PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 18 (XVIII) | nr 20 (3) | 73--85
Tytuł artykułu

The Use of Fuzzy Cognitive Models for Diagnostics of Probability of Enterprises' Bankruptcy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zastosowanie rozmytych modeli kognitywnych do diagnostyki prawdopodobieństwa upadłości przedsiębiorstw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł analizuje teoretyczne i metodyczne podstawy poznawczej analizy i modelowanie systemów ekonomicznych, problem poprawy istniejących podejść metodycznych do diagnostyki prawdopodobieństwa upadłości przedsiębiorstw na podstawie rozmytych modeli kognitywnych. Diagnostyka ta ma na celu uzyskanie wiedzy o działalności przedsiębiorstwa opartej na badaniach wskaźników ilościowych i jakościowych oraz danych ze sprawozdawczości oraz oceny ekspertów. Wynikiem poznawczej diagnostyki jest określenie prawdopodobieństwa upadłości przedsiębiorstw, który opiera się na wskaźniku prawdopodobieństwa upadłości, który odzwierciedla poziom zarządzania w pięciu obszarach, a mianowicie: poziom kierownictwo środki trwałe i kapitał obrotowy, zasoby ludzkie, zasoby finansowe i poziom kultury przedsiębiorczości. W artykule zaproponowano przeprowadzenie poznawczej diagnostyki prawdopodobieństwa upadłości przedsiębiorstw w dwóch kierunek, a mianowicie: Q-diagnostykę w oparciu o ocenę wyników finansowych i V-diagnostykę w oparciu o badania wskaźników niefinansowych werbalnych. Modelowanie poznawcze pozwala na rozwiązanie problemów o charakterze konceptualnym, służy do podejmowania decyzji zarządczych, które zapewnią podmiotowi gospodarczemu przewagę konkurencyjną w przyszłości. Charakterystyczną cechą modelu diagnostyki prawdopodobieństwa upadłości przedsiębiorstw jest to, że opiera się ona na antycypacyjnej koncepcji zarządzania, może pomóc nie tylko w celu określenia prawdopodobieństwa upadłości jednostki gospodarczej, ale także w celu zbadania głównego czynnika upadłości w perspektywie i identyfikacji sposobów poprawy poziomu tego czynnika. Wykorzystując ten model przedsiębiorstwa będą oceniać nie tylko prawdopodobieństwo bankructwa dziś, ale także aby zapobiec upadłości podmiotów gospodarczych w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article researches theoretical and methodical foundations of cognitive analysis and semistructured economic systems' modeling, problems of improving of existing methodical approaches to diagnostics of probability of enterprises' bankruptcy through the use of fuzzy cognitive model. Cognitive diagnostic of probability of bankruptcy is aimed to obtaining knowledge of processes of business entity's activities based on a study of quantitative and qualitative indicators with a purpose to assess both current and future state of an enterprise base on accounting and reporting data as well as expert appraisal. The result of cognitive diagnosis is to determine the probability of enterprises' bankruptcy based on integral indicator of probability of bankruptcy, which reflects the management level in five directions, namely: the management level of fixed and circulating assets, personnel, financial resources and level of culture of enterprise. Is proposed to conduct cognitive diagnostics of probability of enterprises' bankruptcy in two directions, namely: Q-diagnostics, based on an assessment of financial performance, and V-diagnostics, based on the research of non-financial verbal indicators. Cognitive modeling makes it possible to solve problems of a conceptual nature, to make managerial decisions that will provide the business entity with competitive advantages in future. A characteristic feature of the model of cognitive diagnostics of probability of enterprises' bankruptcy is that it is based on anticipative management concept, it can help to not only to determine the probability of bankruptcy of a business entity, but also to investigate the main factor of bankruptcy in the perspective and identify ways to improve the level of this factor. Using this model, enterprises will not only assess the probability of bankruptcy today, but also to prevent the bankruptcy of economic entities in the future. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
 • National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
 • National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
 • National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Bibliografia
 • Козак Л.С. Глобальна фінансово-економічна криза та її вплив на економіку України / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: міжнар. наук.-практ. конф., 22 березня 2011 р.: тези доповіді. - Дніпропетровськ, 2011. - С. 82-84.
 • Козак Л.С. Когнітивна діагностика імовірності банкрутства слабоструктурованих економічних систем / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Вісник Національного транспортного університету. - 2011. - Ч. 1, № 24. - С. 327-332.
 • Федорук О.В. Передумови застосування когнітивного підходу в системі управління підприємствами / О.В. Федорук // Актуальні проблеми розвитку економки в умовах глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квіт. 2012 р.: тези доповіді. - Тернопіль - Чортків, 2012. - С. 357-359.
 • Горелова Г.В. Когнитивный анализ и моделирование устойчивого развития социальноэкономических систем / Горелова Г.В., Захарова Е.Н., Гинис Л.А. - Ростов-на-Дону: изд-во Ростовского университета, 2005. - 288 с.
 • Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Л. Фестингер; пер. с англ. - СПб.: Ювента,1999. - 318 с.
 • Максимов В.И. Аналитические основы применения когнитивного подхода при решении слабоструктурированных задач / В.И. Максимов, Е.К. Корноушенко // Труды Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. - 1999. - Т. 2. - С. 95-109.
 • Федорук О.В. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємств із застосуванням моделі когнітивної діагностики імовірності банкрутства / О.В. Федорук // Економіка розвитку. - 2013. - № 1 (65). - С. 118-122.
 • Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений / Л. Заде. - М.: Мир, 1976. - 165 с.
 • Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам / Ф.С. Робертс; пер. с англ. - М.: Наука, 1986. - 496 с.
 • Козак Л.С. Теоретико-методологические аспекты диагностики вероятности банкротства предприятий с применением нечётких когнитивных моделей / Л.С. Козак, Е.А. Бакулич, В.П. Зюзина, О.В. Федорук // Проблемы устойчивого развития экономики: реальность и перспективы: междунар. научн.-практ. конф., 20-21 окт. 2012 г.: тезисы доклада. - Кутаиси, 2012. - С. 94-104.
 • Федорук О.В. Методичні підходи до діагностики імовірності банкрутства підприємств з використанням нечіткої когнітивної моделі / О.В. Федорук // Управління проектами, системний аналіз і логістика. - 2012. - № 9. - С. 382-387.
 • Козак Л.С. Антисипативна концепція управління підприємствами в системі антикризового менеджменту / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2010. - № 668. - С. 81-87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.