PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '07 | 397--405
Tytuł artykułu

Zatrudnianie bezrobotnych w gospodarstwach domowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Według danych z Narodowego Spisu Powszedniego przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2002 r., w Polsce jest 12 164 tys. gospodarstw domowych. W gospodarstwach tych zatrudnionych jest 6 713 osób. Natomiast z danych wynikających z badań przeprowadzonych przez GUS w 1995 r., dotyczących "szarej strefy" w gospodarce, można wyciągnąć wniosek, że przy pracach domowych jest zatrudnionych faktycznie ok. 73 tys. osób, dla których zarobkowe wykonywanie prac domowych jest jedynym zajęciem. W celu wykorzystania istniejącego, potencjalnie dużego rynku pracy w gospodarstwach domowych jest wskazane podjęcie działań tak regulujących zasady zarobkowego wykonywania pracy w gospodarstwach domowych, aby były one możliwie najmniej sformalizowane i niezbyt kosztowne, a także zapewniały wsparcie organizacyjne oraz finansowe dla zainteresowanych gospodarstw domowych. Przepisy prawa powinny stymulować tworzenie miejsc pracy w gospodarstwach domowych, pobudzać i utrwalać zainteresowanie korzystania z pomocy osób trzecich przy ich prowadzeniu, a w przyszłości zapewniać funkcjonowanie gospodarstw domowych jako jednego ze stałych segmentów rynku pracy. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant
Bibliografia
 • Bukowski M. (red.) (2007): Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Gersdorf M. (2005): Umowa aktywizacyjna - atypowa forma zatrudnienia "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 11.
 • Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • Kubot Z. (red.) (2000): Szczególne formy zatrudnienia. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, Wrocław.
 • Odpowiedź na pytania z dnia 5 maja 2002 r. odnośnie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 3881). Http://orka.sejm.gov.pl/rexdomlc4.nsf/($All)/621CA9734DDA5B60C1256FF80 02DB649/$File/I1121-05.rtf?OpenElement, (10 maj 2007).
 • Praca niezarejestrowana w Polsce w 2004 r. Raport GUS. Na: http://www.stat.gov.pl/gus/praca_ludnosc_PLK_HTML.htm, (10 maj 2007).
 • Samol S. (2006): Dlaczego gosposie pracują na czarno. "Rzeczpospolita", nr 204.
 • Samol S. (2006): Umowa aktywizacyjna jako atypowa forma zatrudnienia. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 11.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U., nr 144, poz. 930).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U., nr 217, poz. 1588).
 • Uzasadnienie Rządowego projektu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. Na: http://orka.sejm.gov.p1/Druki5ka.nsf/0/CCBDF20A3ADlEDDDC125719CD0369 E44/$file/732-uzas.doc, (II maj 2007).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U., nr 99, poz. 1001 z późn. zm).
 • Uzasadnienie Projektu Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na: http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/projekty/3881 _p.htm, (10 maj 2007).
 • Zarański A. (2006): Czarny rynek pracy w 2005 r. Wyniki kontroli. "Służba Pracownicza", nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295079

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.