PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 20 | nr 3 | 139--148
Tytuł artykułu

Ocena ofert inwestycyjnych woj. warmińsko-mazurskiego oraz sposobów ich promocji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of the Investment Offers of Warmia and Mazury Region and Their Promote
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena ofert inwestycyjnych (ilościowa i jakościowa) woj. warmińsko-mazurskiego (na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych) i sposobów ich promocji (na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2011r. wśród 61 gmin). Oferty inwestycyjne woj. warmińsko-mazurskiego są dostępne dla potencjalnego inwestora w różnorodny sposób, głównie na stronach internetowych najważniejszych jednostek z tym związanych (PAIiIZ, COI, ANR, AMW). Więcej informacji inwestor musi szukać bezpośrednio w poszczególnych gminach. Niestety wśród badanych 61 gmin aż 18 nie posiadało na swej stronie takich informacji, kolejne 12 gmin posiadały tereny inwestycyjne, ale informacje o nich dostępne były tylko na stronie COI. Tylko 8 gmin znalazło się w 2 grupach o najwyższych ocenach, natomiast 5 jednostek terytorialnych nie tylko posiadało atrakcyjną ofertę inwestycyjną, ale jednocześnie wykazało najbardziej zróżnicowane i aktywne sposoby ich promocji. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to assess investment offers (quantitative and qualitative) Warmia and Mazury region (based on the information contained on the website) and ways of their promotion (based on surveys conducted in 20011r. among the 61 municipalities). Investment offers Warmia and Mazury region are available for potential investors in various ways, mainly on the websites of the major institution: (PIaFIA, IAC, SPA, MPA). For more information, he must look directly at the individual municipalities. Unfortunately, among the 61 municipalities surveyed - 18 did not have on its website such information, another 12 municipalities have investment areas, but information about them was only available on the IAC. Only eight municipalities were in 2 groups with the highest ratings, while the five territorial units not only have attractive investment offer, but also showed the most diverse and active ways of their promotion. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
139--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • AGARVAL J. 1980. Determinants of foreign direct investment: A survey. Weltwirtschafltiches Archive, No 4, pp. 733-739.
 • BATRA G., KAUFMANN D., STONE A.H. 2003. Investment climate around the World. Voices of the firms from the World business environment survey. The World Bank, Washington.
 • DOLLAR D., HALLWARD-DRIEMEIER M., MENGISTAE T. 2006. Investment Climate and International Integration. World Development, Vol. 34, No. 9, pp. 1498-1516.
 • DOMAŃSKI B., JARCZEWSKI W. 2006. Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim. Departament Gospodarki i Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • DUNNING J.H. 1973. The determinants of international production. Oxford Economic Papers, New Series, Vol. 25, No. 3, 1973.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005. Red. T. KALINOWSKI 2005. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • KARASZEWSKI W. 2004. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. TNOiK, Toruń.
 • KIKERI S., KEYNYON T., PALMADE V. 2006. Reforming the investment climate. Lessons for practictioners. The World Bank, International Finance Corporation, Washington.
 • LIZIŃSKA W. 2009. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej gmin województwa warmińsko-mazurskiego i sposoby jej poprawy w opinii władz lokalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Tom 1, Sokołowski J. (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 716-723, 2009.
 • OZIEWICZ E. 1998. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Wyd. Uniwersytet Gdańskiego, Gdańsk.
 • PRZYBYLSKA K. 2001. Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomii. AE, Kraków.
 • RUGMAN A. 1980. Internalization as a general theory of foreign direct investment: a reappraisal of the literature. Weltwirtschafltiches Archive, No 113, pp. 365-379.
 • Rymarczyk J. 2004. Internacjonalizacja i globalizacji przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 • WITKOWSKA J. 1996. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • ŹRÓBEK-RÓŻAŃSKA A. 2011. Uwarunkowania prawne gospodarki nieruchomościami w gminie w aspekcie kształtowania jej rozwoju. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Vol. 19, No 2, s. 39-48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295709

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.