PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 18 (XVIII) | nr 20 (2) | 113--125
Tytuł artykułu

Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility as Concept Supporting to Order Relations between Business and Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja społecznej odpowiedzialności zmienia się, ewoluuje i wciąż jest przedmiotem publicznej debaty. Obecnie CSR to nie tylko idea, ale także podejście do zarządzania. Stopniowo zaczyna być postrzegany, jako element zarządzania organizacją. Tworząc strategie rozwoju w oparciu o założenia CSR, organizacje poszukują synergii pomiędzy ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania. Mimo coraz większej liczby zwolenników koncepcji nadal można spotkać także jej przeciwników. Najczęściej wymienianym przez nich argumentem jest zysk, jako jedyny cel organizacji biznesowej. Warto podkreślić, że założenie to nie jest sprzeczne z filozofią społecznej odpowiedzialności. CSR nie kwestionuje bowiem prawa do zyskowności, ważny jest natomiast sposób, w jaki organizacja ten cel osiąga. W integrowaniu społecznej odpowiedzialności z działalnością organizacji niezwykle ważne jest zrozumienie filozofii społecznej odpowiedzialności, jej zasad i korzyści z nią związanych. Tymczasem w ogólnopolskim badaniu wiedzy o CSR jedynie 3% dorosłych Polaków potwierdziło, że spotkało się z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu lub z angielskim odpowiednikiem tego pojęcia. Czym jest i na czym polega odpowiedzialny biznes? Jaki jest stosunek organizacji do kwestii odpowiedzialności społecznej? Jakie argumenty przedstawiają zwolennicy, a jakie przeciwnicy wdrażania CSR w organizacjach? Jak koncepcja społecznej odpowiedzialności rozwija się w Polsce? Jakie działania można podjąć w celu upowszechnienia wiedzy na temat CSR wśród różnych zaangażowanych stron? Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi zagadnienia społecznej odpowiedzialności oraz próba odpowiedzi na te pytania. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of social responsibility has been changing, evolving and become a subject of public debate. Currently it is regarded not only an idea but also an approach towards management. Gradually it is perceived as a part of corporate management. By means of CSR-based development strategies organisations seek the synergy between economic, social and environmental operating aspects. There are still both supporters and opponents of the CSR idea. The latter ones quote the income as the sole objective of a business enterprise. One shall note that this does not stand in the opposition to the philosophy of social responsibility. CSR does not contradict the idea of profitability although it considers the methods for its achievement. Integrating social responsibility with corporate operations one shall acknowledge the philosophy of social responsibility, its principles and benefits. However, merely 3% of adult Poles confirmed having come across the term of social responsibility of business or its English equivalent according to a recent national survey on CSR. What is the responsible business? What is the approach of organisations towards the issue of social responsibility? What are the pros and cons of CSR implementation according to its supporters and critics respectively? How does the concept of social responsibility develop in Poland? What action can be taken to raise CSR awareness among interested parties? The main aim of the article is to make the reader familiar with the issue of social responsibility as well as answer all of the above questions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Gasparski, PWN, Warszawa 2012.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 • Drucker P.F., Maciariello J.A, Drucker na każdy dzień. 366 refleksji o dobrych praktykach zarządzania, Wydawnictwo Eksplanator, Poznań 2011.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 • PN-ISO 26000, Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2012.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, http://www.ae.krakow.pl/~gap/doki/23sympozjum/odpbiz.pdf.
 • Rudnicka A., CSR doskonalenie relacji społecznych w firmie, WoltersKluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Rekomendacje w zakresie wdrażania założeń koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Polsce,http://www.mg.gov.pl/files/upload/13678/Rekomendacje_w_zakresie_wdrazania_zaloz en_koncepcji_CSR_w_Polsce.pdf.
 • Rekomendacje dotyczące upowszechniania idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce, Grupa Robocza ds. Promocji CSR Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, http://www.mg.gov.pl/files/upload/10901/Rekomendacje%20ws%20promocji%20CSR_26%2 010%202010_ost.pdf.
 • Warto mieć standardy czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdraŜania,http://www.koalicjacr.pl/kodeks.html.
 • http://www.centrumcsr.pl (dostęp: 7.03.2013)
 • http://www.csri.org.pl/ (dostęp: 7.03.2013)
 • http://www.csrinfo.org/pl (dostęp: 7.03.2013)
 • http://www.globalcompact.org.pl (dostęp: 7.03.2013)
 • www.iob.org.pl(dostęp: 7.03.2013)
 • http://www.kozminski.edu.pl/pl/katedry/cebi/cebi (dostęp: 7.03.2013)
 • http://www.odpowiedzialni.gpw.pl (dostęp: 7.03.2013)
 • http://odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 7.03.2013)
 • http://www.mg.gov.pl (dostęp: 7.03.2013)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295373

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.