PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 333 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce | 173--182
Tytuł artykułu

Uwarunkowania tworzenia nowego modelu polityki regionalnej w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Determinants of Creation of a New Model of Regional Policy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Model polityki regionalnej w UE, w tym i w Polsce, ulega ciągłym zmianom. Nie są to zmiany o charakterze rewolucyjnym, ale ewolucyjnym. Ich realizacja odbywa się w długim okresie, co wpływa na utrzymanie stabilności układu regionalnego. W warunkach głębokich zróżnicowań wewnątrz regionów i między regionami w Polsce przyjęty model ma za zadanie aktywizować i pobudzać konkurencyjność obszarów o niskim poziomie rozwoju oraz wspierać intensywny rozwój ośrodków wzrostu. Zasadą obowiązującą pozostaje niski poziom interwencji. Wcześniej stosowany model wyrównawczy polityki regionalnej w UE i użyte narzędzia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, w związku z tym wdrażany nowy model polaryzacyjno-dyfuzyjny powinien przyjąć nietradycyjny zbiór instrumentów pobudzania i równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The model of regional policy in the EU and in Poland changes continuously. The changes character is not revolutionary but evolutionary. The realization of changes takes places in the long period of time, which influences the stability of regional system. In the conditions of deep differentiation inside regions and between them in Poland, the accepted model has to activate and boost competitiveness of areas of low level development and to increase the intense development of growth centers. The legal rule is the low level of intervention. The earlier model of regional policy in the EU did not bring expected results. That is why a new polarization-diffusion model should not use traditional instruments of stimulation and compensation of social-economic development.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dylewski M., Possibilities of financing cities development on the basis on public-private partnership formula in the light of the new legislation, [w:] Some aspects of spatial economy, red. S. Korenik, "Studia Regionalia" 2009, vol. 25.
 • Fésüs G., Roller E., Zmiana paradygmatu w polityce spójności, [w:] Nowy paradygmat rozwoju - najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, red. M. Kolczyński, P. Żuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J. i in., Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012.
 • Gorzelak G., Szanse polskich regionów w konkurencyjnej otwartej gospodarce, http://www. mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespol_realizacyjny_ KPZK/Documents/99a05da07d9249eea0bd021f9d954432Szansepolskichregionwwkonkurencyjnejotwartejgospod. pdf, 12.10.2013.
 • Jewtuchowicz A., Dilemmas of the regional policy in Poland. Deliberations on the role of institutions and establishing relationships, [w:] The Development of Polish social and economic space at the beginning of the 21st century (chosen aspects), red. S. Korenik, "Studia Regionalia" 2006, vol. 17.
 • Korenik S., Metropolizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej w kontekście procesu globalizacji, [w:] Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13.07.2010.
 • Malik K., Human capital sustainable development: regional level, [w:] Human capital as development factor of the region: macro- and microeconomic approach, red. K. Heffner, K. Malik, "Studia Regionalia" 2006, vol. 16.
 • Rynio D., Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Szczepański M., Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku - wymiar wspólnotowy i krajowy. Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej w polityce spójności po 2013 r., Warszawa, luty 2011 r., http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Negocjacje_ 2014_2020/Raporty/Documents/MSzczepanski_ekspertyza_dla_MRR_21_02_2011.pdf, 12.10.2013.
 • Szlachta J., Dylematy przyszłej polityki regionalnej Unii Europejskiej po roku 2013, [w:] Nowe wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i regionu opolskiego, red. Z. Mikołajewicz, "Opolskie Roczniki Ekonomiczne" 2010, t. XVIII.
 • Szlachta J., Zewnętrzne uwarunkowania polityki rozwoju regionalnego w Polsce, [w:] Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, red. Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296129

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.