PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 333 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce | 183--194
Tytuł artykułu

Procedura wspomagania procesów decyzyjnych na szczeblu władz regionalnych w obszarze zaawansowanych technologii, z przykładem zastosowania w województwie mazowieckim

Warianty tytułu
Supporting Procedure of the Decision Processes for Regional Authorities in the Area of Advanced Technologies with the Example of Application in the Mazovian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest omówienie procedury wspomagania procesów decyzyjnych na szczeblu władz regionalnych w obszarze zaawansowanych technologii. W szczególności analizie poddane zostały elementy opracowanej procedury: ustalenie pozycji regionu, kierunku zmian w regionie, identyfikacja dystansu, tendencji rozwojowych, wyznaczenie specjalizacji regionu w dziedzinie zaawansowanych technologii oraz mocnych i słabych stron innowacyjności. W badaniu innowacyjności regionów wykorzystano wielowymiarową analizę porównawczą, z narzędziem wspomagającym ocenę w układzie dynamicznym (opracowane w arkuszu Excel). Całość rozważań kończy się przedstawieniem rezultatów przeprowadzonych analiz, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Mazowsze.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to describe the supporting procedures of the decision processes for regional authorities in the area of advanced technologies. In particular, components of elaborated procedure were analysed, namely determining the position of a region, the identification of changes directions in a region, distance and development tendencies, the recognition of regional specialization in the area of advanced technologies and strengths and weaknesses of innovativeness. The investigation of innovativeness was done with the use of multidimensional comparative analysis and the tool for the evaluation support in the dynamic system. The discussion ends with the presentation of results of analysis with particular consideration of the Mazovian region.(original abstract)
Twórcy
 • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
 • Bućko J., Sitkowska R., Analiza porównawcza innowacyjności polskich regionów w 2006 r. (według metodologii EIS), "Problemy Eksploatacji" 2008, nr 3, s. 113-121.
 • Hollanders H. i in., Regional Innovation Scoreboard 2012 Methodology report, http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/innovation/files/ris-2012-methodology-report_en.pdf, lipiec 2013.
 • Hollanders H., Léon L.R., Roman L., Regional Innovation Scoreboard 2012, European Union 2012, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris-2012_en.pdf.
 • Karmowska G., Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2011, Seria G, t. 98, z. 2; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/ pdf/RNR_2011_T98_z2_s85.pdf, czerwiec 2013.
 • Kosiedowski W. (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, TNOiK, Toruń 2001.
 • Kozłowski J., Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju, MNiSW, Warszawa 2011.
 • Malik K., Uwarunkowania społeczne i gospodarcze projektów rozwoju, [w:] Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, red. H. Brandenburg, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Proniewski M., Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów. Zarys metodologiczny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • Regional statistics by NUTS classification, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_ cities/regional_statistics/data/database.
 • RIS, Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007-2015, http://www.mazovia.pl/rozwoj- -regionalny/dokumenty-strategiczne/art,336,regionalna-strategia-innowacji-dla-mazowsza-nalata- 2007-2015.html, sierpień 2009.
 • Roczniki Statystyczne Województw 2008, 2011, 2012, GUS, Warszawa 2008, 2011, 2012.
 • Sitkowska R., Taksonomiczna ocena innowacyjności polskich regionów w kontekście oceny społeczno- -gospodarczej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2012, nr 29, s. 287-298.
 • Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji, Luksemburg 2012, http:// rpo2020.lubuskie.pl/wp-content/uploads/2013/03/RIS3_guide_PL.pdf, czerwiec 2013.
 • Wójcik P., Herbst M., "Obszary polaryzacji i dyfuzji rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce", luty 2010, raport dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, niepublikowany, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.