PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (1) | 111--126
Tytuł artykułu

Budowanie konkurencyjności oraz rozwój relacji firm sektora MŚP z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Building the Competitiveness and the Relations Development of Small and Medium Sized-Enterprises with Socio-Economic Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzenie do przedsiębiorstwa koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility) jest szczególnie istotne w wypadku firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP). W sektorze MŚP w ostatnim czasie nastąpiła istotna zmiana sposobu prowadzenia biznesu. W systemie produkcyjnym wyróżnia się coraz więcej zadań o charakterze unikatowym, tak zwanych zleceń typu projekt. Sektor MŚP realizujący tego typu zlecenia jest szczególnie narażony na utratę konkurencyjności, gdyż zarządzanie projektami polega na zastosowaniu dużej wiedzy, doświadczeń, narzędzi, metod oraz technik w działaniach planistycznych w celu osiągnięcia lub przewyższenia potrzeb i oczekiwań zleceniodawców (kompetencje specjalistyczno-techniczne). Zakłada się, że w kontekście stosowania polityki CSR w przedsiębiorstwie, w tym w sektorze MŚP, istotną rolę odgrywać będą kompetencje menedżerskie, społeczne i osobowe. Z dotychczasowych badań i analiz wynika, że szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebuj ą kompetentnych menedżerów projektów, którzy będą w stanie profesjonalnie zarządzać i kierować ich realizacją, stosując się jednocześnie do zasad polityki CSR. Dotychczasowe badania wskazują, że przedsiębiorstwa w sektorze MŚP zazwyczaj nie podejmuj ą się przedsięwzięć polegających na analizie kompetencji: wiedzy, umiejętności oraz postaw i zachowań pracowników osiągających ponadprzeciętne rezultaty. Niewielu menedżerów projektów posługuje się odpowiednimi narzędziami i metodykami zarządzania projektami. Celem publikacji jest przedstawienie koncepcji badań dotyczących zbadania i analizy kompetencji menedżerskich, społecznych i osobowych kierowników projektów oraz zleceń typu projekt w kontekście obowiązujących zasad polityki CSR w sektorze MŚP. W pracy przedstawiono podstawowe przesłanki badań, sformułowano problem badawczy. Dokonano przeglądu stanu badań nad danym zagadnieniem oraz sformułowano cele, hipotezy oraz zadania, które wymagają realizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Introduction to the enterprise concept of corporate social responsibility CSR is particularly important in the case of companies belonging to the sector of small and medium-sized enterprises (SMEs sector). In the SMEs sector in recent times there has been a significant change in the way of doing business. In the manufacturing system stands out more and more tasks by the tasks of a unique, so-called projects driven order. The transformation of production in order to project approach (project driven order) requires a lot of knowledge, experience, tools, new methods and techniques to achieve or surpass the needs and expectations of customers. It is assumed that in the context of the implementation of CSR policies in the enterprise, including in the SMEs sector, managerial, social and personal competence will play a vital role. The aim of the study is to present the concept of research on the investigation and an analysis of managerial competence, social and personal of project managers, and the projects driven order in the context of the current policy of CSR in the SMEs sector. The basic premises of research, the research problem was formulated. The background of the research was presented. The main aims, objectives, hypotheses and tasks were formulated. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
111--126
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Opolski
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Acedo F., Florin J., An entrepreneurial cognition perspective on the internationalization of SMEs, Йournal of International Entrepreneurship" 4/1 (2006), s. 49-67.
 • Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Gasparski, PWN, Warszawa 2012.
 • Bogdanienko J., Możliwości zwiększania innowacyjności małych i średnich firm w warunkach globalnej konkurencji, "Problemy Zarządzania" 2007/4, s. 74-94.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Clements J., Gido J., Successful project management, Cengage Learning, Mason 2009.
 • Commission European, Putting small businesses first Europe is good for SMEs, SMEs are good for Europe, European Commission Publications Office, Luxembourg 2008.
 • Dziekoński K., Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Ekonomia i Zarządzanie" 2010/4, s. 97-104.
 • Floyd D., McManus J., The role of SMEs in improving the competitive position of the European Union, "European Business Review" 7/2 (2005), s. 144-150.
