PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 (39) Challenges and Conceptions in Contemporary Logistics ; Wyzwania i koncepcje współczesnej logistyki | 125--143
Tytuł artykułu

Designing of Railway Track Subgrade with Reference to the Requirements of the Eurocode 7 Standard

Warianty tytułu
Projektowanie torowiska kolejowego w odniesieniu do wymogów standard Eurokod 7
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Autorzy artykułu omówili Eurokod 7 jako zestaw wymogów i ogólnych rekomendacji dla projektowania geotechnicznego z punktu widzenia podtorza kolejowego oraz eksploatacji układu torowego. Poruszana problematyka obejmuje podstawy projektowania struktur geoinżynieryjnych, warunki wyszczególnione w Eurokodzie 7 w celu zwiększenia nośności i obciążenia podtorza, a także rekomendacje ujęte w Eurokodzie 7 odnoszące się do bezpośrednich założeń dotyczących kolejowych układów torowych. Specjalny nacisk położono na modele służące do obliczania bezpośrednich założeń oraz możliwości zastosowania ich podczas projektowania torowiska. W podsumowaniu omówiono wybrane opinie oraz komentarze dotyczące Eurokodu 7, zawarte w publikacjach geotechnicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, the Eurocode 7 as a collection of requirements and general recommendations for geotechnical designing from the perspective of railway superstructures and track operation is discussed. The problems touched upon includes fundamentals of design of geoengineering structures, Eurocode 7 provisions applicable to increasing of the load bearing capacity of a subgrade and the Eurocode 7 recommendations concerning direct foundations with reference to a railway track structure. Special emphasis has been put on the methods applied to calculate settlement of direct foundations and the options of adapting them to the track design. Furthermore, selected opinions and comments on Eurocode 7 provided in geotechnical publications are discussed.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wroclaw School of Banking, Poland
 • General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in Wroclaw, Poland
Bibliografia
 • Chmielewska I., Dołżyk K., Szypcio Z., "Szacowanie osiadań fundamentów bezpośrednich", Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012, Vol. 59, No. 283(3/2012/IV).
 • Drusa M., Benda J., "Ochrana svahov strmych nasypov geobunkovou strukturem", in: Geosyntetika v stavebnictve, Vydatefstvo Zilinskej Univerzity, Zilina 2007.
 • Drusa M., Moravcik M., "Foundation Structures", University of Zilina, Faculty of Civil Engineering, Zilina 2008.
 • Drusa M., " Oporne konśtrukcie dopravnych stavieb", in: Stavebni konstrukce zpohledu geotechniky: Cesko-slovenska konference, Brno, 11-12 December 2008, Brno 2008.
 • Drusa M., Prelovsky B., "Problemy pri navrhovani a realizacii vysokych nasypov na neimosnom podlozi", in: Geosyntetika v stavebnictve, Żilina 2007.
 • Drusa M., "Vhodost pouzitia klasickych a a novych sanacnych metod pri zabezpecovani stability svahov" Projekt a stavba 2001, No 4.
 • http://wwwthefreedictionary.com/subgrade [15.02.2013].
 • Kozłowski W., Surowiecki A., Solutions Related to Environmental Conditions in the Process of the Modernization of Main Railway Lines", Problemy Kolejnictwa 2011, Vol. 152.
 • Leong J., Development of a limit state design methodology for railway track, 2007, http://eprints. qutedu.au/16565/l/Jeffrey_Leong_Thesis.pdf [15.02.2013].
 • Petrovski H., Design Paradigms: Case Histories of Error and Judgment in Engineering, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 • PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe [Direct foundation of structures. Static calculations and designs].
 • PN-EN 1997-1: 2008. Eurocode 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne [Geotechnical design. Part 1: General rules].
 • PN-EN 1997-2: 2007. Eurocode 7, Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego [Geotechnical design. Part 2: Ground investigation and testing].
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz.U. poz, 463 [Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 25lh April 2012, on establishing geotechnicał conditions for foundation of structures, Official Journal of Laws, item 463].
 • Surowiecki A., "Modernizacja konstrukcji dróg szynowych", in: A. Surowiecki, Badania modelowe i eksploatacyjne, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. nr 163, poz. 981 [Act of 9th June 2011 - Geological and Mining Law, Official Journal of Laws No. 163, item 981].
 • Wiśniewska K., "Jakie fundamenty, jakie podłoże i co daje Eurokod 7, Inżynier Budownictwa 2012, No. 6(96).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295413

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.