PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 2, cz. 2 | 569--580
Tytuł artykułu

Ekonomiczna wartość dodana w spółkach płacących dywidendy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Value Added in Companies Paying Dividends
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tradycyjnym kryterium oceny dokonań przedsiębiorstwa jest zysk netto, będący miernikiem księgowym. Coraz częściej do oceny finansowych dokonań przedsiębiorstwa wykorzystywana jest także kategoria zysku ekonomicznego - ekonomiczna wartość dodana, która wyraża nadwyżkę finansową, jaka pozostaje w przedsiębiorstwie po odjęciu kosztu kapitałów zainwestowanych weń. Celem artykułu jest sprawdzenie, w jakim zakresie spółki wypłacające dywidendę generują ekonomiczną wartość dodaną. Obiektem badania są spółki notowane na GPW w Warszawie, które w latach 2010 i 2011 wypłaciły dywidendy. Analiza wykazała, że dodatni poziom ekonomicznej wartości dodanej osiąga niespełna połowa spółek. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niekorzystna sytuacja na rynku kapitałowym i związane z tym duże ryzyko inwestycji w akcje, co przekłada się na relatywnie wysoki koszt kapitału własnego w spółkach. (abstrakt oryginalny)
EN
The traditional measure of the company's accomplishments net profit, which is the accounting measure. Increasingly, the financial assessment of the achievements of the company is also used category of economic profit - Economic Value Added (EVA). Economic Value Added expresses a financial surplus that remains in the company after deducting the cost of capital invested in the company. The purpose of this article is to ascertain the extent to which the company paying the dividend generate economic value. The object of the survey are companies listed on the Warsaw Stock Exchange, which in the years 2010 and 2011, paid dividends. The analysis showed that the positive economic value added level reaches less than half of the companies. One of the reasons for this is the unfavorable situation on the capital market and the associated high risk of equity investment, which translates into a relatively high cost of equity in companies. (original abstract)
Rocznik
Strony
569--580
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Baza danych - Notoria On Line, Notoria Serwis, Warszawa.
 • Cwynar A. (2010), Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego, WSIiZ, Rzeszów.
 • Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Duraj A.N. (2002), Czynniki realizacji polityki dywidend przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
 • Ehrbar A. (2000), Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG--Press, Warszawa.
 • Ekonomiczna Wartość Dodana - EVA®. Ranking Spółek Giełdowych 2011. (2012), Value Based Advisors (VBA) - Notoria Serwis, Wrocław.
 • Gajdka J., Walińska E. (1998), Zarządzanie finansowe, t. 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Gordon M. (1963), Optimal investment and financing policy, "Journal of Finance", vol. 18, no. 2.
 • Helfert E.A. (1994), Techniques of financial analysis. A practical guide to managing and maesuring business performance, Irwin, Burr Ridge.
 • Helfert E.A. (2004), Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • Lintner J. (1962), Dividends, earnings, leverage, stock prices and the supply capital to corporations, "Review of Economics and Statistic", vol. 44, no. 3.
 • Miller M.H., Modigliani F. (1961), Dividend policy, growth and valuation of sheres, "The Journal of Business", vol. 34, no. 4.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN (2004), WN PWN, Warszawa.
 • Paździor A. (2008), Zysk ekonomiczny a wartość rynkowa spółek giełdowych [w:] Wartość jako kryterium efektywności, red. T. Dudycz, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, WN PWN, Warszawa.
 • Szablewski A. (2008), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, "e-Finanse", nr 3.
 • Szewc-Rogalska A. (2009), Kreacja wartości przez spółki notowane na GPW w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 534.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Wrońska E. M. (2008), Źródła finansowania wypłat dywidend [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.