PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 333 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce | 195--202
Tytuł artykułu

Finansowanie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych w województwie małopolskim (NUTS 2)

Warianty tytułu
Financing of the Counteraction of Natural Disasters' Effects in Lesser Poland Voivodeship (NUTS 2)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę finansowania przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom klęsk żywiołowych. Zbadano wydatkowanie środków na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpowodziową i ochronę zdrowia, zagospodarowanie przestrzenne oraz finansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych w województwie małopolskim. Na podstawie przeprowadzonej analizy przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych w województwie małopolskim można wysnuć następujące wnioski. Łącznie w latach 2003-2011 nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej wyniosły ok. 3,3 mld zł. Udział środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wydatkach na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową jest znikomy.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article, there has been conducted an analysis of financing of the counteraction of natural disasters' negative consequences. Spending the measures for the public safety, the flood and health protection, the spatial development and finances for removing effects of natural disasters in the Lesser Poland Voivodeship has been examined. On the background of the conducted analysis of counteracting natural disasters' effects in the Lesser Poland Voivodeship, following conclusions can be drawn. Totally, in the years 2003-2011 the expenses for permanent assets serving the water management amounted approximately to 3.3 billion Polish złotys. The share of expenses for removing natural disaster's effects in expenditures for the public safety and fire protection is minimal.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Gawlik J. (red.), Regionalna strategia innowacji województwa małopolskiego 2008-2013, Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 831/08 z dnia 18 września 2008 r., Kraków, sierpień 2008.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, 14.03.2013.
 • Informacja o wynikach kontroli ochrona przeciwpowodziowa w województwie małopolskim i świętokrzyskim, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, P/09/143, nr ewid. 179/2009/P09143/ LKR, Kraków, grudzień 2009.
 • Informacja o wynikach kontroli. Udzielanie pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujących w 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, LWR-4101-01/11, nr ewid. 150/2011/P11176/LWR, Warszawa 2011.
 • Jędrzejczak I., Catastrophic risk and a necessity of using an insurance protection, [w:] The insurance of catastrophic risk in the European Union and the global changes, red. I Jędrzejczyk, S. Bożek- -Węglarz, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 • Kachniarz M., Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Małopolskiego, CCI 2007PL161PO010, Kraków, październik 2007.
 • Nachlik E. (red.), Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na obszarze województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, luty 2008.
 • Ok. 95 mln zł wydano z programu rządowego na ochroną przeciwpowodziową, http://wyborcza.biz/ biznes/1,100969,12957656,Ok_95_mln_zl_wydano_z_programu_rzadowego_na_ochrona.html, 14.03.2013.
 • Piepiora Z., Ekonomiczne aspekty lokalnej polityki przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych, Wydawnictwo Zbigniew Piepiora, Kowary 2012a.
 • Piepiora Z., Financing the counteraction of natural disasters' effects in the Silesian Voivodeship (NUTS 2), ARSA 2012 Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas 1st Virtual International Conference, 3-7 December 2012b, s. 647-651.
 • Piepiora Z., The attempt of the evaluation of the efficiency of counteracting natural disasters' effects in the Masovian Voivodeship (NUTS 2), [w:] Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké conference, MMK 2012. Mezinárodní Masarykova Konference Pro Doktorandy a Mladé Vědecké Pracovníky, ročník III, 10-14 prosince 2012c, Hradec Králové, s. 1246-1254.
 • Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 (cz. II Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014), Przedsiębiorstwo Usługowe "Południe II" sp. z o.o., Kraków 2007.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego, t. I, II, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska i Rozwoju Wsi, Kraków 2003.
 • Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012, Przedsiębiorstwo Usługowe "Południe II" sp. z o.o., Kraków 2005.
 • Słota H. (red.), Dorzecze Odry. Monografia Powodzi lipiec 1997, Wydawnictwo IMGW, Warszawa 1999a.
 • Słota H. (red.), Dorzecze Wisły. Monografia Powodzi lipiec 1997, Wydawnictwo IMGW, Warszawa 1999b.
 • Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011-2020, Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Kraków 2011.
 • Śleszyński P. (red.), Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Wydawnictwo IGiPZ PAN, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, DzU 2002, nr 62, poz. 558, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, DzU 2007, nr 89, poz. 589 i 590, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, DzU 2009, nr 31, poz. 206, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296171

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.