PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (1) | 47--56
Tytuł artykułu

Świadomość warunków i wymagań rynku pracy w opiniach studentów w gospodarce opartej na wiedzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Awareness of Conditions and Requirements of the Labour Market in Opinions of Students in the Economy Based on Knowledge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Warunki gospodarki opartej na wiedzy nie pozostają bez znaczenia dla sytuacji na rynku pracy. Pracodawcy poszukują pracowników dobrze wykształconych, z wysokimi kwalifikacjami, posługujących się językami obcymi, zaznajomionych z nowymi technologiami, z dużym potencjałem rozwojowym, ale także posiadających rozwinięte umiejętności interpersonalne. W literaturze tacy pracownicy są określani mianem pracowników wiedzy. Za cel artykułu przyjęto identyfikację oczekiwań studentów podkarpackich uczelni wyższych, będących potencjalnymi pracownikami wiedzy przed wejściem na rynek pracy. W oparciu o studia literatury przedmiotu, głównie anglojęzycznej, dokonano charakterystyki pracowników wiedzy, a następnie zaprezentowano wyniki badań własnych ankietowych przeprowadzonych wśród 152 studentów podkarpackich uczelni. Analiza badań stanowiła próbę odpowiedzi na następuje pytania: czy studenci maj ą świadomość warunków i wymagań rynku pracy, które niesie ze sobą gospodarka oparta na wiedzy? Czy młodzi ludzie poddaj ą się pesymistycznym nastrojom płynącym z rynku pacy, czy też wierzą we własne możliwości i widzą szanse rozwoju własnej kariery? Badania wskazują, że podkarpaccy studenci są przekonani o dużej roli wiedzy i umiejętności, które mogą mieć decydujące znaczenie o otrzymaniu atrakcyjnej pracy. Mają świadomość znaczenia doświadczenia praktycznego, doceniają wagę kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje, posiadanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Doceniają także znaczenie znajomości języków obcych w znalezieniu atrakcyjnej pracy. Jednakże są także przekonani o decydującym znaczeniu koneksji w tym względzie, stąd też wykazują dużą gotowość do emigracji w poszukiwaniu pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Conditions of economy based on the knowledge don't remain meaningless for the situation on the labour market. Employers seek employees well educated, with high qualifications, using foreign languages, acquainted with new technologies, with the great developmental potential (knowledge workers) The purpose of the article is an identification of expectations of University students at Podkarpackie region, who are potential knowledge workers entering the market. On the basis of literature studies on the subject, the characteristics of knowledge workers have been made, and then the findings of own survey conducted amongst 152 students of Podkarpackie Universities have been presented. Analysis of the research constitute an attempt of the response to the following questions: are the students aware of conditions and demands on the labour market, which the economy based on the knowledge creates? Do the young people give in to pessimistic moods coming from the labour market, or believe in own potentials and can see chances of the development of the own career? The research shows that Podkarpackie students are convinced of great role of knowledge and abilities, which can be decisive when receiving an attractive work. They are aware of the meaning of practical experience, appreciate importance of courses and trainings raising qualifications, an expertise and abilities. Commands of foreign languages were also highly rated in finding an attractive job. However, they are also convinced of prevailing role of the connections in this regard, and therefore are also showing the willingness to emigrate in order to find a job. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
47--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Amar D., Motivating knowledge workers to innovate: a model integrating motivation dynamics and antecedents, European Journal of Innovation Management, Vol. 7, No. 2, 2004
 • Arthur M. B., Defillippi R. J., Lindsay V. J., On being a Knowledge Worker, Organizational Dynamics, Vol. 37, No. 4, 2008
 • Generation Y: What they want from work. A summary report of the "Tell it how it is" Research 2008, Talentsmoothie 2008
 • Guo W., Xiao H., Yang X., An Empirical Research on the Correlation between Human Capital and Career Success of Knowledge Workers in Enterprise. Physics Procedia, No. 25, 2012
 • International HR Best Practice Report. Leadership Development and Succession Management, A CRF Institute Benchmark Study on Top Employers, 2012
 • Kayakutlu G., Laurent E. M., From knowledge worker to knowledge cultivator-effective dynamics, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information System, 2012 IEEE
 • Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
 • Pracodawcy Podkarpacia 2012, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów 2012
 • Trendence Graduate Barometer 2012, Trendence Institut GmbH, Berlin, www.trendence.com, z dn. 12.05.2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.