PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 18 (XVIII) | nr 20 (3) | 87--95
Tytuł artykułu

The Peculiarities of Knowledge Management in Environmental Projects

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cechy zarządzania wiedzą w projektach środowiskowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy przedstawiono badania nad zastosowaniem projektów i programów dotyczących metod zarządzania w celu rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody. Przeanalizowano cechy rodzajów wiedzy do realizacji projektów ekologicznych, opisano procesy zarządzania wiedzą oraz zarządzania zasobami środowiska, utworzono uogólniony model zarządzania wiedzą w projektach środowiskowych. Taka analiza wykazała konieczność podstawowej znajomości ekologii i zarządzania projektami. Realizacja projektu może być skuteczna jeśli wiedza ta jest zintegrowana. Tak więc, w celu osiągnięcia długoterminowych celów ekologicznych należy opracować procesy zarządzania projektami, które to powinny opierać się na podejściu zarządzania środowiskowego. Tak zintegrowany model daje możliwość administrowania zarówno samego projektu, jak i określenia potencjalnych wpływów na środowisko w procesie podejmowania decyzji menedżerskich. Aby zwiększyć skuteczność takich projektów oraz zarządzania programami rozsądnym jest korzystanie z powszechnych metod zarządzania wiedzą i obszarów wiedzy określone przez PMI (Project Management Institute). Takie podejście pozwala na określenie specyfiki zarządzania wiedzą w projektach środowiskowych . W rezultacie cechy różnych rodzajów wiedzy o realizacji projektów na środowisko mogą zostać przeanalizowane. Taki model daje możliwość stworzenia i wprowadzenia skutecznego systemu zarządzania projektami do realizacji strategicznych i operacyjnych celów projektu w celu zwiększenia jego sukcesu, w celu zmniejszenia kosztów i negatywnego wpływu na środowisko oraz w celu zdobycia nowej wiedzy do skutecznego zarządzania projektami ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents investigations on the application of projects and programs on management methods to solve the problems of nature conservation. The analysis of the types of knowledge required for environmental projects implementation showed the necessity of the basic knowledge in ecology and project management. The realization of the project can be successful if this knowledge is integrated. Thus, in order to achieve long-term ecological targets the processes of project management (PM) must be developed on the basis of environmental management (EM) approaches. The integrated model PM+EM gives the opportunity both to administer the project itself and to determine the potential influences on the environment in managerial decision making processes. In order to increase the efficiency of such projects and programs management it is reasonable to use the universal methods of knowledge and knowledge areas management determined by PMI (Project Management Institute). This approach allowed to determine the peculiarities of knowledge management in environmental projects. As a result the features of different types of knowledge for environmental projects realization have been analyzed, the processes of knowledge management as specific resources of environmental projects management have been described and the extended model of knowledge management in environmental projects has been formed. Such a model gives the opportunity to create and introduce the efficient project management system for achieving strategic and operational targets of the project, to increase its success, to reduce the expenses and negative environmental impacts and to acquire new knowledge for efficient environmental project management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Rzeszow University of Technology, Poland
 • National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
 • National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Bibliografia
 • Хрутьба В.О. Інтеграція екологічної складової в методологію управління проектами (УП+ЕМ) // Х Международная научно-практическая конференция "PM Kiev '13" "Управление проектами в развитии общества", 17 - 18 мая 2013 года Киев. Тема конференции: "Управление проектами и программами в условиях глобализации мировой экономики", с.269-271 (The integration of environmental component into project management methodology).
 • Матейчик В.П., Хрутьба В.О. Методичні підходи до управління екологічними аспектами в проектах поводження з відходами // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. - № 4(44). - 2012. (Methodological approaches to environmental aspects management in waste management projects).
 • Філософський енциклопедичний словник. - Київ, 'Абрис', 2002.- 742 с. (Encyclopedia of Philosophy).
 • Матвійчук А.В. Екологічне знання та стиль мислення сучасної науки. Монографія. - Рівне: "Ліста-М", - 2002. - 147 с. (Environmental knowledge and thinking style of modern science).
 • Руководство к Своду знаний по управлению проектами. (Руководство PMBOK) - 3-е изд. - Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 190733299 USA, 2004. - 388 с. (A Guide to the Project Management Body of Knowledge).
 • Буковиц В., Уилльямс Р. Управление знаниями. Руководство к действию./ Пер.с англ.- М.:ИНФРА-М, 2002. - 504 с. (A Guide to Knowledge Management).
 • Skyrme D. Capitalizing on Knowledge.: Waltham, MA: Butterworth-Heinemann, 2001. - 352 p.
 • Ruggles R. The State of Notion: Knowledge Management in Practice, California Management Review, Spring 1998, Vol.40, No.3, pp. 80-89.
 • Нонака И., Такеучи Х. Компания - создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах. М.:Олимп-Бизнес.-2003.-320 с. (Company is a knowledge creator. The origin and development of innovations in Japanese companies).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295573

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.