PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 25 | nr 2 Innowacje w Nowoczesnych Organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne | 153--161
Tytuł artykułu

Innovative forms of International Business

Warianty tytułu
Innowacyjne formy międzynarodowej działalności gospodarczej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł prezentuje różnorodne formy działalności międzynarodowej. Analizie poddano specyfikę funkcjonowania różnych form działalności biznesowej w poszczególnych krajach, a także dokonano porównania innowacyjnych struktur współpracy międzynarodowej. W artykule uwzględniono również wyniki analizy działań kilku państw w dziedzinie gospodarki krajowej dotyczących organizacji struktur biznesowych, jak również możliwość ich realizacji na Ukrainie. Firma międzynarodowa, jako sfera działalności ludzkiej, zapewnia wymianę towarów, usług oraz współpracy naukowej i technologicznej przemysłu zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w kraju. Działalność gospodarcza prowadzona przez wielonarodowe przedsiębiorstwa oparta jest na międzynarodowych transakcjach handlowych. Jest to rodzaj przedsiębiorstwa, w którym firmy z różnych krajów wspólnie korzystają z kapitału międzynarodowego. Innowacyjne formy przedsiębiorczości zyskały istotne znaczenie dla rozwoju biznesu międzynarodowego. Przede wszystkim nowoczesne struktury firm odgrywają istotną rolę w sferze uaktywniania stosunków międzynarodowych wśród przedsiębiorców z różnych krajów, ułatwiają dostęp do wspólnego rynku oraz wpływają na zwiększenie intensywności, jak też międzynarodowego transferu technologii, usług i doświadczeń. Korzystanie z doświadczeń międzynarodowych w celu pomyślnego budowania innowacyjnych struktur biznesowych jest istotne dla Ukrainy, gdyż ta dziedzina przedsiębiorczości jest obecnie rozwijana na bazie funkcjonowania gospodarki krajowej, toteż artykuł prezentuje ciekawy i obiecujący zakres zagadnień. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the main forms of international business. There were analyzed peculiarities of such forms functioning in different countries, and also there was done comparison of the international innovative structures operation. The paper researches the international experience for the domestic economy concerning the organization of business structures as well as the opportunity to implement them in Ukraine. International business, as a sphere of human activity, provides international exchange of goods, services, scientific and technological, industrial cooperation both internationally and domestically. The international business is conducted through international transactions. It is an entrepreneurship where the firms from different countries jointly participate in using international capital. The innovative forms of entrepreneurship have gained significant importance for the international business development. First of all, innovative structures help to activate international relations among the entrepreneurs from different countries, then facilitate the firms' access to the international market and increase intensity of international technology transfer, services and experience. Using international experience to successfully build innovative business structures is important for Ukraine, because the field is just beginning to develop in domestic economy, that is why this study is a promising range of issues. (original abstract)
Twórcy
 • Lesya Ukrainka Eastern European National University
 • Lesya Ukrainka Eastern European National University
 • Lesya Ukrainka Eastern European National University
 • Lesya Ukrainka Eastern European National University
Bibliografia
 • Archibald, R., Finifter, D. (2000). Evaluation of the Department of Defense Small Business Innovation research program and the Fast Track Initiative: A balanced approach. In: Ch. W. Wessner (ed.). The Small Business Innovation research program: An assessment of the Department of Defense Fast Track Initiative. Washington: National Academy Press.
 • Centre Régional d'Investissement. Un espace de croissance accélérée (2011) [online, accessed: 2014-01-23]. Retrieved from: www.rabatinvest.ma/.
 • Council on Competitiveness (2005). Innovate America: Thriving in a world of challenge and change. Washington: Council on Competitiveness.
 • Franklin, J., Titchmarsh, B. (2013). YD secures € 4.6 million in growth capital financing to accelerate rapid expansion [online, accessed: 2014-01-23]. Retrieved from: http://finance.yahoo.com/news/yd-secures-4-6-million-090000358.html.
 • Goodnight, J. (2003). The Small Business Innovation Research Program: Identifying best practice. Presentation at National Research Council Symposium. Washington.
 • The government portal (2009) [online, accessed: 2014-01-21]. Retrieved from: www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=218793011.
 • The International Venture Club. Network of leading venture investors growing international investment in innovation (1998) [online, accessed: 2014-01-21]. Retrieved from: www.iventureclub.com/clubs/home.aspx?clubs_id=1.
 • Kuznetsova, I. S. (2008). Institute of venture capital: State and prospects of development in Ukraine. Science and Innovation, 1, 87-95.
 • Lalkaka, R. (2001). "Best Practices" in Business Incubation: Lessons (yet to be) Learned [online, accessed: 2014-01-20]. Retrieved from: http://egatwip.usaidallnet.gov/sites/default/files/Best%20Practices%20in%20Business%20Incubation.pdf.
 • Moore D. (2004). Turning failure into success. In: Ch. W. Wessner (ed.). The Small Business Innovation research program: An assessment of the Department of Defense Fast Track Initiative. Washington: National Academy Press.
 • Mykhailova, Turchina and Danko = Михайлова, Л. І., Турчіна, С. Г., Данько, Ю. І. (2009). Міжнародний бізнес [International business]. Sumy: Kossatskiy Val. ISBN 978-966-358-075-3.
 • Sklarenko = Скляренко, Р. П. (2012). Что такое бизнес-инкубатор? [What is a business incubator] [online, accessed: 2014-01-16]. Retreived from: www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st1253.htm.
 • Tulchynska, S. A. (2010). Development of technopolises and science parks in the context of innovation economy. State and Regions. Series: Economics and Entrepreneurship, 2, 202-205.
 • Wessner, Ch. W. (ed.). (2007). National Research Council. Innovation policies for the 21st century. Washington: The National Academies Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.