PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '07 | 437--446
Tytuł artykułu

Aspekty rozliczeniowe zagranicznego polecenia wypłaty realizowanego za pośrednictwem banku-korespondenta

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z realizacją zagranicznego polecenia wypłaty przy udziale banku- korespondenta, ze szczególnym uwzględnieniem procesu rozliczenia płatności przez banki będące stronami transakcji oraz identyfikacja cech tego instrumentu płatniczego, determinujących zakres jego wykorzystania w sektorze bankowym. Na wstępie rozważań zdefiniowano pojęcie polecenia wypłaty i banku korespondenta. Następnie wskazano możliwe formy rozliczenia tego rodzaju transferu pieniężnego, a na końcu przedstawiono podmioty uczestniczące w płatności i omówiono relacje zachodzące między bankami uczestniczącymi w wykonaniu przekazu oraz wskazano konsekwencje przyjętych w tym względzie zasad czy polityk bankowych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant
Bibliografia
 • Bernaś B. (2006): Finanse międzynarodowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bielawska A. (2006): Finanse zagraniczne MSP. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Damińska A. (2005),: System płatniczy - formy rozliczeń pieniężnych i organizacja rozliczeń międzybankowych. "Rachunkowość Bankowa", nr 12.
 • Dobosiewicz Z. (2005): Bankowość. PWE, Warszawa.
 • Dudziński J., Knap R. (1999): Handel zagraniczny. Wydanie 2, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin.
 • Dyngus M. (2000): TARGET - system płatności strefy euro. "Banie i Kredyt" grudzień.
 • Dyrektywa 97/5/WE Parlamentu Europejskiego i RADY z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych przelewów bankowych, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich 14.02.1997 L43/25, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/dd/06/02/31997L0005PL.pdf, (15 maj 2007).
 • Dziennik Urzędowy L344, 28/12/2001 P.0013-0016. Http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:S2001R2560:PL:HTML, (15 maj 2007).
 • Grzywacz J. (2006): Podstawy bankowości. Difin, Warszawa.
 • Grzywacz J. (2003): Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw. Difin, Warszawa.
 • Grzywacz J. (2003): Rozliczenia finansowe w obrotach z zagranicą. Difin, Warszawa.
 • Harasim J. (1993): Finansowanie operacji zagranicznych. AE, Katowice.
 • Improving Cross-Border Retail Payment Seivices. The Eurosystem's View (1999). )VECB" September, http://www.ecb.int/pub/pdf/other/retailpsen.pdf
 • Iwańczuk A. (2004): Rozliczenia i rozrachunki międzybankowe. W: Funkcjonowanie współczesnego banku. A. Janc, A. Krymarys-Balcerzak (red.), AE, Poznań.
 • Jaworski W.L., Zawadzka Z. (2001): Bankowość. Poltext.
 • Jaworski W.L., Zawadzka Z., Iwanicz-Drozdowska M. (2006): Bankowość: zagadnienia podstawowe. Wydanie 3, Poltext, Warszawa.
 • Kaczmarek T.T., Werwińska J. (2002): Finansowanie handlu zagranicznego. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Krzyżkiewicż Z., Jaworski W., Puławski M. (1999): Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa.
 • Krzyżkiewicz Z. (1991): Międzynarodowe rozliczenia bankowe. Poltext, Warszawa.
 • Marciniak-Neider D. (2001): Płatności w handlu zagranicznym. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Marciniak-Neider D. (2004): Rozliczenia w handlu zagranicznym. PWE, Warszawa.
 • Nogaj M. (2005): Problemy związane ze stosowaniem art. 3 Rozporządzenia JVE nr 2560/2001 z 19 grudnia 2001 r. o płatnościach transgranicznych w euro. "Prawo Bankowe", nr 5 (93).
 • Oręziak L. (2003): Euro - nowy pieniądz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Paczyńska A. (2004): Możliwości uczestnictwa Polski w europejskim systemie płatności TARGET. "Materiały i Studia", NBP, z. nr 171.
 • Rola Narodowego Banku Polskiego w zakresie nadzoru nad systemami płatności (2004). NBP, Warszawa.
 • Rączkowski S. (red.) (1977): Rozliczenia międzynarodowe. PWE, Warszawa.
 • Rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicznych w euro. Dziennik Urzędowy L 344, 28/12/2001 P. 0013-0016, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R2560:PL:HTML, (15 maj 2007).
 • Senderowicz K. (2006): System płatniczy. W: System finansowy w Polsce. Pietrzak B" Polański Z., Woźniak B. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stępień B. (red.) (2007): Handel zagraniczny: poradnik dla praktyków. PWE, Warszawa.
 • System płatniczy w Polsce (2002). NBP, Warszawa.
 • The Evolution of Large-Value Payment Systems in the Euro Area (2006). "ECB Monthly Bulletin" August.
 • Wąsowski W. (2003): System płatniczy - uregulowania, organizacja, funkcjonowanie i kierunek zmian. "Prawo Bankowe", nr 3 (67).
 • Wąsowski W. (2003): System płatniczy w Polsce. "Bank", nr 5 (128).
 • Http://www.ingbank.pl, (15 maj 2007).
 • Http://www.swift.com, (15 maj 2007).
 • Wyszomirski T. (1998): Bank dla przedsiębiorcy i nie tylko. Kwantum, Warszawa.
 • Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 grudnia 2003 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7, dotyczące instrumentów polityki monetarnej oraz procedur Euro- systemu (EBC/2003/16) (2004/202/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 69/1, Załącznik 2: Glosariusz, http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf71_06920040308pl00010085.pdf, (15 maj 2007).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.