PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 20 | nr 2 | 59--70
Tytuł artykułu

Rating rynków nieruchomości - analiza teoretyczna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rating of Real Estate Markets - Theoretical Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynki nieruchomości na całym świecie funkcjonują w ostatnim okresie pod olbrzymią presją widma kryzysu finansowego, a szczególnie kryzysu finansów publicznych (wzrastający dług publiczny państwa). Z teoretycznego punktu widzenia rynki nieruchomości powinny z opóźnieniem reagować na wydarzenia makroekonomiczne i powiązane z nimi zdarzenia polityczne. Ostatnie wydarzenia (sytuacja kryzysowa po wrześniu 2008 roku) pokazują jednak, iż rynki nieruchomości (podobnie jak do tej pory inne bardziej płynne walory) nie tylko naśladują trendy ogólnogospodarcze, ale wręcz są ich przyczynami. W kontekście ostatnich zmian można zauważyć, że rynki nieruchomości reagują bardziej elastycznie. Reakcje te wywoływane są nie tylko przez zmiany zachodzące w sektorze nieruchomości, ale przede wszystkim przez informacje płynące z innych rynków, skali makro- i mikroekonomicznej. Autorzy stawiają w pracy pytanie: czy można dokonać oceny ratingowej rynku nieruchomości w kontekście znaczenia tego rynku dla gospodarki danego państwa czy też miasta. Czy rating rynku nieruchomości pomógłby uczestnikom rynku w podejmowaniu decyzji? W artykule dokonano próby oceny metod opracowania ratingów rynków oraz podjęto próbę wskazania zakresu informacji i czynników wpływających na podejmowanie decyzji na rynkach nieruchomości (z uwzględnieniem Polski) w kontekście opracowania metodologii ratingu rynku nieruchomości. (abstrakt oryginalny)
EN
Real estate markets around the world work in the last period under enormous pressure spectrum of the financial crisis, especially the crisis in public finances (increasing public debt of the country). From a theoretical point of view, the real estate markets should react with a delay of macroeconomic events and related political events. Recent events (crisis after September 2008), however, show that real estate markets (as well as other far more fluent values) not only imitate the general economic trends, but rather are their causes. In the context of recent changes can be noted that real estate markets react more flexibly. These reactions are caused not only by changes in the real estate sector, but also by information coming from other markets, macro-and microeconomic. The authors of the work raise the question whether the rating can make the real estate market in the context of the importance of this market to the economy of the country or the city. Is the real estate market rating would help market participants in making decisions? The article attempts to develop methods for the evaluation ratings of the markets and attempt to identify the range of information and factors influencing the decision-making on real estate markets (including Polish) in the context of developing a methodology rating of the real estate market. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
59--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • BIŁOZOR A., 2007. Kształtowanie przestrzeni miasta. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society). Vol. 15, No 3-4, Olsztyn.
 • CELLMER R., 2010, Analiza przestrzenna dynamiki zmian cen nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem regresji ważonej geograficznie. Acta Scientarium Polonorum. Administratio Locorum vol. 9 (4), s. 5-14.
 • BIŁOZOR A., RENIGIER-BIŁOZOR M. 2009. Procedura określania istotności wpływu atrybutów nieruchomości z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych. Przegląd Geodezyjny.
 • BEŁEJ M., 2011. Teoria przejść nieciągłych jako metoda modelowania rynku nieruchomości, Studia i Materiały TNN. Journal of the Polish Real Estate Scientific Society Vol. 19 Number 1, Olsztyn. s. 59-67.
 • MILEWSKI P. 1999. Ratingi w gospodarce rynkowej z uwzględnieniem ratingu ubezpieczeniowego. Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 9, 10/1999, s. 21.
 • PIERWSZY RANKING FIRM RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 2004. Nieruchomości C.H.Beck. 12 grudzień 2004.
 • REAL ESTATE RATINGS. http://www.crisil.com/ratings/real-estate-ratings.html 24.01.2011.
 • RENIGIER-BIŁOZOR M., 2011. Analysis of real estate markets with the use of the rough set theory. wyd. "Journal of the Polish real estate scientific society" . Vol. 19 Nr 3, Olsztyn.
 • RENIGIER-BIŁOZOR M., WIŚNIEWSKI R. 2011. The impact of macroeconomic factors on residential property prices indices in Europe. Referat wygłoszony i opublikowany na konferencji pt. "APPRAISALS - Evolving Proceedings in Global Change" organizowany przez The Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale - Ce.S.E.T. in November 14th and 15th 2011 in Rome (Italy).
 • WIŚNIEWSKI R. 2007. Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości. Rozprawy i monografie, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • ZINSPERSPEKTIVEN, HANOWER. 2000. VEREINS-UND WEST BANK TREASURY, 2000, S. 82.
 • EUROPEAN RATINGS GUIDE. MERRILL LYNCH, 2000, S. 24.
 • http://www.afs-rating.pl.
 • http://www.eurorating.pl.
 • http://mfiles.pl/pl/index.php/Wska%C5%BAnik_Altmana.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.