (2008), Od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje. Polska, Europa i świat, seria Opracowania PBZ, IPiSS, Warszawa.
 • Grocholski R, Topiński A. (2013), Bezrobotni terminowo spłacają kredyty, BIK S.A., https://www.bik.pl/ciekawe-artykuly/-/article/2013-05-06-bezrobotni-terminowo-splacaja-kredyty [dostęp 23.09.2013].
 • InfoDług (2013), Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, 24 edycja - lipiec 2013, BIG InfoMonitor, Warszawa, http://www.big.pl/ download/2013_07_infodlug.pdf [dostęp 12.08.2013].
 • Lisowski P. (2000), Radom - w blasku czy cieniu Warszawy, Studia Regionalne i Lokalne, 4 (4), s. 113-131.
 • Mantey D. (2011), Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy, Wyd. WGiSR UW, Warszawa.
 • Pomianowski R. (2012), Zadłużenie i niewypłacalność prolemem polityki społecznej? Raport z badań w województwie wielkopolskim, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, maszynopis, http://edysustem.pl [dostęp 13.08.2013].
 • Potrykowska A., Śleszyński P. (1999), Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim, Atlas Warszawy, 7, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Smętkowski M. (2003), Polaryzacja procesów rozwoju w regionie metropolitalnym Warszawy, w: I. Jażdżewska, (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, s. 53-71.
 • Stępniak M., Deręgowska A., Śleszyński P. (2012), Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Śleszyński P. (2013), Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych, Studia Regionalne i Lokalne, 1, s. 5-25.
 • Śleszyński P. (2012), Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego, "Przegląd Geograficzny", 86, 4, s. 559-576.
 • Śleszyński P. (2009), Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni, Mazowsze, Studia Regionalne, 2, s. 53-71.
 • Śleszyński P. (2004), Demograficzne przesłanki rozwoju rynku mieszkaniowego w aglomeracji warszawskiej, "Przegląd Geograficzny", 76, 4, s. 493-514.
 • Śleszyński R, Czapiewski K., Komornicki T., Stępniak M., Świątek D., Węcławowicz G., Deręgowska A., Janc K., Jaworska B., Rosik R, Siłka P., Wiśniewski R. (2012), Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza, 3, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Tarkowska E. (2001), Zróżnicowanie biedy: wiek i płeć, w: Domański H., Ostrowska A., Rychard A. (red.), Jak żyją Polacy, Wydawnictwo IFiS PAN, s. 259-280.
 • Wałęga G. (2006), Zadłużenie polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów bankowych, w: D. Kopycińska (red.), Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 74-85.
 • Węcławowicz G. (2001), Przestrzeń ubóstwa - nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno-przestrzennego w miastach Polski, "Przegląd Geograficzny", 73, 4, s. 451-475.
 • Wyszołmierska E. (2010), Problem ubóstwa na terenie województwa mazowieckiego w 2009 roku, GUS, Warszawa. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_pro-blem_ubostwa_na_terenie_wojewodztwa_mazowieckie-go_2010.pdf [dostęp 12.08.2013].
 • Zajączkowski S., Żochowski D. (2007), Obciążenia gospodarstw domowych spłatami długu: rozkłady i stress testy - na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych GUS, Materiały i Studia, 221, NBP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.