 • Freeman R.E., Strategic Management: A stakeholders approach, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 • Hamilton A., Managing project for success, Thomas Telford Ltd., London 2001.
 • Kaźmierczak M., Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, "Zarządzanie i Ekonomia" 2009/5.
 • Kisielnicki J., Zarządzanie projektami, Ludzie - procedury - wyniki, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Kurczewska A., Dyskusja nad pojęciem małego i średniego przedsiębiorstwa, Obecność problematyki sektora MSP w nauce ekonomii, "Ekonomista" 2009/2, s. 259-272.
 • Low D., Chapman R., Inter-relationships between innovation and market orientation of SMEs, "Management Research News" 30/12 (2007), s. 878-891.
 • Murphy A., Ledwith A., Project management tools and techniques in high-technology SMEs, "Management Research News" 30/2 (2007), s. 153-166.
 • Musiał-Urbańczyk A., Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • Newton R., The project manager: mastering the art of delivery, Pearson Education Limited, Harlow 2005.
 • Nicholas J.M., Steyn H., Zarządzanie projektami, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Noteboom B., Innovation and diffusion in small firm: theory and evidence, "Small Business Economics" 1994/6, s. 327-347.
 • Owens J.D., Why do some UK SMEs still find the implementation of a new product development process problematic? An explanatory investigation, "Management Decision" 45/2 (2006), s. 235-251.
 • Pisz I., Łapuńka I., Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach - wyniki badań, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2012/7, s. 16-22.
 • Pisz I., Łapuńka I., The idea of operationalization of the conceptual model of project driven orders for small and medium-sized enterprises in condition of uncertainty, [w:] Innovations in management and production engineering, red. R. Knosala, PTZP, Opole 2012, s. 297-308.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Brussa, A. Tarnawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • Rudnicka A., CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Salvato C., Lassini U., Wiklund J., Dynamics of external growth in SMEs: Process of model acquisition capabilities emergence, "Schmalebach Business Review" 59/3 (2007), s. 282-305.
 • Spałek S., Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 • Sroka H., Rozwój przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce i znaczenie kredytu handlowego w ich funkcjonowaniu, [w:] red. C.F. Hales, Nauka dla gospodarki. Ekonomia i Zarządzanie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010, s. 201-209.
 • Szpitter A.A., Innowacyjne podejście do zarządzania projektami, "Przegląd organizacji" 2012/1, s. 10-13.
 • Ślęzak-Gładzik I., Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem, "Modern Management Review" XVIII/20 (2013), s. 113-125.
 • Turner J.R., Ledwith A., Kelly J., Project management in small to medium-sized enterprises. A comparison between firms by size and industry, "International Journal of Managing Projects in Business" 2/2 (2009), s. 282-296.
 • Turner J.R., Ledwith A., Kelly J., Project management in small to medium-sized enterprises: Matching processes to nature of the firm, "International Journal of Project Management" 2010/28, s. 744-755.
 • Von Dran G., Kappelman L., Prybutok V., Empowerment and the management of an organizational transformation project, "Project Management Journal" 27/1 (1996), s. 12-17.
 • Walczak W., Orientacja na cele w zarządzaniu projektami, "Master of Business Administration" 2009/4, s. 46-55.
 • Woloński R., Rola wiedzy i innowacji w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - przegląd dotychczasowych badań, "Problemy zarządzania" 2007/4, s. 128-155.
 • Wong Z., Human factors in project management, Jossey-Bass, San Francisco 2007.
 • Wyrozębski P., Modele kompetencji w zarządzaniu projektami, "e-mentor" 2009/2.
 • "Zeszyty naukowe" 752, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2013, "Ekonomiczne problemy usług" 2013/102.
 • Zięba K., Poszerzenie obszaru stosowania koncepcji CSR - prezentacja praktyki postępowania w tym zakresie, "Organizacja i Zarządzanie" 2/22 (2013), s. 153-165.
 • Żmigrodzki M., Zarządzanie portfelem projektów małymi kroczkami, www.octigo.pl (dostęp: 23.04.2012).
 • http://biznes.pl/wiadomosci/raporty/spojnosc-i-mierzenie-efektywnosci-kluczami-dosukc,5607953,1,5585484,510,news-detal.html (dostęp: 10.03.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.