PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 20 | nr 4 | 19--30
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Possibility of Use the Spatial Data Stored in State Geodetic and Cartographic Resource for State Property Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa wymaga podejścia systemowego, umożliwiającego zgromadzenie odpowiednich danych o nieruchomościach i ich otoczeniu oraz opracowania specjalistycznych aplikacji do aktualizacji, weryfikacji i analiz danych. Wśród danych niezbędnych do zarządzania nieruchomościami ważną rolę odgrywają dane przestrzenne gromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W publikacji zostaną omówione problemy związane z pozyskaniem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich wykorzystaniem w systemie do zarządzania nieruchomościami policji, który jest tworzony na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Management of the State Property requires a systemic approach, which allows to gather the relevant data about the properties and their surroundings as well as to develop specialized applications for data updating, verification, and analysis. Among the data required for property management spatial data collected in the national geodetic and cartographic resource plays an important role. The paper discusses the technical and legal problems associated with obtaining data from geodetic and cartographic resources and its use in the Police's property management system, which is created at the Department of Civil Engineering and Geodesy Military University of Technology. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
19--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • BACHOWSKA J., MAJCHER A., PACHÓŁ P., PIRÓG S. 2011. Przegląd doświadczeń wojewódzkich w zakresie budowy i wykorzystania bazy danych obiektów topograficznych. Roczniki Geomatyki, t. IX, z 6(50), s. 20-29.
 • BIELECKA E., LATOS D, CAŁKA B., FILIPCZAK A. ZAWIŚLIŃSKI B., STANIOS J. 2010. Dokumentacja projektowa systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Policji. Analiza stanu istniejącego i potrzeb użytkowników. Wstępna funkcjonalność system. Warszawa (maszynopis).
 • BIELECKA E., KAMIŃSKI P., LATOS D., LATOS M., SZURA P. 2011. Wybrane elementy o charakterze przestrzennych schematu aplikacyjnego do zarządzania nieruchomościami. Roczniki Geomatyki t IX, z. 2(46), s. 7-16.
 • BIELECKA E., LATOS D. 2011. Koncepcja systemu zarządzania nieruchomościami policji za pomocą GIS. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn 2011, s. 71-82, s.107-116.
 • JANOWSKI A., WIŚNIEWSKI R. 2008. Gospodarowanie nieruchomościami w warunkach rynkowych cz. I i cz. II. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 7 (1) 2008, s. 17-29; 7(2) 2008, s. 5-23.
 • MUSIK I. 2011. Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji. WINGiK Wrocław, dostępne on-line www.geotec.pl/.../Kudowa-Zdrój_mapa_obiekty_ewidencyjne.ppt. (dostęp w dniu 20.01.2012 r.).
 • PAKUŁA-KWIECIŃSKA K. 2007. ¼ systemów do wymiany od zaraz. Systemy EGiB. W dodatku do miesięcznika GEODETA, nr 10(149), s. 4-6.
 • RADZIO W. 2004. Integrująca platforma elektroniczna jako element infrastruktury danych przestrzennych. Seminarium "Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce i Europie", Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1-3 grudnia 2004 r., Wrocław http://www.rsip.lodzkie.pl/prezentacje/Radzio_www_gislab_ar_wroc_pl.pdf. (dostęp w dniu 18.01.2012 r.).
 • USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z pozn. zm.).
 • USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity).
 • USTAWA Z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2005 r., Nr 64 poz. 565).
 • USTAWA Z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U z 2010 r., Nr 76 poz. 489).
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DZ. U. z 2001 r., Nr 30, poz. 454).
 • ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. nr 205 poz. 1692).
 • http://www.codgik.gov.pl. (dostęp w dniu 10.01.2012 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.