PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 333 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce | 203--212
Tytuł artykułu

Regionalne aspekty konkurencyjności w relacji miasto - wieś

Autorzy
Warianty tytułu
Regional Aspects of Competitiveness in Relation Rural Area- -Town
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem badawczy podjęty w artykule obejmuje rozważania związane z konkurencyjnością obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym. W artykule przedstawiono dynamiczny model regionalnej konkurencyjności obszarów wiejskich, który odnosi się do badań przeprowadzonych w 273 regionach na poziomie NUTS 2 w krajach Unii Europejskiej i wyodrębnionych z nich regionach wiejskich. Analizy przeprowadzono przy wykorzystaniu syntetycznego wskaźnika konkurencyjności. Wyniki badań wskazują na istotne regionalne zróżnicowanie konkurencyjności w UE, przy czym różnice te występują zarówno w ujęciu krajów, jak i regionów, determinowane przez różne czynniki określające to zjawisko.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses the measurement of competitiveness at a regional level. This study refers to regions belonging to the second level NUTS 2 in the European Union. The analysis was conducted using the synthetic indicator of competitiveness. Thus, 273 NUTS 2 regions were taken into consideration along with 32 typically rural regions identified in this study. The results of this study indicate significant regional diversification in the competitiveness in the EU. The dissimilarities exist at the level of countries, NUTS 2 regions, as well as at the EU's typical rural regions. The regional level indicator is spatially correlated.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Allen R., Teoria makroekonomiczna. Ujęcie matematyczne, PWN, Warszawa 1975.
 • Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.
 • Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Dwyer J., Baldock D., Beaufoy G., Bennett H., Lowe P., Ward N., Europe's Rural Futures: The Nature of Rural Development II, Rural Development in an Enlarging European Union. London: IEEP, 2002, IEEP, London 2002.
 • EDA (U.S. Economic Development Administration), Raport Highlights from the Porter rural report - Competitiveness in rural U. S. regions: Learning and research agenda. EDA Update. www. eda.gov/ImageCache/EDAPublic/documents/pdfdocs/edaupdate_5f0304_2ehtml/v1/edaupdate_ 5f030, 2004.
 • Giessen L., Böcher M., Integrated Rural Development Policy in Germany and its Potentials for new Modes of Forest Governance, Institut für Wald-, Umwelt- und Ressourcenpolitik Universität für Bodenkultur, Wien 2008.
 • Hadyński J., The new challenges for rural development policy in Poland, [w:] Studies of economic and social processes, red. T. Babiak, WWSSE, Środa Wielkopolska 2010.
 • Hadyński J., Warunki trwałego rozwoju regionalnego w podejściu Leader, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Heffner K., Kreacja ośrodków wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich, "Wieś i Rolnictwo" 2000, nr 2.
 • Heffner K., Problemy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, red. I. Nurzyńska, M. Drygas, Wydawnictwo IRWIR PAN, Warszawa 2011.
 • Heffner K., Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje - Uwarunkowania - Zależności - Czynniki - Skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, red. A. Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2007.
 • Heffner K., Znaczenie drugich domów w rozwoju obszarów wiejskich. Założenia badawcze: cele, hipotezy, obszar badania, [w:] Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, red. K. Heffner, A. Czarnecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2011a.
 • Heffner K., Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce - rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, [w:] Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, red. W. Kamińska, K. Heffner, "Studia KPZK PAN" 2011b, t. 133.
 • Hirschmann K., Die die Verbesserung der Internationalen Wettbewerbsfahigkeit im Magischen Viereck des Transformationsprozesses, Verlag Arno Spitz GmbH, Berlin 1997.
 • Ketels C., Competitiveness in Rural Regions, Economic Development America, 2004, http://www.google. pl/l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fruralarts. museum.msu.edu%2Fresources%2Fedasummer2004.pdf&ei=awjDU6n-M-fi4QTO6oCQCA& usg=AFQjCNFObuSFo1p5ktDIqcZsW8GQHn-JUg&bvm=bv.70810081,d.bGE.
 • Kłodziński M., Doświadczenia krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie strategii wielofunkcyjnego rozwoju wsi, [w:] Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z UE, red. A. Stasiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CX, Warszawa 2000.
 • Kłodziński M., Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997.
 • Kołodziejczyk D., Indywidualne gospodarstwa rolne o orientacji rynkowej jako element konkurencyjności obszarów wiejskich, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 983, t. 1, UE, Wrocław 2003.
 • Kotler P., Marketing Managemnet, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1991.
 • Nadin V., Stead D. (red.), Interdependence between urban and rural areas in the West of England, Center for Environment and Planning Working Paper 59, University of the West of England, Bristol, http://www.uwe.ac.uk/fbe/cep/woe/content/htm. Greystone 2000.
 • OECD, Territorial Indicators of Employment. Focusing on Rural Development, http://www.oecd.org/, Paryż 1994.
 • OECD, Territorial Outlook. Paris: OECD (2001), Reference to Chapter 9: Rural Trends and Policy Issues. http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_34419_1_119699_1_1_37429,00. htm, 2001.
 • OECD, The new rural paradigm: Policies and governance, OECD, Paris 2006.
 • Ostasiewicz W., Badania jakości życia z perspektywy historycznej, [w:] Ocena i analiza jakości życia, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Perraud, D., Les ambiguïtés de la multifonctionnalité de l'agriculture, "Economie Rurale" 2003, no. 273-274 (45-60).
 • Porter M.E., Regions and the new economics of competition, [w:] Global City Regions, red. A.J. Scott, Blackwell, Oxford 2001.
 • Porter M.E., Ketels C.H., Miller K., Bryden R.T., Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda, Institute for Strategy Competitiveness Harvard Buissness School, Economic Development Administration, Washington D.C. 2004.
 • Ray C., Neo-endogenous rural development in the EU, [w:] Handbook of Rural Studie, red. P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney, SAGE Publications, London 2006.
 • Ribbe L., Observations on the Environmental Compatibility of the EU Agricultural Budget, Euronatur/ ABL. The potential environmental impacts of the CAP reform agreement (Tomy report No GRPP- 172, 2003), Final Report for Department for Environment, Food and Rural Affairs, GFA-RACE Partners Limited in association with IEEP, 2003.
 • Stryjakiewicz T., Teoria usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, [w:] Koncepcje teoretyczne metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2001.
 • Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, red. M. Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 2008.
 • Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [w:] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, red. J. Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2010.
 • Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296181

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.