PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja | 133--142
Tytuł artykułu

Uwarunkowania i perspektywy budowania kreatywnego miasta Opola

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyzwanie budowania i promowania kreatywnego miasta stoi obecnie przed każdym z miast, bez względu na skalę jego wielkości czy miejsce w hierarchii funkcjonalnej. Problematyka rozwoju miast i regionów kreatywnych oraz identyfikacji czynników budujących kreatywność tych jednostek znajduje istotne miejsce w literaturze przedmiotu. (...) Celem niniejszego opracowania jest ocena uwarunkowań budowania kreatywności Opola oraz identyfikacja możliwości i perspektyw jego rozwoju w tym zakresie. Próbę wyjaśnienia postawionego problemu badawczego dokonano na podstawie studiów literaturowych, w tym dokumentów programujących rozwój miasta, analiz informacji statystycznych, pilotażowych badań ankietowych oraz badań bezpośrednich autorów pracy. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Bank Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl.
 • Florida R.: The Rise of Creative Class and How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. Basic Books, New York 2002.
 • Florida R.: Cities and Creative Class. Routhledge, New York 2005.
 • Gaczek W.M.: Nakłady na badania i rozwój a wydajność pracy tt' gospodarce regionów Europy. W: Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Red. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 • Heffner K.: Znaczenie funkcji metropolitalnych w rozwoju aglomeracji miejskich średniej wielkości. W: Gospodarka przestrzenna X. Red. Z. Przybyła. Wydawnictwo Turystyczne "Plan", Jelenia Góra 2007.
 • Klasik A.: Koncepcja i metodologia badań. W: Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 • Klasik A.: Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacji aglomeracji miejskich. W: Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast. Red. J. Słodczyk, E. Szafranek. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 • Markowski T.: Gospodarka bazująca na wiedzy a wyzwania w zakresie zagospodarowania - konceptualizacja problemu. W: Rola polskich,aglomeracji wobec, wyzwań. Strategii Lizbońskiej. Red. T. Marszał. Studia PAN KPZK, T. CXX, Warszawa 2008.
 • Program operacyjny dla województwa opolskiego 2007-2013. UMWO, Opole 2005.
 • Program rozwoju miasta Opola na lata 2004-2015. Urząd Miasta Opole, Opole czerwiec 2007.
 • Słodczyk J., Dembicka A.: Funkcja akademicka w strukturze przestrzennej Opola. W: Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast. Red. T. Markowski, D. Drzazga. Studia PAN KPZK, T. CXX1, Warszawa 2008.
 • Stachowiak K.: Czynniki instytucjonalne w budowaniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy - przykład Finlandii. W: Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Red. J. Parysek, T. Stryjakiewicz, J. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 • Strategia Rozwoju Miasta Opola - Stolicy Polskiej Piosenki na lata 2004-2015 (aktualizacja). Urząd Miasta Opole, Opole czerwiec 2007.
 • Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015 (aktualizacja). UMWO, Opole 2005.
 • Stryjakiewicz T.: Regiony kreatywnej wiedzy - zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE. W: O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Red. T. Stryjakiewicz, T. Czyż. Biuletyn KPZK , z. 237, Warszawa 2008.
 • Stryjakiewicz T.: Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych. W: Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Red. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 105, za: G. Tornqist: Creativity and the Renewal of Regional Life. W: Creativity and Context. Edited by A. Buttimer. Lund Studies in Geography, Series B, 50, Royal Lund University, Lund 1989.
 • Stryjakiewicz T.: Sektor kreatywny jako czynnik kształtujący nową jakość przestrzeni europejskiej. W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania. Red. D. Ilnicki, K. Janc. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294847

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.