PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 20 | nr 4 | 121--131
Tytuł artykułu

Problematyka wywłaszczeń pod inwestycje liniowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Issue of Expropriation of Linear Investment Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowa regulacja prawna dotycząca prawa własności i wywłaszczania nieruchomości znajduje się w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Sprawą oczywistą jest, że odebranie komukolwiek prawa własności możliwe jest jedynie w przypadku, gdy spełnione są łącznie dwa warunki: wywłaszczenie dokonywane jest na cele publiczne oraz że dokonywane jest za słusznym odszkodowaniem. Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część. W wyniku przeprowadzanych procesów wywłaszczeniowych zakłócony zostaje dotychczasowy porządek przestrzeni. Nowa struktura gruntów często wymaga modernizacji. Zdarza się, że dotychczasowy właściciel wywłaszczonej części nieruchomości ma utrudniony dostęp do tejże nieruchomości. Nieruchomość może okazać się niezdatna do dalszego prawidłowego wykorzystania. W celu racjonalnego i prawidłowego wykorzystywania nieruchomości, choćby do produkcji rolnej, najodpowiedniejszym wyjściem z tego typu trudnych dla właściciela nieruchomości sytuacji okazuje się przeprowadzenie scaleń i podziałów lub wymiany gruntów. W dobie bardzo intensywnych prac budowy dróg i linii kolejowych na terenie naszego kraju wspomniane rozwiązania rokują prawidłowe procesy gospodarowania nieruchomościami. (abstrakt oryginalny)
EN
As a preliminary point it should be noted that the basic legal regulation concerning the ownership and expropriation of real estate are located in the Polish Constitution and in the real estate management act dated 21 August 1997. It is obvious that capturing someone's property rights is possible only if two requirements are met: the expropriation is made for public purposes and the compensation is just. Expropriation may concern the whole property or only its part. It is not uncommon that the previous owner of the partly expropriated real estate has limited access to that property, and worse, it appears unsuitable for continued correct use. For rational and proper use of real estate, even for agricultural production, the most relevant solution for this type of situation difficult for the property owner, appears performing real estate consolidation and divisions or land exchange. In the time of a very intense road and railways construction work all over the country, these solutions promise proper land administration. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
121--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • BIENIEK G., RUDNICKI S. 2011. Nieruchomości. Problematyka prawna. Wydanie 6, LexisNexis, Warszawa.
 • FIRLEJ K., GURGUL-CZEKAŃSKA K. 2011. Problemy infrastruktury drogowej Polski w okresie poakcesyjnym. W: Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku. Red. A. Nalepka. 2011. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego. Kraków.
 • KONIECZNA J., TRYSTUŁA A. 2011. Using Cadastre Data in the Process of Acquiring Land for Investments Concerning Flood Protection Structures. 3rd. Cadastral Congress, November 23-25, Warsaw, Poland.
 • KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
 • KONWENCJA z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284).
 • KUCHARSKA-STASIAK E. 2006. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 • MALINA R., KOWALCZYK M. 2011. Geodezja katastralna. Procedury geodezyjne i prawne. Przykłady operatów. Wydanie II. Wydawnictwo Gall. Katowice.
 • ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. 2005 nr 86 poz. 736).
 • ŚLIWIŃSKI Ł. 2011. Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Real Estate Scientific Society. Volume 19 Number 4. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Olsztyn.
 • UMOWA między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej A Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (M.P. 2008 nr 74 poz. 667).
 • USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 • USTAWA Z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.).
 • USTAWA Z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. 1982 nr 11 poz. 80 z późn. zm.).
 • USTAWA Z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz.789 z późn. zm.).
 • USTAWA z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 123 poz. 835 z późn. zm.).
 • USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z późn. zm).
 • USTAWA Z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
 • WILLIAMSON I., ENEMARK S., WALLACE J., RAJABIFARD A. Land Administration for Sustainable Development. ESRI Press Academic. Redlands. California. USA.
 • WOLANIN M. 2011. Podziały i scalenia nieruchomości. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.