PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 333 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce | 81--89
Tytuł artykułu

Metodyka badań subiektywnej jakości życia - wybrane inicjatywy

Warianty tytułu
Methodology of the Research on the Subjective Quality of Life - a Review of Selected Initiatives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jakość życia jako kategoria złożona, wieloaspektowa, stanowi przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych. Samo pojęcie jakości życia oraz próby jego kwantyfikacji są odmienne w zależności od metod badawczych i narzędzi pomiaru właściwych dla danej dyscypliny. Kategoria jakości życia ma także wymiar praktyczny, stanowi bowiem przedmiot zainteresowania w skali indywidualnej - każdego człowieka, jak również w skali zbiorowej - społeczności lokalnej, regionalnej itp. Głównym celem opracowania jest charakterystyka wybranych inicjatyw badań subiektywnej jakości życia na różnych poziomach zarządzania. Omówiono m.in. badania zrealizowane wśród mieszkańców saksońsko-dolnośląskiego obszaru przygranicznego. Cechą, która odróżnia to badanie od innych tego typu badań prowadzonych na poziomie lokalnym i regionalnym, jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o wpływ przygranicznego położenia poszczególnych miejscowości na jakość życia mieszkańców tego obszaru.(abstrakt oryginalny)
EN
The quality of life as a complex and multifaceted category comprises the subject of research of many scientific disciplines. The very concept of quality of life and attempts to quantify it are different, depending on the research methods and measurement tools relevant to the discipline. The category of the quality of life is also a practical dimension - it constitutes the object of the interest in the individual scale - of every human, as well as in the collective scale - local, regional, etc. The main purpose of this paper is to characterize selected initiatives of the methodology of the research on the subjective quality of life at different levels of management. The article also presents the research on the subjective quality of life being carried out in the Saxon-Polish border area. The feature that distinguishes this research from others conducted at local and regional levels is an attempt to answer the question about the impact of the position of individual frontier town on the quality of life of the population.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Baumann K., Jakość życia w okresie późnej dorosłości - dyskurs teoretyczny, "Gerontologia Polska" 2006, t. 14, nr 4, s. 165-171.
 • Borys T., Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne, [w:] Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Borys T., Jakość życia jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, [w:] Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, red. T. Borys, P. Rogala, Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2008.
 • Borys T., Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, [w:] Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, red. T. Borys, P. Rogala, Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2008.
 • Michaelson J, Abdallah S., Steuer N., Thompson S., Marks N., National Accounts on Well-being: bringing real wealth onto the balance sheet, NEF, London 2009.
 • Rutkowski J., Jak zbadać jakość życia?, "Wiadomości Statystyczne" 1988, nr 5, s. 41-43.
 • Skrzypek E., Czynniki kształtujące jakość życia, http://idn.org.pl/Lodz/Mken/Mken%202001/Referaty% 202001/14.pdf, 20.04.2013.
 • Trzebiatowski J., Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych - systematyzacja ujęć definicyjnych, "Hygeia Public Health" 2011, nr 46 (1), s. 25-31.
 • Wnuk M., Zielonka D., Purandare B., Kaniewski A., Klimberg A., Ulatowska-Szostak E., Palicka E., Zarzycki A., Kaminiarz E., Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych, "Hygeia Public Health" 2013, nr 48 (1).
 • http://www.nationalaccountsofwellbeing.org, 31.05.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.