PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 20 | nr 4 | 5--17
Tytuł artykułu

Ustalenie wzorcowych wyznaczników systemu katastralnego w świetle aktualnych badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determination of the Reference Cadastral System Benchmarks in the Light of Current Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatnie kilkanaście lat formowania się tendencji dotyczących potrzeby dostępu do kompleksowej informacji przestrzennej poprzez globalną infrastrukturę informacji przestrzennej zaowocowało koniecznością zestandaryzowania modernizacji systemów katastralnych poszczególnych krajów w kierunku osiągnięcia możliwych do zaakceptowania wspólnych cech. Powyższe zjawisko wywołało na forum międzynarodowym powstanie nowych koncepcji rozwojowych związanych z takimi zagadnieniami jak: Land Administration System - LAS, Cadastre 2014, CCDM/LADM, Cadastre 2012, Cadastre 2034, Cadastre'Inspired, Cadastre 2.0. Wymienione koncepcje proponują nowe rozwiązania funkcjonalne systemów informacji o nieruchomościach w społeczeństwie informacyjnym. W niniejszym opracowaniu przedstawiono dynamikę rozwiązań budowy wspólnego modelu systemu katastralnego, określono kierunek ewolucji oraz wytypowano wyznaczniki w oparciu o analizę istotnych światowych koncepcji. Opracowanie zawiera również propozycję grupowania tych wyznaczników. Wyniki badań mogą być wykorzystywane między innymi w procesie administrowania systemami katastralnymi na różnych poziomach funkcyjnych. Pozwalają one również na ocenę i porównanie systemów. (abstrakt oryginalny)
EN
For the past several years were forming the trends regarding the need for comprehensive access to spatial information through a global infrastructure for spatial information. There was a need to standardize the modernization of individual countries cadastral systems towards the achievement of acceptable common features. This phenomenon caused a rise in the international forum for new development concepts related issues such as: Land Administration System - LAS, Cadastre 2014, CCDM/LADM, Cadastre 2012, Cadastre 2034, Cadastre'Inspired, Cadastre 2.0. These concepts offer new functional solutions for real estate information systems in the information society. This paper presents the dynamics of solutions for building the cadastral system common model, indicated the evolution direction and were selected the determinants based on the analysis of important global concept. The development also includes a proposal for grouping these determinants. The results can be used inter alia in the cadastral system administration at different function levels. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
5--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • BEŁEJ M., 2001. Metodyka badania systemu katastralnego i formułowania strategicznych kierunków jego rozwoju. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. Dr hab. inż. Sabiny Źróbek. Maszynopis, UWM, Olsztyn.
 • BENNETT R., WALLACE J., WILLIAMSON I.P., 2007. Organising land information for sustainable land administration, Journal of Land Use Policy, No 25 (2008), 126-138.
 • BENNETT R., RAJABIFARD A., KALANTARI M., WALLACE J., WILLIAMSON I. 2010. Cadastral Futures: Building a New Vision for the Nature and Role of Cadastres. FIG Congress 2010. Facing the Challenges - Building the Capacity. 11-16 April 2010, Sydney, Australia.
 • BLIŹNIUK G., 2007. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Prezentacja na stronie MSWiA z dnia 28.03.2007 r. www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=2675 (Dostęp w dniu 13.1.2011)
 • ENEMARK S. (2004): Building Land Information Policies, Proceedings of Special Forum on Building Land Information Policies in the Americas, 26-27 October 2004, Aguascalientes, Mexico. http://www.fig.net/pub/mexico/papers_eng/ts2_enemark_eng.pdf (Dostęp w dniu 5.12.2010)
 • ENEMARK S., WILLIAMSON I., WALLACE J., 2005. Building Modern Land Administration Systems Developed Economies, pending publication, Journal of Spatial Science, Vol.50(2): 51-68.
 • ENEMARK S., 2010a. From Cadastre to Land Governance: The role of land professionals and FIG. Annual World Bank Conference on Land Policy and Administration, 26-27 April 2010, Washington D.C.
 • ENEMARK S., 2010b. The Evolving Role of Cadastral Systems in Support of Good Land Governance. Open Symposium FIG 7 Commission, 9 September 2010, Karlovy Vary, Czech Republic.
 • ENCYKLOPEDIA onet.pl WIEM - Portal Wiedzy http://portalwiedzy.onet.pl - Strona przeglądana 07.12.2010 r.
 • FELCENLOBEN D. 2009. Kataster nieruchomości. Wydawnictwo GALL. Katowice.
 • FIG. 1995. FIG Statement on the Cadastre. http://www.fig.net/commission7/reports/cadastre/statement_on_cadastre.html (Dostęp w dniu 5.12.2010)
 • FIG. 1999. Bathurst Declaration, http://www.fig.net/pub/figpub/pub21/figpub21.htm (Dostęp w dniu 5.12.2010)
 • GAŹDZICKI J. 1990. Systemy informacji przestrzennej. PPWK. Warszawa.
 • GAŹDZICKI J. 1995. Systemy katastralne. PPWK. Warszawa.
 • GRZESIK A. 2007. Budowa nowego katastru. Materiały IX Konferencji - Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nt.: "Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej", 19-20 kwietnia 2007 r. Elbląg, str. 6-11.
 • HENSSEN J. 1995. Basic Principles of the Main Cadastral Systems in the World. In Proceedings of the One Day Seminar held during the Annual Meeting of Commission 7, Cadastre and Rural Land Management, of the International Federation of Surveyors (FIG), May 16, Delft, The Netherlands.
 • HESPANHA J., BENNEKOM-MINNEMA VAN J.,OOSTEROM P., LEMMEN CH. 2008. The Model Driven Architecture Approach Applied to the Land Administration Domain Model Version 1.1 - with Focus on Constraints Specified in the Object Constraint Language. FIG Working Week 2008 Stockholm, Sweden, 14-19 June 2008.
 • HYCNER R. 2004. Podstawy katastru. Wydawnictwo AGH. Kraków.
 • HYCNER R. 2006. System ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych w aspekcie katastru nieruchomości. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Aspekty tworzenia katastru nieruchomości. 21-22 czerwca Wyd. Educaterrra, Olsztyn.
 • KALANTARI M., RAJABIFARD A., BENNETT R. 2010. Modern Land Administration; Technical Characteristics. FIG Congress 2010. Facing the Challenges - Building the Capacity. 11-16 April 2010, Sydney, Australia.
 • KARABIN M. 2005. Koncepcja modelowego ujęcia systemu katastralnego w Polsce na podstawie wybranych rozwiązań w krajach Unii Europejskiej. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Wilkowkiego, Warszawa.
 • KAUFMANN J., STEUDLER D. 1998. Cadastre 2014 a vision for a future cadastral system. FIG - Commission 7 Working group (1994-1998) "Vision Cadastre".
 • KAUFMANN J., KAUL CH. 2004. Assessment of the Core Cadastral Domain Model from a Cadastre 2014 Point of View. In Proceedings of the workshop standardization in the cadastral domain, Bamberg, Germany, 9-10 December 2004, FIG, Denmark.
 • KONIECZNA J. 2003. Propozycja konstrukcji warstw informacyjnych katastru o wielu funkcjach. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Stanisława Surowca, Olsztyn.
 • KRELLE A., RAJABIFARD A. 2010. Cadastre 2014: New Challenges and Direction. FIG Congress 2010. Facing the Challenges - Building the Capacity. 11-16 April 2010, Sydney, Australia.
 • LAND N. 2011. Cadastre 2.0 - next generation of cadastre. Presentation on 3rd Cadastral Congress. November 23-25, 2011, Warsaw, Poland
 • LAARAKKER P. 2008. EuroGeographics' Vision on Cadastre and Land Registration in Europe 2012, FIG Working Week 2008, Integrating Generations , Stockholm, Sweden 14-19 June 2008
 • LARSSON G. 1996. Land Registration and Cadastral Systems. Essex, UK, Addison WESLEY LONGMAN.
 • LEMMEN CH., OOSTEROM VAN P., ZEVENBERGEN J., QUAK W., MOLEN VAN DER P., 2003. Further Progress in the Development of the Core Cadastral Domain Model. FIG Working Week, Paris, France, 13-17 April 2003.
 • LEMMEN CH., OOSTEROM VAN P. 2006. Version 1.0 of the FIG Core Cadastral Domain Model. XXIII FIG Congress. Munich, Germany, October 8-13, 2006.
 • MOLEN VAN DER P., 2003. "The Future Cadastres - Cadastres after 2014", FIG Working Week and 125th Anniversary of FIG, Paris, France, 13-17 April 2003 - artykuł został przetłumaczony na język polski i opublikowany w czasopiśmie "Przegląd Geodezyjny" Nr 9, 10, 11, 12/2003, Warszawa.
 • OPARA S., KUCNER A., ZIELEWSKA B. 2003. Podstawy filozofii. Wydawnictwo UWM. Olsztyn 2003.
 • ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (Dz. U. Nr 61, poz. 414 i 415)
 • SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO PWN, 1997-2010: http://sjp.pwn.pl (Dostęp w dniu. 10.12.2011 r. godz. 10:00)
 • SCHERNNACH G. 2011. Challenges for the profession in a Cadastre 2.0 world. Proceedings 3rd Cadastral Congress. November 23-25, 2011, Warsaw, Poland.
 • UNECE 2000. Study on key aspects on land registration and cadastral legislation, HM Land Registry, London, United Kingdom, May 2000.
 • UNECE 2005a. Guidelines on real property units and identifiers. Geneva, 2005.
 • UNECE 2005b. Land administration in the unece region. Development trends and main principles. Geneva 2005.
 • WILKOWSKI W., KARABIN M., 2006. Cadastre 2020 - a Vision for a Future Cadastral System in Poland, XXIII FIG Congress 8-13 October 2006 Munich, Germany.
 • WILLIAMSON I.P., ENEMARK S., WALLACE J., RAJABIFARD A. (2010): Land Administration for Sustainable Development. ESRI Press Academic, Redlands, California. ISBN 978-1-58948-041-4. 497
 • ZWIROWICZ K. 2006. Ustalenie stopnia istotności wyróżników kryterialnych efektywności systemu ewidencji gruntów i budynków. "Przegląd Geodezyjny" Nr 6, Warszawa, str. 3-9.
 • ZWIROWICZ K. 2008. Metoda oceny sprawności funkcjonowania katastru nieruchomości. Wydawnictwo UWM. Olsztyn.
 • ŹRÓBEK R., DAWIDOWICZ A. 2011. Ewolucja potencjału systemu katastru nieruchomości w Polsce w świetle założeń Międzynarodowej Federacji Feodetów (FIG). Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety. Volume 19 Nr 4. Olsztyn 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.